Obsah

Volné dny pro žáky

 

Novelou školského zákona č. 472/2011 Sb., účinnou od 1. ledna 2012, došlo ke změně ve vyhlašování volných dnů pro žáky: (http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace):

§ 24 Školní rok

(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ředitel (základní, střední) školy nově vyhlášení volných dnů se zřizovatelem již neprojednává, ale důvody mu pouze oznámí.