Navigace

Obsah

Pravidla ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

  1. Každá třída /2. - 9. tř./ si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku, kteří jsou povinni se pravidelně účastnit všech řádných a mimořádných jednání Žákovského parlamentu.
  2. Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy.
  3. Jednání Žákovského parlamentu se konají minimálně 1x měsíčně.
  4. Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni o činnosti Žák. parlamentu pomocí školní nástěnky a webových stránek školy.
  5. Všichni členové mají rovnoprávné postavení, k přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny.
  6. V případě nutnosti nebo neplnění svých povinností v Žák. parlamentu mohou být zástupci tříd nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni.
  7. Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závázná.