Navigace

Obsah

Spolupráce se zákonnými zástupci

 

 • adaptace nových dětí v mateřské škole, možnost pobytu rodičů s dětmi v MŠ
 • informativní schůzka s rodiči, prodejní výstavky knih, skládanek...
 • přednáška pracovnic pedagogicko-psychologické poradny, logopedické vyšetření dětí
 • sběr papíru, hliníku, PET víček, bylin, pomerančové a citronové kůry...
 • besídky, vystoupení dětí na velikonočních trzích
 • tvořivá odpoledne v MŠ
 • mikulášská nadílka
 • zápis dětí do mateřské školy
 • organizace Veselého odpoledne na zahradě MŠ
 • sponzorské dary rodičů
 • pomoc rodičů podle potřeb MŠ (opravy...)
 • doporučení - odborné literatury, konzultace se specialisty...