Navigace

Obsah

Vzdělávací program školní družiny - výňatek

 

Název vzdělávacího programu:

Oddíl 1.01 "Škola poznání a přátelství" - Školní vzdělávací program pro školní družinu

 

Vypracovaly: Oddíl 1.06 - Marie Lantorová, Hana Schacherlová

 

2. Charakteristika

2.1 Velikost školní družiny

 • Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Dolní Hbity, okres Příbram.
 • Školní družina je integrovaná se základní školou, mateřskou školou a školní jídelnou.
 • Kapacita je 70 žáků.
 • Začátek a konec provozní doby je přizpůsoben dopravní obslužnosti a zájmu ze strany zákonných zástupců.

 

2.2 Vybavení školní družiny

Prostorové

 • Naše školní družina je umístěna v hezkém prostředí, téměř uprostřed přírody, vhodném pro hry, relaxaci i zájmové činnosti.
 • Zájmová činnost probíhá v jedné herně ŠD a učebně ZŠ, ve třech odborných učebnách ( počítačová učebna, žákovská kuchyňka a cvičebna).
 • Cvičebna je vybudována z učebny, je vybavena bezpečnostními ochrannými sítěmi a základním gymnastickým nářadím.
 • Žákovská kuchyňka působí svým estetickým prostředím velmi příznivě na činnost žáků.
 • V budově školy je žákovská knihovna, kterou ŠD pravidelně využívá.
 • Ke školní družině a ZŠ patří vydlážděný dvorek a zahrada pro relaxační a odpočinkové činnosti.
 • Ke spontánní, relaxační a zájmové činnosti využíváme hřiště TJ Sokol Dolní Hbity, přírodní plochu v okolí ŠD, na vycházky chodíme do blízkého okolí obce.
 • Školní jídelna vytváří příjemné klima – žáci si zde osvojují pravidla společenského chování a zásady správného stolování.
 • Interiér ŠD, včetně výzdoby žákovskými pracemi a nástěnkami, je vlídný, přátelský, působí optimisticky.

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

 • Pedagogické působení zajišťují dvě plně kvalifikované vychovatelky, které si své odborné znalosti stále prohlubují v akreditovaných kurzech i samostudiem.
 • Obě jsou všestranně zaměřené jak na tělovýchovné aktivity, výtvarnou činnost, rukodělné práce, také i na obecně esteticko-výchovné působení.
 • Vychovatelky se zdokonalují ve schopnosti týmové práce, absolvovaly Modul Z, dále spolupracují na školních projektech, akcích školy a scházejí se v případě nutnosti na organizačních poradách.