Navigace

Obsah

Školská rada

V září proběhly volby do Školské rady:

Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. 

 

1) Zákonní zástupci:

1.Martin Andrle (Horní Hbity)       

2. Mgr. Lenka Lexová (Dolní Hbity - Nepřejov)                 

 

2) Pedagogičtí pracovníci:

1. Andrea Boženiková

2. Mgr. Kateřina Fejtová

 

3) Zástupci za zřizovatele:

1. Mgr. Hana Sádlová

2. PhDr. Marie Pilíková