Navigace

Obsah

Stravné

Stravné by mělo být pravidelné a je povinné, pokud je dítě přítomno v mateřské škole.

Obědy jsou do MŠ dováženy ze ZŠ. Strava je přepravována v termoportu a gastronádobách.

Gastronádoby jsou vloženy v MŠ do vodní lázně, ze které je strava přímo vydávána.

 

Placení stravného je prováděno zálohově
  • první pracovní den v měsíci:
    • 7.00 hod. – 8.00 hod. v budově MŠ
  • v ostatní dny:
    • 7.30 hod. – 9.00 hod. ve ŠJ (budova ZŠ)
    • 11.00 hod. - 13.30 hod. ve ŠJ (budova ZŠ)

 

stanovená záloha: 
  • celodenní stravování 400,- Kč/měsíc, 

Stravné uhraďte do 15. dne daného měsíce. Platbu lze provést i bezhotovostně po dohodě s vedoucí školní jídelny. Nebude-li stravné uhrazeno, ředitel školy rozhodne o vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání dle Školského zákona č. 561/2004 §35 D a od 16. dne nebude dítě ráno přijato do MŠ.

 

Odhlašování obědů 

Odhlašování obědů nebo celého denního stravování v MŠ je možné každý den do 7.45 hod. telefonicky 318 697 121, 725 832 017 (vedoucí školní jídelny, lze zaslat SMS zprávu), osobně (rodiče, sourozenci, spolužáci aj.). nebo emailem na: skolnijidelna.zsdolnihbity@seznam.cz

 

Doba výdeje 
přesnídávka 8:30 - 9:00 hod.
oběd 11:30 - 12:00 hod.
svačina 14:15 - 14:30 hod.


Jídelna zajišťuje pitný režim po celý den (ovocné čaje a sirupy obohacené jódem a vitamíny).

Každý měsíc mají děti možnost podívat se do světa v rámci projektového  dne, a rozšířit si tak svůj stravovací obzor. Snažíme se Vaše děti nasytit, ale i naučit, jak má vypadat správná výživa. V zájmu dítěte, rodiny i společnosti je proto důležitá spolupráce.

Naší povinností je dodržovat spotřební koš. Je to výčet vybraných druhů potravin, které musí být v průměru denně obsaženy ve stravě dětí v určeném množství, aby byl zajištěn jejich zdravý vývoj. Sledují se tyto druhy potravin: mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny, maso, ryby,.. Snažíme se dodávat dětem potřebné živiny ve formě, která jim nejvíce vyhovuje. Víme moc dobře, co dětem chutná a co by chtěly. Vyhovět všem strávníkům s jejich oblíbenými pokrmy a ještě k tomu splnit náš spotřební koš je velmi těžké. Stravu pro Vaše děti v MŠ připravuje a vydává paní I. Fejtová.

S dotazy a náměty ohledně stravování se prosím obraťte na školní jídelnu.

Nabízíme Vám k nahlédnutí provozní řád školní jídelny, který je umístěn na nástěnce v MŠ.

Stravu, kterou připravujeme pro Vaše děti, je možno přijít ochutnat.