Obsah

Úplata

  • výše úplaty je stanovena podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

  • základní částka úplaty je 400,- Kč měsíčně

 

  • o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy
  • Předškoláci úplatu nehradí

 

Změnaplacení úplaty

Od 1.9.2020 dochází ke změně v placení úplaty.

Úplata se bude platit měsíčně bezhotovostně - PP

Číslo účtu: 181822432/0300

Částka : 400,- Kč

Termín zaplacení:do 15. Dne v měsíci

Poznámka: úplata MŠ, měsíc, jméno a příjmení dítěte

Příklad: úplata MŠ, 09, Jana Nováková