Navigace

Obsah

Zápis dětí do 1. třídy

Vzhledem k opatření, které vydalo MŠMT k organizaci zápisů dne 18. 3. 2020 pod č. j.: MSMT-12639/2020-1 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat následovně:

 

Zápisy se uskuteční BEZ osobní přítomnosti dětí a proběhne pouze formální část, tj.:

 • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce  nebo
 • podání žádosti o odklad povinné školní docházky  prostřednictvím zákonných zástupců
 • informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu

 

období pro podání žádosti je

od 14. 4. 2020 do 24. 4. 2020

 

Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou školy – qn7mcv8
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditelskoly.zsdolnihbity@seznam.cz
 3. Poštou – originál podepsaná žádost
 4. Osobním podáním – vzhledem k současné situaci pouze po předchozím telefonickém objednání, a to v době od 14. 4. 2020 do 24. 4. 2020 od 8:00 do 10:00 bez přítomnosti dětí

 

 Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o přijetí k povinné školní docházce – zde ke stažení .doc

 

 • Dle § 37, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) informuje škola zákonné zástupce o možnosti odkladu: Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů.
 •  V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazečům bude přiděleno registrační číslo, které bude po přijetí žádosti zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím e-mailu, který uvedou v žádosti. JE PROTO NUTNÉ E-MAIL V ŽÁDOSTI UVÉST!!! (v případě, že zákonný zástupce nemá e-mail, uvede tel. číslo)

 

 1. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě
 2. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě

 

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o odklad povinné školní docházky – zde ke stažení
 • Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je třeba, aby zákonný zástupce k žádosti o odklad povinné školní docházky doložil:

 

 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Pozn.: vzhledem k současné situaci je možné, že si zákonní zástupci nestihnou vyřídit včas všechny potřebné dokumenty. V tom případě si v termínu podají žádost o odklad a v nejbližším možném termínu dokumenty dodají. Popřípadě viz Zpráva pedagogicko-psychologické poradny – již na webuZákonný zástupce může požádat PPP o zaslání posouzení datovou schránkou přímo škole, kde bude žádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.Po otevření Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje budou přednostně vyřízeny zbývajících žádostí o posouzení školní zralosti.

 • Dle § 37, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
 • Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.

 

Informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu:

 • Vzhledem k situaci zákonní zástupci podají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bez ohledu na to, zda vloni dítě bylo u zápisu či nebylo – zde ke stažení .doc
 • Pokud byl odklad vyřízen na jiné než na naší škole, je třeba k žádosti připojit ještě kopii rozhodnutí o odkladu