Navigace

Obsah

Úplata školní družiny

 

Pracovní doba ŠD: 6.30 - 15.45 hod.

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena v letošním roce úplata za ŠD takto:

  • 150,- Kč měsíčně při celodenním pobytu v ŠD (ráno, poledne, odpoledne)
  • 130,- Kč měsíčně při částečném pobytu (ráno a poledne nebo poledne a odpoledne)
  • 100,- Kč měsíčně při částečném pobytu (ráno nebo poledne max. do 13 hod. nebo odpoledne od 13 hod.)

 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 S. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

 

Úplata se vybírá ve dvou splátkách převodem na účet:

  •    číslo účtu: 181822432/0300  
  • Do poznámky uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka
  • Částku k zaplacení vypočítáme dle přihlášky a oznámíme Vám ji písemně
  • v září - za září, říjen, listopad a prosinec - vybírá se do 6.10. 2023
  • v lednu - za leden, únor,březen, duben, květen, červen - 19.1. 2024

 

Vybrané finanční prostředky budou použity na provoz školní družiny.