Navigace

Obsah

logo žp

 

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

- zapojení žáků do života školy

- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým

- spolupodílení se na dodržování pravidel školy

- vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy

- připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku

- organizace školních akcí a soutěží

- seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc

- spolupráce se školní jídelnou

- ŽP má svoji nástěnku v přízemí staré budovy školy