Navigace

Obsah

 

O naší škole

Hlavní cíle
  1. Udržet dobré postavení školy v konkurenci ostatních základních a mateřských škol v okolí, podílet se aktivně na společenském, kulturním a sportovním dění v obci, pěstovat v žácích zdravý vztah k obci.
  2. Rozvíjet kulturu školy utvářením pospolitého pracovního prostředí školy, vytvářením přátelské pracovní atmosféry ve vzdělávacím procesu i pedagogickém a žákovském kolektivu, rozšiřováním kompetencí a osobní odpovědnosti pracovníků za kvalitu práce školy, podporou iniciativního přístupu, oceňováním kvalitní práce. Posilovat pocit hrdosti na školu.
  3. Postupně naplňovat zásady a cíle Školního vzdělávacího programu Základní školy, Mateřské školy a Školní družiny Dolní Hbity.
  4. Realizovat program státní informační politiky ve vzdělávání postupným zaváděním informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího a výchovného procesu a života školy jako celku.

Základní škola Dolní Hbity je úplná základní škola. V letošním roce máme celkem 7 tříd s 9 ročníky a s 2 odděleními školní družiny. V letošním školním roce je spojen 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník.

 

Složky ZŠ a MŠ Dolní Hbity:
  • Základní škola
  • Školní družina
  • Mateřská škola
  • Školní jídelna

 

Žáci docházejí do základní školy z obcí: Horní Hbity, Dolní Hbity, Jelence, Jablonná, Luhy, Stěžov, Višňová, Smolotely, Větrov, Nepřejov, Káciň, Drásov, Solenice.

 

1