Navigace

Obsah

https://docs.google.com/presentation/d/1q86K-Bnbnn4KPR9Qd4iCKdVDpBqviuJuT0VQvFB_M7Y/edit#slide=id.gc2bcfbdb8f_0_1

O naší škole

Hlavní cíle
  1. Udržet dobré postavení školy v konkurenci ostatních základních a mateřských škol v okolí, podílet se aktivně na společenském, kulturním a sportovním dění v obci, pěstovat v žácích zdravý vztah k obci.
  2. Rozvíjet kulturu školy utvářením pospolitého pracovního prostředí školy, vytvářením přátelské pracovní atmosféry ve vzdělávacím procesu i pedagogickém a žákovském kolektivu, rozšiřováním kompetencí a osobní odpovědnosti pracovníků za kvalitu práce školy, podporou iniciativního přístupu, oceňováním kvalitní práce. Posilovat pocit hrdosti na školu.
  3. Postupně naplňovat zásady a cíle Školního vzdělávacího programu Základní školy, Mateřské školy a Školní družiny Dolní Hbity.
  4. Realizovat program státní informační politiky ve vzdělávání postupným zaváděním informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího a výchovného procesu a života školy jako celku.

Základní škola Dolní Hbity je úplná základní škola, kterou ve školním roce 2023/2024 navštěvuje 124 žáků.

Celkem máme 9 tříd s 9 ročníky a  3 oddělení školní družiny. V letošním školním roce není spojen žádný  ročník.

 

Složky ZŠ a MŠ Dolní Hbity:
  • Základní škola
  • Školní družina
  • Mateřská škola
  • Školní jídelna

 

Žáci docházejí do základní školy z obcí:  Dolní Hbity, Drásov, Horní Hbity, Jablonná,  Jelence,  Káciň, Kamýk nad Vltavou, Luhy, Nepřejov, Ouběnice, Příbram,  Smolotely, Solenice, Stěžov, Třtí, Višňová, Zduchovice.