Navigace

Obsah

Stravné

 

Přihlašování

1) Děti a žáci: 
a) při zápisu do MŠ a při nástupu do první třídy – v září 
b) průběžně

2) Cizí strávníci: průběžně                     


 

Úplata stravného

Mateřská škola 

Stravování je povinné, pokud dítě je přítomno v MŠ 

Úhrada stravného je prováděna zpětně, dle toho kolikrát dítě v měsíci navštívilo MŠ a dle toho 

zda šlo domů po obědě, nebo po odpolední svačině. (př.: za září se platí v říjnu, říjen v listopadu...).

V září za nově přijaté dítě se uhradí záloha 1000,- Kč , která zůstává po celou docházku v MŠ

na účtu školy. V okamžiku , kdy dítě opouští MŠ se záloha vrací

Stravné uhraďte do 15. dne daného měsíce. 

                       


 

Nově bude od 1. února 2024 možné platit stravné pouze bezhotovostně a to nejpozději do 15. dne v daném měsíci.
Stravné se hradí za odebrané obědy v předchozím měsíci (tzn. že v únoru hradím stravu za leden, přesně podle počtu odebraných obědů).

Možnosti platby:
 a) inkasem

Školní jídelna si bude sama strhávat potřebnou částku z Vašeho účtu.

Je potřeba zadat u vašeho účtu souhlas s inkasem a zároveň nastavit limit (doporučujeme min 1 500,- Kč na jednoho strávníka).

Souhlas s inkasem je možné zadat

a)  osobně v bance, která vydá doklad, nebo

b)  přes internetové bankovnictví - vytiskněte ještě doklad o zadání  přímo z internetu a spolu s tiskopisem doručte do školní jídelny.

 

b) bezhotovostní platbou

Na konci měsíce se v aplikaci strava.cz objeví údaje k provedení platby. Platbu provedete převodem na účet přesně dle instrukcí na účet  2002774463/2010. Je potřeba použít správný variabilní symbol.
 

c) vložením hotovosti na pobočce Fio banky

Je možné vložit hotově částku, která se na konci měsíce zobrazí v aplikaci strava.cz, na účet školní jídelny v kterékoli pobočce FIO banky, č.ú. 2002774463/2010.  Opět je potřeba použít správný variabilní symbol.

 

Výpočet stravného

 

Věková skupina

Přesnídávka

Svačina

Oběd

3-6 let

11,00 Kč

10,00 Kč

28,00 Kč

7-10 let

12,00 Kč

11,00 Kč

32,00 Kč

11 –14 let

 

 

34,00 Kč

15 a více let

 

 

36,00 Kč

Cizí strávníci

 

 

85,00 Kč