Navigace

Obsah

Stravné

 

Přihlašování

1) Děti a žáci: 
a) při zápisu do MŠ a při nástupu do první třídy – v září 
b) průběžně

2) Cizí strávníci: průběžně                     


 

Úplata stravného

Mateřská škola 

Stravování je povinné, pokud dítě je přítomno v MŠ 

Placení stravného bude prováděno zálohově:

  • první pracovní den v měsíci  7.00 hod. – 8.00 hod. v budově MŠ 
  • v ostatní dny 7.30 hod. – 9.00 hod., 11.00 hod. - 13.30 hod. ve školní jídelně (budova ZŠ)

Stanovená záloha:

  • celodenní stravování 400,- Kč/měsíc, dopolední stravování 350,- Kč/měsíc

Stravné uhraďte do 15. dne daného měsíce. Platbu lze provést i bezhotovostně po dohodě s vedoucí školní jídelny.  Nebude-li stravné uhrazeno, ředitel školy rozhodne o vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání dle Školského zákona č. 561/2004§35 D a od 16. dne nebude dítě ráno přijato do MŠ.

                       

Základní škola

Placení stravného v pracovních dnech:

  • 7.30 hod. – 9.00 hod., 11.00 hod. - 13.30 hod. ve školní jídelně (nebo po dohodě s vedoucí ŠJ)

Placení stravného – předem na celý měsíc, stravné uhraďte do 15. dne daného měsíce. Nebude-li stravné uhrazeno, bude od 16. dne pozastaveno stravování ve školní jídelně.

Ostatní dny po dohodě

Vyúčtování se provádí každý měsíc. Přeplatky každý druhý měsíc.

 

Cizí strávníci:

Placení stravnéhov pracovních dnech: 

  • 7.30 hod. – 9.00 hod., 11.00 hod. - 13.30 hod. ve školní jídelně (budova ZŠ)

Cena oběda je 85,- Kč

Platbu lze provést hotově i bezhotovostně (fakturou) po dohodě s vedoucí školní jídelny.


 

 

 

Výpočet stravného

 

Věková skupina

Přesnídávka

Svačina

Oběd

3-6 let

11,00 Kč

10,00 Kč

28,00 Kč

7-10 let

12,00 Kč

11,00 Kč

32,00 Kč

11 –14 let

 

 

34,00 Kč

15 a více let

 

 

36,00 Kč

Cizí strávníci

 

 

85,00 Kč