Navigace

Obsah

Cíle vzdělávání

 

  • Prožitkovým učením posilovat u dětí citové a morální vlastnosti, vést je ke kladnému vztahu k sobě navzájem i k životnímu prostředí, probouzet v nich chuť poznávat, tvořit a učit se.
  • Cíleně vytvářet prostor pro řečovou aktivitu a podporovat děti ve správnosti mluveného projevu.
  • Podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, vytvářet pro děti dostatek podnětů na procvičení jemné motoriky a koordinace ruky a oka.

 

Integrované bloky
  • JARO - jarní zázraky, Velikonoce, zdravý - nemocný, moje rodina a já

  • LÉTO - letní výlety, pouť, prázdniny, u nás v mateřské škole

  • PODZIM - dary podzimu, posvícení, bude zima bude mráz

  • ZIMA - žerty s Mikulášem a čerty, Vánoce, budu školákem, masopust

 

Obvyklý denní program s orientačními časy

 

6.15 - 8.00

scházení dětí

6.30 - 8.30

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, ranní hry podle volby a přání dětí, pohybové chvilky

8.30 - 9.00

hygiena, přesnídávka

9.00 - 9.35

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, ranní hry podle volby a přání dětí

9.35 - 11.35

pobyt venku (přizpůsobeno počasí)

11.35 - 12.30

hygiena, oběd (odchod některých dětí domů)

12.30 - 14.15

hygiena, poslech pohádek, odpočinek

14.15 - 16.00

hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, odchod domů.

 

Při návštěvě divadla, plavecké výuky apod. se některé časové údaje pozmění podle potřeby.