Obsah

Roční plán školní družiny

Školní rok 2022/2023

 

Září

Máme nové kamarády

· Poznávání nových kamarádů a kolektivu formou her

· Orientace ve škole, v jídelně a v okolí školy

· Stanovení pravidel a jejich dodržování

· Seznámení s řádem školní družiny

· Vzpomínáme na prázdniny - výtvarné zpracování

· Bezpečná cesta do školy a domů

· Družinová Drakiáda

 

Říjen

Barvy podzimu

· Vycházky do přírody - poznávání přírodnin, zvířat a ptáků

· Skřítek Podzimníček - domečky v lese, využití přírodnin

· Družinové nocování

· Den stromů (20.10.) - význam lesa, učíme se poznávat stromy

 

Listopad

Chystáme se na zimu

· Den nevidomých (13.11.) - hry na procvičování smyslů

· Turnaj v Dámě

· Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco - modelové situace

 

Prosinec

Předvánoční čas

· Pekelné odpoledne - hry v kostýmech čertů

· Začíná advent - beseda

· Výroba na vánoční jarmark

· Těšíme se na Ježíška - vyprávění, dopis pro Ježíška

· Nadílka v krmelci

 

Leden

Zimní radovánky

· Zážitkové vyprávění na téma Vánoce

· Tři králové - seznámení s tradicí

· Hry na sněhu

· Zahájení Rekordiády

 

Únor

Masopust

· Zvyky a tradice masopustního období

· Maškarní karneval, výroba masek

· Ve zdravém těle, zdravý duch - jak se staráme o naše zdraví

 

Březen

Příroda se probouzí

· Pozorování změn v přírodě

· Vstávej semínko holala - pěstování ze semínek

· Výroba na velikomńoční jarmark

· Měsíc knihy - ilustrace k vybrané pohádce

 

Duben

Velikonoce

· Zvyky a tradice velikonočního období

· Den Země - pomáháme uklidit les

· Čarodějnice - výtvarné zpracování

 

Květen

Moje rodina

· Maminky mají svátek - výroba dárků

· Mezinárodní den rediny (15.5.) - vztahy v rodině, k rodičům, sourozencům, prarodičům..

· Soutěživé odpoledne s rodiči

 

Červen

Těšíme se na prázdniny

· Den dětí - soutěživé odpoledne

· Den otců (18.6.) - diplom nebo pracovní list pro tatínky

· Prázdniny se blíží - malování křídou na chodník

· Celodenní družinový turistický výlet