Obsah

Roční plán školní družiny

Školní rok 2016/2017

 

Září

 • SEZNAMME SE- seznámení s prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti, navazování přátelských vztahů při společných hrách, naše pravidla
 • NAŠE ŠKOLA-bezpečná cesta do školy i ze školy, orientace ve škole a v okolí

 

Říjen

 • BARVY PODZIMU -přírodovědné procházky, pozorování změn v přírodě

- poznávání podzimních plodů

 • DRUŽINOVÉ NOCOVÁNÍ

Listopad

 • SVĚT KOLEM MĚ -moje rodina, kamarádi, spolužáci
 • TURNAJ V DÁMĚ

Prosinec

 • VÁNOCE SE BLÍŽÍ – advent, vánoční zvyky a tradice, výroba na vánoční trhy

Leden

 • HRÁDKY S PANÍ ZIMOU - soutěže na sněhu, stavby ze sněhu
 • ZAHÁJENÍ REKORDIÁDY

Únor

 • MAŠKARNÍ REJ
 • JÁ A MOJE TĚLO -čistota půl zdraví, zdravý jídelníček, poskytnutí první pomoci

 

Březen

 • KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD – četba českých pohádek a jejich dramatizace
 • JARO JE TADY - pozorování změn přírody, výtvarné ztvárnění

Duben

 • SVÁTKY JARA-Velikonoce - tradice, zvyky a obyčeje
 • MĚSÍC BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
 • ČARODĚJNICE – zvyky

 

Květen

 • MAMINKY MAJÍ SVÁTEK - přáníčka ke Dni matek
 • TURNAJ VE VYBÍJENÉ

 

Červen

 • CELODENNÍ TURISTICKÝ VÝLET
 • PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ – bezpečnost během letních prázdnin
 • REKORDIÁDA - FINÁLE