Obsah

Učební plán 2015/2016

Učební plán – 1.stupeň

 

 

Vzdělávací oblast

 

Vyučovací předmět

 

zkr.

Počet vyuč. hodin za týden

Z toho

disp. hod.

 

Celkem

1.

roč.

2.

roč.

3.

roč.

4.

roč.

5.

roč.

Povinná dotace

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

Český jazyk

 

Čj

9

9+0

10

9+1

9

8+1

6

5+1

6

4+2

 

5

40

35

 

Anglický jazyk

 

Aj

1

0+1

1

0+1

3

3+0

3

3+0

3

3+0

 

2

11

9

Matematika a její aplikace

 

Matematika  

 

M

4

4+0

4

4+0

5

4+1

5

4+1

5

4+1

 

3

23

20

Informační a kom. technologie

 

Informatika

 

Inf

-

-

-

1

1+0

1

0+1

 

1

2

1

Člověk a jeho svět

 

Prvouka

 

Prv

1

1+0

2

2+0

2

1+1

-

-

 

1

 

 

13

5+4+4

12

 

Přírodověda

 

Pří

-

-

-

2

2+0

2

2+0

 

0

 

Vlastivěda

 

Vl

-

-

-

2

2+0

2

2+0

 

0

Umění a kultura

 

Hudební výchova

 

Hv

1

1+0

1

1+0

1

1+0

1

1+0

1

1+0

 

0

 

12

12

 

Výtvarná výchova

 

Vv

1

1+0

1

1+0

1

1+0

2

2+0

2

2+0

 

0

Člověk a zdraví

 

Tělesná výchova

 

Tv

2

2+0

2

2+0

2

2+0

2

2+0

2

2+0

 

0

10

10

Člověk a svět práce

 

Pracovní výchova

 

Pv

1

1+0

1

1+0

1

1+0

2

1+1

2

1+1

 

2

7

5

 

Průřezová témata

 

P

 

P

 

P

 

P

 

P

 

P

 

 

P

 

Disponabilní časová dotace

 

 

1

 

2

 

3

 

3

 

5

 

14

14

 

Celkem povinná časová dotace

 

 

20

 

22

 

24

 

26

 

26

 

 

 

Celková povinná dotace na 1.st.

118

118