Navigace

Obsah

Přijímání do I. ročníku vzdělávání na střední škole

 

Ke změnám školského zákona ve smyslu novely č. 472/2011 Sb. dochází i u přijímání žáků do prvního ročníku středních škol (http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace).

Významné změny doznalo ustanovení § 60 odst. 7 tím, že pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (místo dosavadních tří).

Dle § 60 odst. 16 ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí azveřejní seznam přijatých uchazečů – nově jim tedy písemné rozhodnutí o přijetí nebude zasílat.Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí odešle.

Zápisové lístky, kterými uchazeči potvrzují úmysl stát se žáky příslušného oboru vzdělání na dané střední škole,obdrží žáci základních škol přímo ve „své“ školeostatní uchazeči na Odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel. č. ústředny 257 280 111.

Dosavadní lhůta pro jejich odevzdání se prodlužuje z dosavadních pěti dnů na deset.