Navigace

Obsah

Dokumenty

Zájmové kroužky

 
Směrnice pro vedení zájmových kroužků

I. Zájmový kroužek poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
Přehled zájmových kroužků se vypisuje na školní rok.


II. Zápis do zájmového kroužku 
Žáci se zapíší nejpozději do 10. října. 
Zápis platí na celý školní rok, pokud se žák na konci prvního pololetí písemně neodhlásí. 
Zájmový kroužek se otevře při počtu minimálně 7 žáků.


III. Délka zájmového kroužku 
30 minut - 45 minut - 90 minut


IV. Účast a evidence
Dokument: Záznam o práci v zájmovém útvaru


V. Úplata

30 minut

170,- Kč

45 minut

255,- Kč

1x za 14 dnů 2 hodiny

90 minut

510,- Kč

 

Úplata se vybírá v měsíci říjnu a v měsíci únoru na celé pololetí.
Splatnost do konce října a února.
Pokud zájmový kroužek odpadne z důvodu nepřítomnosti vedoucího, poplatek za neuskutečněnou hodinu bude vrácen na konci období.
Vybrané peníze předá vedoucí zájmového útvaru do pokladny školy na konci měsíce říjena a února.

 

VI. Závěrečné ustanovení
Platnost a účinnost směrnice: od 1. 10. 2010
Tímto končí platnost směrnice ze dne 20. 6. 2007
Č.j.: 240/10