Navigace

Obsah

Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Dolní Hbity

Vzhledem k opatřením budou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 probíhat následovně:

 Zápisy se uskuteční BEZ osobní přítomnosti dětí a proběhne pouze formální část, tj.: podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

 

období pro podání žádosti je

od pondělí 4. 5. 2020 do pátku 15. 5. 2020

 

Žádost je ke stažení

zde . doc k elektronickému vyplnění

zde . pdf k ručnímu vyplnění   

k vyplněné žádosti je nutné přiložit:

1) kopii rodného listu (stačí prostá kopie, nemusí být úředně ověřená)

!!  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!!

 Stačí doložit následující:

 

2) čestné prohlášení o očkování dítěte (vzor zde ke stažení .doc)

3) kopie očkovacího průkazu dítěte

Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

  1. Datovou schránkou školy – qn7mcv8
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditelskoly.zsdolnihbity@seznam.cz
  3. Poštou – originál podepsaná žádost
  4. Osobním podáním – vzhledem k současné situaci pouze po předchozím telefonickém objednání (tel: 606 227 544),                                                 a to v době od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 od 8:00 do 10:00 bez přítomnosti dětí

 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků         (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 

 

Kritéria pro zařazení dítěte do předškolního vzdělávání  ve školním roce 2020/2021 do Mateřské školy Dolní Hbity

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají:

  1. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou pěti let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
  2. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
  3. Děti, které nejpozději před 01.09. 2020 dosáhnou pěti let věku.
  4. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
  5. Děti podle dovršeného věku – od nejstaršího po nejmladší.