Navigace

Obsah

Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Dolní Hbity

Vzhledem k opatřením budou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhat následovně:

 Zápisy se uskuteční BEZ osobní přítomnosti dětí a proběhne pouze formální část, tj.: podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

 

období pro podání žádosti je

od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021

 

Žádost je ke stažení

zde . doc k elektronickému vyplnění

zde . pdf k ručnímu vyplnění   

k vyplněné žádosti je nutné přiložit:

1) kopii rodného listu (stačí prostá kopie, nemusí být úředně ověřená)

2) vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře (povinné očkování) 

Evidenční listy je možné vyzvednout v MŠ Dolní Hbity každý pracovní den od 7:00 - 16:00

 

Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

  1. Datovou schránkou školy – qn7mcv8
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditelskoly.zsdolnihbity@seznam.cz
  3. Poštou – originál podepsaná žádost
  4. Osobním podáním – vzhledem k současné situaci pouze po předchozím telefonickém objednání (tel: 606 227 544),                                                 a to v době od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 bez přítomnosti dětí

 

 

 

Kritéria pro zařazení dítěte do předškolního vzdělávání  ve školním roce 2021/2022 do Mateřské školy Dolní Hbity

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají:

  1. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2021 dosáhnou pěti let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
  2. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2021 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
  3. Děti, které nejpozději před 01.09. 2021 dosáhnou pěti let věku.
  4. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2021 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.
  5. Děti podle dovršeného věku – od nejstaršího po nejmladší.

 

Školský obvod je tvořený územím obcí Dolní Hbity, Jablonná a Smolotely.