Obsah

Stránky tříd

9. ročník

Třídní učitel: Andrea Boženiková

30. 3. - 3. 4. 2020 (připravuje se)

ČESKÝ JAZYK

Literatura

- čtěte doma svoji vlastní knihu na referát, máte na to čas do konce dubna

- vymysli báseň –  2 sloky, střídavý rým, název si zvol sám, k básni ve Wordu stylizuj celou stranu (obrázky, barvy,…) - pošli do 3. dubna (jana.vrsecka@seznam.cz)

Mediální výchova

- nezapomeň na domácí úkol- fotografie, slogan, krátký text- posílej na můj email

Mluvnice

- Eliška, Terka, Barča se připravují na přijímací zkoušky na webových stránkách- zkoušejte si i zkoušky na víceletá gymnázia, jsou tu i výsledky -  https://www.statniprijimacky.cz/cestina

- ostatní žáci- procvičují pravopis na stránkách https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

23. 3. - 27. 3. 2020 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká obyvatel Dolních Hbit:

https://www.survio.com/survey/d/N5D2U8Y2C5A2W2E7M

Literatura- v Čítance si přečti str. 57-60 O rodičích a dětech, do sešitu napiš nadpis ukázky a odpověz na otázky na str. 61 nahoře, zkontroluji

- referáty mi pošlou na email jana.vrsecka@seznam.cz- Aneta (K.H.Mácha), Tomáš K. (Jar. Vrchlický)

Mluvnice- do sešitu zepředu si napiš nadpis Vztahy mezi větnými členy a poznámky

Vztahy mezi větnými členy

1. shoda (S)- podmět a přísudek, přívlastek shodný

2. řízenost (Ř)- předmět, přívlastek neshodný

3. přimykání (P)- příslovečné určení

Ukázka (také opiš do sešitu): Urči vztahy mezi VČ: (nejdříve si urči VČ a poté urči vztahy)

  Pks                 Pt              Puč                     Pt

Malému bratrovi dal dnes doktor antibiotika.

doktor dal- shoda

dal antibiotika- řízenost

dal dnes- přimykání

dal bratrovi- řízenost

malému bratrovi- shoda

 

Ve Wordu takto zpracuj 2 věty a pošli mi je ke kontrole na email jana.vrsecka@seznam.cz   -  do  26.3.

Na břehu potoka zářily v létě žluté blatouchy.

V osmé třídě jsme se učili letos o rovnostranném trojúhelníku.

 

Sloh- do slohového sešitu si napiš poznámky

Úvaha

- uvažujeme nad určitým problémem

- je nutné zaujmout své stanovisko, svůj názor

- používáme výrazy- domnívám se, podle mého názoru, přemýšlím o…

- klademe si otázky

- vyváženost

- napiš ve Wordu úvahu – vyber si 1 téma ( Čeho chci v životě dosáhnout? Co dává člověku kniha? Jsem dobrou dcerou?/Jsem dobrým synem?) pošli na jana.vrsecka@seznam.cz do 29.3.

MATEMATIKA

Do sešitu udělat zápisky z učebnice 3

Rozvrhněte si  stránku tak, aby se vešlo následující: název, nákres s popisky, vzorec pro obsah a vzorec pro povrch.

V učebnici si naleznete vše potřebné - uděláte přehled pro tělesa: jehlan, kužel, koule, válec

přehled vyfotíte a pošlete na email: reditelskoly.zsdolnihbity@seznam.cz

V následujícím odkazu trénujte lin. fce: https://www.umimematiku.cz/grafar-linearni-funkce-2-uroven/72

Pro BET (Barča, Eliška, Terka) - úkoly pro trénink na přijímací zk.

1)  https://www.purposegames.com/game/rychle-opakovani-vzorecku

Kdo to zvládne bez chyby pod půl minuty, vyfotí, popř. printscreen a pošle mi na mail. :)

2) https://www.purposegames.com/game/test-matematika

Kdo to zvládne na sto procent zase pošle  fotku nebo printscreenem.

Jestli máte nějaké příklady, které jste počítaly a chcete je zkontrolovat, probrat řešení, nebo s něčím nemůžete hnout, klidně je pošlete mailem, můžeme se domluvit na nějaké online konzultaci.(skype nebo telefonát) 

 

CHEMIE + FYZIKA

CHEMIE + FYZIKA v pdf

ANGLIČTINA

Prosím vytiskněte si do desek a vypracujte nebo přepište se správním řešením pracovní listy v třídě na Google classroom a vypracujte interaktivní pracovní listy. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: qtm543z. Dále si procvičte nepravidelná slovesa na WocaBee, přidala jsem nové balíčky.

 

DĚJEPIS
-  Prosím, přidejte do třídy dějepisu na  https://classroom.google.com/h a  kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: inivc5y. V materiálech najdete odkazy na dvě videa a list s otázkami, odpovězte písemně do sešitu.
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Je celá řada zemí, kde se používají hudební nástroje, které neznáme. Jindy jsou lidé vynalézaví, a vymýšleji, jak vytvořit nové hudební nástroje z toho, co mají k dispozici. Podívejte se na videa a ve Wordu, Powerpointu či do sešitu napište o některém z etnických hudebních nástrojů (méně známý hudební nástroj některé země) a vytvořte plánek vlastního netradičního hudebního nástroje.

Videa: https://www.youtube.com/watch?v=KctjFfAEFhA , https://www.youtube.com/watch?v=ZWyXaVanMCk, https://www.youtube.com/watch?v=or_Wp0tVHqU , https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig&list=PLfibseqM14wQmHShbVTIH6Mswh0N09fqO , https://www.youtube.com/watch?v=B1-3G-O4pik, https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vše budu kontrolovat – dopsání sešitu i z předešlých týdnů.

 

Opište si do sešitu nadpis a text:Státní správa a samospráva

OBEC - základní (nejmenší) samosprávní jednotka

STÁT – ohraničené území, státní moc, občané

Všechny obce v naší republice spadají pod okresykraje (vyšší územní samosprávné celky).

 

SAMOSPRÁVA

obce - základní územní samosprávné celky

 • obce (vesnice) - obecní úřad - starosta
 • města - městský úřad - starosta
 • statutární města - magistrát - primátor
 • hl. město Praha - Magistrát hlavního města Prahy - primátor

kraje - vyšší územní samosprávné celky (krajský úřad)

 

STÁTNÍ SPRÁVA

 •  
 • Úřad vlády České republiky
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Český telekomunikační úřad
 • Český statistický úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

NĚMČINA 9. ROČNÍK

 

- věty, které jsem posílala na překlad do NJ minulý týden, mi zašlete přeložené na můj email (níže)

 

- procvičujte gramatiku na stránce: https://www.umimenemecky.cz/gramatika – kapitola STAVBA VĚT – POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ – POŘÁDEK SLOV VE VĚTÁCH TÁZACÍCH A OZNAMOVACÍCH

- Z cvičení si vyberete 8 vět, které si napíšete do školního sešitu a přeložíte do ČJ. Věty si zapisujte před tím, než kliknete na odpověď, protože potom hned zmizí.

 

- na této webové stránce si můžete procvičovat i další gramatiku, kterou si sami zvolíte

 

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

 

- odpověz na následující otázky pomocí zápisu v sešitě nebo pomocí učebnice – kapitola PŮDY

- odpovědi mi zašlete na můj email: fejtovakatka@seznam.cz

 

1. Co patří mezi půdotvorné činitele? Uveď alespoň 6.

2. Co znamená devastace půdy? Vysvětli a uveď příklady.

3. Co znamená slovo rekultivace?

4. Jaký má půda význam pro lidskou společnost?

5. Jaký má půda význam pro organismy?

6. Který půdní druh nejhůře zadržuje vodu?

7. Čím mohou být vyplněné půdní póry?

8. Který půdní typ převládá v ČR?

9. Jak (čím) mohou lidé přispět k rekultivaci půdy? Uveď alespoň 5 příkladů.

 

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

 

- zašlete mi na můj email hotovou prezentaci na téma globální problémy

 

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA

 

- zůstávají úkoly z předchozích týdnů (herbář, poznávačka na webu)

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY

Opsat cvičení 40 - opakování, procvičovat na internetu do 39. lekce

 

TECHNICKÉ KRESLENÍ

Vše budu kontrolovat – dopsání sešitu i z předešlých týdnů.

 

Opište si nebo vytiskněte soubor o pravoúhlém promítání a prostudujte.

Technické kreslení 9. ročník Pravoúhlé promítání.pdf

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Minulý týden jsem zadávala na Vv 8+9. ročníku nakreslit výkres na téma: Jaro přichází. Tak hotový výkres mi mohou nafotit a poslat na mail nebo na instagram i facebook do 31.3.

Domácnost 8+9

Výchova dítěte není lehký úkol. Dítě se musí naučit, co je správné nebo naopak špatné. Jak byste to řešili vy? Ve Wordu, Powerpointu nebo do sešitu vypracujte vlastní myšlenku - napište co je podle vás dobře a co naopak špatně ve výchově. Jak motivovat dítě k učení, jak jej pochválit, když udělá něco dobře či potrestat, když udělá něco špatného.

 

Pv 8+9

Vyplňte pracovní listy a vyfocené je posílejte na email: aboz@seznam.cz.

 

                              

....................................................................................

16. 3. - 20. 3. 2020  

ČESKÝ JAZYK

Sloh

- na můj email - jana.vrsecka@seznam.cz - pošli proslov k ukončení školní docházky do 19. března (na známku)

Literatura

- do sešitu si napiš poznámky

Jaroslav Vrchlický

(1853-1912)

- narodil se v Lounech

-básník, dramatik

- vl. jménem Emil Frída (pseudonym podle řeky Vrchlice)

-profesor literatury na UK

-opakovaně nominován na Nobelovu cenu- neudělena

- napsal přes 200 knih

dílo: poezie „Dojmy a rozmary“

                    „Okna v bouři“

drama „ Noc na Karlštejně“ – císař Karel IV. zakázal na hradě Karlštejně přítomnost žen, dílo bylo zfilmováno

 

- v Čítance si přečti básně Vrchlického na str. 121 a báseň Za trochu lásky… přepiš krasopisně do sešitu, udělej ilustraci podle Tvé fantazie k této básni - ilustrace bude na celou novou stránku- vše zkontroluji – na známku

 

Mluvnice

- urči větné členy zepředu do sešitu, opiš věty, nad slova (přívlastek, předmět,..) - zkontroluji

V Krušných horách jsme viděli o prázdninách Italy.

Nad posekanými loukami létali neznámí dravci.

Na stěně našeho divadla visí malovaný obrázek.

Pavel se musí ve škole učit cizí jazyky.

V dnešní době se lidé často věnují svým zálibám.

 

ANGLIČTINA
Vypracujte písemně do cvičného sešitu cvičení 6b na stranš 67
- Vypracujte prezentaci nebo dokument s vlastním příběhem, podobným tomu na str. 66 s ilustrací (posílejte na email: aboz@seznam.cz, budu známkovat)
- Cvičte v aplikaci WocaBee - během týdne přidám další balíčky

 

MATEMATIKA

PS Opakovani PS 41, 42

https://www.purposegames.com/game/rychle-opakovani-vzorecku

 

CHEMIE

Učebnice str. 54  Opakování  Estery – písemně do sešitu otázka19(reaguje kyselina mravenčí + ethanol) –produkt zapiš podle vzoru nad žlutým rámečkem

                                                                  písemně do sešitu otázka20 – namaluj modely (kouličky), zapiš str. vzorec a uveď skupinu derivátů.

FYZIKA

Učebnice str. 54 - 57 Jak se šíří zvuk - přečíst a výpisky do sešitu (modré rámečky)

Výchova k občanství

Do sešitu napsat nadpis: Politika a opiš text:

 • v demokratických státech je založena na svobodném vzniku a volné soutěži politických stran

politické strany

 • sdružení občanů; jejich cílem je podílet se na státní moci (uspět ve volbách)
 • politické spektrum: levice----střed----pravice

levicové strany

 • silná pozice státu, stát ochraňuje ekonomiku a usměrňuje trh, snaha o maximální snížení nezaměstnanosti, …

pravicové strany

 • úloha státu je omezená, stát do hospodářství téměř nezasahuje (tržní ekonomika), snaha o snížení růstu cen, …
 • vyhledejte a doplňte příklady levicových a pravicových stran a stran, které jsou uprostřed v české politice.

Do sešitu opiš zadání a správnou odpověď.

 1. Dodnes užívaným prvkem přímé demokracie je:

a/  hlasování Poslanecké sněmovny ČR

b/  referendum

c/  účast na školním parlamentu

d/  koalice dvou politických stran

 1. Které tvrzení nesplňuje principy demokracie?

a/  Všechny volební hlasy mají stejnou váhu.

b/  Mohu se rozhodnout, zda a koho budu volit.

c/  Nikdo nemá právo vědět, koho volím.

d/  Nemohu volit své příbuzné.

 1. Do Senátu ČR může být zvolen:

a/ občan ČR mladší 40 let

b/ občan ČR ve věku 40 a více let

c/ cizinec

d/ osoba zbavená svéprávnosti

 1. Kdo je v ČR volen na 5 let?

a/ senátoři

b/ prezident

c/ poslanci

d/ obecní zastupitelé

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA

DĚJEPIS

Výpisky do sešitu z následujícího textu: zde

Podívejte se na video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten-150937

ZEMĚPIS

 • Zůstává prezentace z minulého týdne

 

NĚMČINA

 • Přepsat do školního sešitu následující věty a přeložit je do NJ
 • Petr byl včera v kině.
 • Minulý rok mi bylo 20.
 • Mamka měla minulý týden chřipku.
 • Měl jsi včera horečku?
 • Minulý rok v srpnu jsme byli v Rakousku.
 • Měla jsi psa nebo kočku?
 • Minulý měsíc jsem byla v divadle.
 • Měly jste včera přírodopis?
 • Byla jsi nakupovat v Lidlu?
 • Byl jsi minulý týden nemocný?

 

 • Sepiš alespoň 4 věty, co by měl člověk dělat, když je nachlazený.

Vzor: Du musst Tee trinken.

 

 • Učit se slovíčka – nemoci. Po návratu bude test na slovíčka. Během tohoto týdne se objeví v aplikaci wocabee balík die Krankheiten. Zde také procvičuj tato slovíčka.

 

PŘÍRODOPIS

 • Pokračujeme v tématu PŮDA
 1. Vypiš z učebnice do sešitu – str. 49 – 3 půdní druhy – ke každému uveď jeho stručnou charakteristiku.
 2. Dále si vypiš všechny půdní typy z učebnice – str. 49-50. U každého půdního typu uveď jeho popis (úrodnost, složení, obsah humusu).
 3. Na závěr si překresli obrázek ze str. 50 – typy půd.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Udělejte si výpisky z následujícího textu do sešitu:

Romantismus v hudbě

Hudební romantismus je označení hudebního slohu, který vznikl na přelomu 18. a 19. století z hudebního klasicismu v duchu impulsů uměleckého romantismu a v evropské hudbě dominoval až do prvních desetiletí století dvacátého.

Romantická hudba je charakteristická zdůrazněnou emocionalitou, rozšířením a postupně i překročením tradiční harmonie, silnějším přijímáním impulsů z evropské lidové hudby a častým spojováním hudby s mimohudebními, obvykle literárními myšlenkami (programní hudba).

Orchestr byl během 19. století neustále rozšiřován, aby umožnil vyjádřit stále jemnější citové odstíny, tak i vyvolat mohutný dojem při plném nasazení všech nástrojů.

Mezi české skladatele hudebního romantismu patří především Bedřich Smetana, autor mj. cyklu symfonických básní Má vlast, a dále Antonín Dvořák, který složil symfonické básně Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat a Holoubek na motivy Erbenových balad.

Ze světových skladatelů romantické hudby můžeme zmínit Franze Schuberta, Johanna Strausse, Roberta Schumanna, Richarda Wagnera, Fryderyka Chopina, Ference Liszta nebo Petra Iljiče Čajkovského a Nikolaje Rimského-Korsakova. Některá díla Ludwiga van Beethovena se již také řadí mezi díla romantická, zejména od jeho 3. symfonie Eroica.

Pusťte si poslech:

Poslech: Liszt - La Campanella https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8

Chopin - Nocturne https://www.youtube.com/watch?v=9mtgtvnNKY4

Beethoven - Moonlight Sonata https://www.youtube.com/watch?v=XUzwdBQDzxw

Smetana - Vltava https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

Základy administrativy

Přepsat cvičení 39 - ý. Procvičovat na internetu: https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php                        do lekce 39

 

Technické kreslení

Úlohy narýsujte do sešitu. Každá úloha bude na nové stránce. Stránka bude upravena jako vždy, tj. rámeček na stránce 1cm. Tabulka dole na stránce, vyplněno Jméno a příjmení, Datum, Název práce. Vše sestrojíte ve volném rovnoběžném promítání.

 1. Sestrojte kužel o rozměrech: r = 5 cm, v = 12 cm, Název práce: kužel.
 2. Sestrojte válec o rozměrech: r = 6 cm, v = 15 cm. Název práce: válec.
 3.  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - nakreslit jakýkoliv obrázek na A4 na téma: Jaro přichází, přinést hned první den do školy.

DOMÁCNOST

Vytvořte jídelníček na jeden den pro batole, dítě a dospívající mládež, do sešitu - první hodinu si sešity vyberu a oznámkuji

........................................................................................

11. 3. - 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

- do sešitu mluvnice si napište nadpis Větné členy a opište si poznámky, naučte se je

- podmět- Kdo? co?

 • vyjádřený (Petr přišel.), nevyjádřený (Nepřišel.)

přísudek- Co dělá podmět?

 • jednoduchý slovesný (Martin zpívá.)
 • složený slovesný ( Petr nemůže přijít.)
 • jmenný se sponou (Honza je učitel.)

způsobová slovesa- mít, moci, muset, smět, chtít

fázová slovesa- začít, přestat, zůstat

sponová slovesa- být, stát se

přívlastek- závisí na podstatném jméně- shodný a neshodný

 • PKS hezký kluk (bez hezkého kluka- mění se)
 • PKN roh ulice (bez rohu ulice- nemění se)

předmět- závisí na slovese nebo přídavném jméně, ptáme se všemi pádovými otázkami kromě 1., 5. pádu, Pt

 • Pošli babičce dopis.

příslovečné určení

místa- Pum- kde? kam?

způsobu- Puz- jak?

času- Puč- kdy?

míry- Pumíry- Jak moc?

doplněk- D

 • závisí na slovese a zároveň na jméně
 • Vrátil jsem se unavený.

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit  str. 41, 42 (celá)   65/1, 2, 3  68/4, 5

ANGLICKÝ JAZYK

- V učebnici na str. 66 přečíst znovu článek a přeložit ho písemně do cvičného sešitu

- Pokračovat s cvičením v aplikaci Wocabee (denně je třeba procvičovat, práci zkontroluji v aplikaci)

CHEMIE

Učebnice str. 54   Estery - přečíst a výpisky do sešitu

Učebnice str. 55 - 56 Plasty - přečíst a výpisky do sešitu

FYZIKA

Učebnice str. 44 - 50 Jak vzniká zvuk - přečíst a výpisky do sešitu

DĚJEPIS

- Přečíst si strany 79 - 80 a odpovědět na 2., 4. a 5. otázku na str. 80 nahoře a 1.-3. otázku na str. 80 dole písemně do sešitu zezadu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Volby

 1. Vymyslete název strany, logo strany (graficky zpracovat na formát A4 – možné i na PC).
 2. Vytvořit plakát, případně leták (jakoby „reklamu“ na naši stranu) – opět zpracovat graficky na formát A4 – A3, možné i na PC.
 3. Sepsat volební kandidátku (jakýsi seznam kandidátů strany, doplněný o stručnou charakteristiku jednotlivých členů, včetně jejich funkce ve straně – co má kdo na starosti), zvolit si předsedu strany a mluvčího strany.
 4. Sepsat program strany (neboli co uděláme pro svoji třídu, co nabízíme svým voličům apod.).
 5. Můžete zpracovat prezentaci vaší strany na PC.
 • Ve škole poté proběhne mítink, kde bude svou stranu prezentovat.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Splň balíky minulý čas – sein a haben v aplikaci wocabee do pondělí 16.3. Na známku.
 2. Přepiš si následující slovíčka do slovníčku a vyhledej si na internetu nebo ve slovníku jejich německý překlad.

ANGÍNA, CHŘIPKA, HOREČKA, RÝMA, KAŠEL, ZLOMENÁ RUKA, ZLOMENÁ NOHA, NACHLAZENÍ, VYRÁŽKA, ASTMA

 1. Dodělej celý pracovní list na minulý čas – rozdávali jsme si v pondělí.

ZEMĚPIS 9

 • Dodělej prezentaci na globální problémy lidstva.

 

PŘÍRODOPIS 9

 • Do sešitu si udělej nový nadpis PŮDA
 • Přepiš si otázky a odpověz na ně pomocí učebnice – str. 48-50
 • Co je to pedosféra?
 • Jaké vlastnosti má půda?
 • Jak se nazývá věda, která zkoumá půdy?
 • Které 3 složky obsahuje půda?
 • Které plyny se nachází v půdě?
 • Co je to půdní roztok?
 • Jak se dále dělí pevná složka půdy?
 • Co obsahuje anorganická složka půdy?
 • Co obsahuje organická složka půdy?

 

 • Přepiš si následující zápis a schéma vzniku půd:půda

Technické kreslení

Úlohy narýsujte do sešitu. Každá úloha bude na nové stránce. Stránka bude upravena jako vždy, tj. rámeček na stránce 1cm. Tabulka dole na stránce, vyplněno Jméno a příjmení, Datum, Název práce. Vše sestrojíte ve volném rovnoběžném promítání.

 1. Sestrojte kvádr ABCDEFGH o rozměrech: a = 7 cm, b = 5 cm, c = 4 cm. Název práce: kvádr ABCDEFGH.
 2. Sestrojte jehlan ABCDE o rozměrech: a = 6 cm, b = 5 cm, v = 7 cm. Název práce: jehlan ABCDE.

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

- Udělat prezentaci na téma "Mé povolání" - obsah: Obecné informace o povolání (čím se zabývá, kde se vykonává, jaké pracovní pomůcky vyžaduje), vzdělávání, platové podmínky, kariérní možnosti, na konci odůvodnění, proč toto povolání chcete dělat