Navigace

Obsah

Stránka

Zápis

zápis do 1. ročníku

17. 3. 2023 Zobrazit více

Valentýnské srdce

přání

14. 2. 2023 Zobrazit více

Přihlášky na střední školy

informace o přihláškách, přijímacích zkouškách a zápisovém lístku

Milí rodiče,

žáci obdrží v prvním týdnu v únoru dvě předvyplněné (osobní údaje, známky) přihlášky na střední školy. Pokud máte zájem, aby měli vyplněné i školy a obory, kam se budou hlásit, tak mi prosím do 31.1.2023 napište (do ŽK, e-mailem) vybrané školy a obory nebo jen jednu školu. U vybraných škol uveďte pořadí, která škola bude první a která druhá.

Poté přihlášky dovyplníte, zkontrolujete a necháte potvrdit u lékaře (pokud ho škola vyžaduje), poté osobně donesete nebo doporučeně zašlete do škol do 1. 3. 2023.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Uvádí se i na přihlášce.

Vaše děti budou konat přijímací zkoušky z Českého jazykaMatematiky formou písemného testu, pokud se budou hlásit na maturitní obor.

Zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín: středa 10. května 2022

2. termín: čtvrtek 11. května 2022

V březnu žáci dostanou zápisový lístek, ten odevzdají na školu do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek. Zápisový lístek dávají na školu, kam byli přijati a v září nastoupí.


20. 1. 2023 Zobrazit méně

Škola v přírodě

předběžné informace

17. 1. 2023 Zobrazit více

Sbírka Světlo pro Bachmut

sbírka pro Ukrajinu

4. 1. 2023 Zobrazit více

3. místo v turnaji ve florbalu

ČEPS Florbalový turnaj

15. 12. 2022 Zobrazit více

Bobřík informatiky

Žáci 4.-7. ročníku se v týdnu 7.-11.11.2022 účastnili soutěže o Bobříka informatiky. Soutěžili v kategorii Mini (4. a 5. ročník, žáci mohli soutěžit ve dvojicích) a v kategorii Benjamin (6. a 7. ročník). Žáci museli získat alespoň 120 bodů, aby získali Bobříka. Podařilo se to 5 soutěžícím a jedné dvojici. Gratulujeme. 

12. 11. 2022 Zobrazit více

Tematický zájezd 24.10.2022

Národní muzeum

25. 10. 2022 Zobrazit více

Stránka