Navigace

Obsah

Stránka

Erasmus Days

Erasmus DaysEvropský den jazyků

15. 10. 2021 Zobrazit více

Laskavý podzim

projekt

13. 10. 2021 Zobrazit více

Výsledky sběru papíru

sběr papíru

13. 10. 2021 Zobrazit více

Provoz školy od 13. 9. 2021

informace z MŠMT

13. 9. 2021 Zobrazit více

Rodičovská kavárna

pozvánka

13. 9. 2021 Zobrazit více

První školní den

článek

1. 9. 2021 Zobrazit více

Informace ke screeningovému testování v září 2021

info
Při zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků základních škol a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy, umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, která by zabránila následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky.
 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září  (1. ročník se testuje 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 

 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří

  • splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),

  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

Každou z těchto možností je potřeba vždy doložit nejpozději těsně před testováním.

 

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.


27. 8. 2021 Zobrazit méně

Stránka