Navigace

Obsah

Stránka

Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

první informace k přijímacím zkouškám

11. 9. 2023 Zobrazit více

Veletrh středních škol 2023 - v Příbrami

koná se v kulturním domě

4. 9. 2023 Zobrazit více

Pro rodiče žáků

informace o změnách a prvním týdnu školy

1. 9. 2023 Zobrazit více

Dotazník

pro rodiče žáků 8. a 9. ročníku

26. 6. 2023 Zobrazit více

Olympijský diplom

Sazka olympijský víceboj

15. 6. 2023 Zobrazit více

Dopravní soutěž

v Příbrami

6. 6. 2023 Zobrazit více

Povinně volitelné předměty

výběr až ze 7 předmětů

Žáci obdrželi nabídku povinně volitelných předmětů pro školní rok 2023/2024. Volbu provádí žáci od 7. ročníku. Každý žák bude mít 2 povinně volitelné předměty, každý 1 vyučovací hodinu týdně.
Předměty budou otevřeny jen některé, bude záležet na zájmu žáků.

Nabídka předmětů:
Technické kreslení (P. Strnadová) – žáci rýsují a seznamují se se základy technického kreslení.
Psaní všemi deseti (P. Strnadová) – žáci se učí psát na počítači všemi deseti.
Konverzace v anglickém jazyce (A. Boženiková) – žáci rozvíjí slovní zásobu a komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Sportovní hry (I. Lehocká) – žáci se zdokonalují v různých sportovních hrách.
Science = přírodní vědy (M. Reslová) – žáci se zde budou učit chápat svět z hlediska fyziky, chemie i přírodopisu dohromady.
Tvůrčí činnosti (B. Neužilová) – žáci se zde budou více věnovat výtvarné činnosti, kam patří kresba a malba, ale i sochařství, grafika, design, fotografie, architektura.
První pomoc (M. Reslová) – jen pro žáky budoucího 8. a 9. ročníku, žáci získají dovednosti k bezpečnému řešení situací, které ohrožují zdraví nebo život.
 


23. 5. 2023 Zobrazit méně

Projekt Erasmus+

"Let's Learn Together - LLT"

8. 5. 2023 Zobrazit více

soutěž Descartes

anglický jazyk

17. 4. 2023 Zobrazit více

Stránka