Navigace

Obsah

Stránka

Aktuální hygienická pravidla

pravidla ve škole

30. 8. 2020 Zobrazit více

Sběr papíru, hliníku a bylin

zrušení sběru

27. 5. 2020 Zobrazit více

Přihlášení k výuce na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

znovuotevření

Informace k zahájení výuky žáků od 25. května 2020

 

Od 25. 5. 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy

do 18. 5. 2020 řediteli školy

na e-mailovou adresu: reditelskoly.zsdolnihbity@seznam.cz

Do emailu uveďte následující:

 

Jméno dítěte: ..........................................

 

Přihlašuji své dítě na pobyt ve škole od 25. 5. 2020: 

denně dopoledne. (7:35 - 11:15 h, resp. 11:45 h)  

 

Přihlašuji své dítě na stravování ve školní jídelně od 25. 5. 2020: 

denně   ANO / NE

 

 

Přihlašuji své dítě na pobyt ve "školní družině" od 25. 5. 2020: 

denně odpoledne  ANO/NE

 

Zde uveďte čas odchodu/vyzvednutí dítěte.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, kde potvrzuje:

 seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi povolena osobní účast.

 

 Čestné prohlášení je ke stažení zde, lze si ho také stáhnout na webových stránkách školy.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

 

Organizace provozu školy:

 • Vzdělávací aktivity se budou realizovat ve skupinách do 15 žáků. Podle předem zjišťovaného zájmu, předpokládáme vytvoření dvou skupin žáků –spojíme ročníky podle počtu přihlášených.
 • Ve skupinách budou žáci usazeni vždy po jednom v lavici s rozestupy.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Skupiny se nesmí propojovat.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.  
 • Cílem dopolední části od 7:35 h do 11:15, resp. 11:45 - druhá skupina, (dle sestavení skupin) bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 • Akce mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Cílem odpolední části do 15.45 h bude zajistit zájmové vzdělávání žáků v přiměřeném souladu se vzdělávacím obsahem školní družiny.( skupiny žáků a přidělené místnosti se na odpolední část nemění).
 • Rodiče sdělí škole písemnou formou čas a způsob odchodu žáků ze školy.

 

 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

 • Oběd bude ve škole vydáván za přísně stanovených pravidel vždy najednou pro jednu skupinu.
 • Rodiče sdělí škole, zda jejich dítě bude obědy odebírat.
 • Svačiny i pití si žáci donesou z domova. Ve škole se nebude připravovat pitný režim.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Podrobné informace v metodickém pokynu MŠMT – zde

13. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka