Obsah

4. ročník 

Třídní učitel: Mgr. Jarmila Suchá

15. 6. - 19. 6. 2020

Ahoj děti, posílám učivo na tento týden. Je to poslední týden , kdy se budeme ještě učit. Poslední týden před prázdninami si budeme ve škole opakovat .

Čeština  pondělí str. 186 přečíst Rozhovor o počasí Do školního sešitu zapsat 
Přímá řec je ohraničená uvozovkami ( někdy bývá i uvozovací věta), ta vyjadřuje, kdo to
řekl. 
Uvozovací věta    Přímá řeč  - věta z tabulky na straně 186 Začala ...
Přečíst str. 187/2 - do školního sešitu opsat tabulku na straně 187
Úterý str.187/3 - do školního sešitu 
 187/1 Do školního sešitu - Uvozovací věta před přímou řečí + vypsat Poslední čtyři řádky z tabulky str.188
Středa a čtvrtek Přečíst 188/1 do školního sešitu zapsat Uvozovací věta za přímou řeči  + poslední čtyři řádky z tabulky 189 
Strana 190/1  do školního sešitu Uvozovací věta vložená do přímé řeči + poslední dva řádky z tabulky 190
Pátek KSV - pokus se zhodnotit tento školní rok. Nezapomeň : oslovení, sdělení a podpis.     Hotový dopis mi pošli na e- mail 
Čítanka str. 169-171 J.A.Komenský 
Mg str. 59/5,6.  -  M. 3. díl 
M 3. díl str. 50/7,9,12.           51/24 - toto cvičení ofoť  a pošli ke kontrole
Přeju hezký týden 

 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu. Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

VLASTIVĚDA

zde

PŘÍRODOVĚDA

zde

8. 6. - 12. 6. 2020

Ahoj čtvrťáci, posílám učení na další týden.My se ve škole učíme , doufám,že i Vy se pilně učíte a hlavně, že si také každý den něco přečtěte. Učivo z češtiny máte rozdělené do dnů tak, jako my ve škole. Tak se do toho pusťte.

Čeština   Pondělí  učebnice str. 177/1. - ústně ; str. 182 tabulku pamatujte si - přepište do školního sešitu . Cvičení 178/4 napište do školního sešitu , ofoťte a pošlete mi 9.6./úterý/
Úterý učebnice str. 182/2 a, c ústně ; b - do školního sešitu 
Středa, čtvrtek  179/6.    183/4.    obě cvičení do školního sešitu 
Pátek KSV  přečti si učebnice str. 183/5 O fotbale . Na straně 184/6 a - napiš popis hřiště na papír , ofoť a pošli mi do 14.6./ V popise používej různá slovesa/
Čtení   - čítanka str.165-168 Fotbalový zápas 
MG. Hravá matematika str. 48/4.     49/6.      M. 3. díl  str. 37/7
Matematika 3.dil  do školního sešitu napiš Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 
/ jmenovatele sčítáme - čitatele opíšeme/ - je na straně 43. ( zelená tabulka)
Cvičení str. 35/31 ;    str. 43/3,4,5,6,7.     Všechna cvičení do školního sešitu 
 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu. Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

PŘÍRODOVĚDA

zde

VLASTIVĚDA

zde

1. 6. - 5. 6. 2020

 

Ahoj čtvrťáci, posílám vám učivo na další týden .Češtinu jsem rozdělila na jednotlivé dny v týdnu.
Pondělí : učebnice strana 172/1(přečti si- ústně splň a,b,c)
Do školního sešitu napiš PODMĚT MUŽSKÉHO RODU
( množné číslo - životný rod - i. Kluci si hráli. Psi stěkali.
- neživotný rod. - y . Stroje rámusily. Autobusy přijely. )
!!! Lidičky, koně , rodiče - ve shodě píšu vždy - i.
!!! Děti - ve shodě píšu vždy - y .
I x Y shoda přísudku s podmětem se řídí životností x neživotností - podst. jména
Úterý : učebnice strana 173/2. 174/5. Do školního sešitu
Středa , čtvrtek : str. 173/3 ústně
str. 174/6 a, b. - 1.odstavec ústně ; 2. odstavec do školního sešitu
Pátek : KSV - Hravá čeština strana 76/14,15
Čítanka strana 159 - 161. Katastrofa
M - 3.dil str. 34/22. 35/26,27. ( vše do sešitu)
MG - str. 28/10 OBSAH ČTVERCE S = a . a ( tabulka strana 28)
28/2. - přepsat do sešitu
Strana 28/3 - vypočítat (podle vzorečků ) - tabulky udělat do sešitu a doplnit výpočty

 

Vlastivěda

zde

 

Přírodověda

zde

25. 5. - 29. 5. 2020

Čeština - podívej se znovu na skloňování podstatných jmen rodu mužského.                 (str. 123-124)

Str. 125/10 udělej ústně 
Do školního sešitu - str. 125/11 ( najít na obrázku a napsat 15 podstatných jmen rodu mužského a určit u nich vzor)
Str. 126/12a,b( první odstavec).            127/14
Hravá čeština  69/18.       85/3
KSV ( pátek) Hravá čeština str. 81/1,1a
Čtení - čítanka 154-158 + vlastní kniha 
M. 3.díl do školního sešitu - přepiš str. 33/9( jak vypočítáme tři čtvrtiny z 8?)
str. 33/10 ( jak vypočítáme dvě třetiny z 24?
Procvič  str. 33/13.       str. 34/21
Zopakuj dělení a násobení str. 33/14, 15
MG  3 . díl  do sešitu str. 32/6 , 8
Napiš OBSAH OBDÉLNÍKA./vzoreček pro výpočet /    S =  a  .  b ( tabulka str. 22)
str. 22/1 přečíst ( je vysvětlen postup výpočtu obsahu i jednotka)
Procvič do sešitu str. 22/3
Matematiku si procvičuj v Hravé matematice díl 1. ( dle tvého výběru - nevypočítaná cvičení)
 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu. Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

 

VLASTIVĚDA

ZDE

PŘÍRODOVĚDA

ZDE

18. 5. - 22. 5. 2020

Ahoj čtvrťáci , je před námi další on-line týden , tak s chutí do toho.
Devět z vás mi poslalo správně vypracované cvičení na podmět rodu středního. Všichni měli cvičení správně. Bohužel dva úkoly mi ještě chybí.
Teď nás čeká podmět rodu ženského, který je také lehký ( myslím, ze i tahle cvičení všichni pochopí ).
Otevřete si učebnici na straně 170 a přečtěte si cvičení 1.Pak si odpovězte na otázky cvičení a,b na straně 171. 
Do školního sešitu si napište :
Podmět rodu ženského ( množné číslo - y)
Ženy zpívaly. Lampy svítily. Dívky cvičily.
Procvičte si ve cvičení str. 171/2( zapište do školního sešitu)
Cvičení str. 171/3 - udělejte ústně
Hravá čeština str. 68/13
KSV str. 195 /3 podívej se na obrázky a řekni, jak by příběh byl dle obrázků ( ústně)
Čítanka str. 151-153 Kluk na houpačce ( přečti si nahlas)
MG M. 3. dil ( procvičujeme různé jednotky) - zapište do sešitu geometrie
M str. 30/9. 32/3,5. vypočítejte do školního sešitu
Myslím, že vše je lehké , tak ani nebudete potřebovat pomoc svých rodičů . Tak se do toho šikulky pusťte .

 

Anglický jazyk 

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu.

 

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

Tento týden se dostáváme k našemu nejznámějšímu králi a císaři, Karlu IV. Už minule jsme si řekli, čí to byl syn. Vzpomínáte?

Na začátek si nalistujte v učebnici str. 50 a 51 a o Karlu IV. si zde přečtěte, ať můžete poté doplnit zápis, který vám posílám.

Po přečtení si do sešitu udělej velký nadpis KAREL IV. a pod něj si opište a doplňte následující děravý text.

 

KAREL IV.

 • Byl syn E…………………………….. P…………………………… a J…………………… L………………………………………..
 • Vychován svým ……………………………….……. ve Francii
 • Po smrti svého otce se stal ………………………………….. a německým ………………………………………
 • Později se stal i ……………………………………….
 • Měl celkem ………………………………. (počet) manželky – např: ………………………………………………………………. (jméno)
 • U lidu byl velmi oblíbený, byl moudrý, spravedlivý – dostal „přezdívku“ Otec ………………………………….
 • Nechal postavit:
  • Hrad ………………………………………
  • Slavný most v Praze - ………………………………. most – přes řeku ………………………………..
  • Založil ……………………………………… univerzitu
  • Započal stavbu katedrály sv. …………………………………. na Pražském hradě
 • Po jeho smrti panuje jeho syn …………………………………………………

 

 

Jako vždy i tento týden se na závěr, za odměnu, podívejte na video. Můžete si pustit i další s Karlem IV. – díl číslo 37 a 38.

 

 

PŘÍRODOVĚDA 4. ROČNÍK

Tento týden si dokončíme zápis o půdě. Posílám krátký zápis, který si opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu. Pod něj si poté nakreslete obrázek tří druhů půd z naší učebnice – str. 44. K obrázkům dopište i název půdy.

 

Zápis:

 • U půdy je důležitá její ÚRODNOST
 • Úrodnost = zdali nám z půdy něco vyroste (obilí, brambory, zelenina, …)
 • Půdy mají různou úrodnost
  • Podle toho se rozdělují:
   • Jílovitá půda – malá úrodnost, neobsahuje skoro žádný humus
   • Hnědozem – dobrá úrodnost
   • Černozem – nejúrodnější půda, má v sobě hodně humusu
 • Úrodnost se zvyšuje HUMUSEM
  • HUMUS = rozpadlá těla rostlin a živočich
  • Můžeme si jej sami připravit – uděláme si KOMPOST
  • KOMPOST= rostlinný odpad (shrabané listí, posekaná tráva, vytrhaný plevel,..), který se zahrnuje půdou

 

Nezapomeňte na obrázky z učebnice -str. 44 úplně dole – tři druhy půd. Přidejte i popisek 😊

 

 

11. 5. - 15. 5. 2020 

Pozdravuji všechny čtvrťáky . Myslím na Vás a doufám , že jste zdraví .V neděli měly maminky svátek ( snad jste jim popřáli a poděkovali za všechnu péči ).Také se připojuji a za sebe jim přeju pevné zdraví .
Milí čtvrťáci - tak do práce .
Čeština do školního sešitu napište 
Shoda přísudku s podmětem ( shoduje se - osoba, číslo)- učebnice tabulka str. 167
Přísudek - sloveso v minulém čase ( shoduje se s podmětem - osoba, číslo, rod)
Petr zpíval.
Kočka předla.
Sluníčko svítilo.
Strana 168 /1 přečíst Jaro v zoo( body a - e - nedělat)
Do školního sešitu napsat : PODMĚT STŘEDNÍHO RODU
Jednotné číslo - Kotě mňoukalo.Štěně štěkalo.              - o
Množné číslo - Koťata mňoukala .Štěňata štěkala.         - a
Učebnice str. 169/2 Farma( pozor podmět je rodu středního - množné číslo)-ústně .
                  Str. 170/5 ústně.         Hravá čeština str. 72/1,2
Učebnice str. 170/4 ( napsat do školního sešitu) - ofotit a poslat mi do 15.5.( pátek)
 
KSV učebnice str. 67/7a,b udělat ústně 
 
Čítanka str. 146-147 Na otázku reportérů .....
 
MG do sešitu geometrie - učebnice str. 26/14 ( převody jednotek délky)
                                             Hravá matematika 1.dil str. 39/2,3
 
Matematika str. 18/19 : vypočítejte do sešitu první řádek : bez zkoušky 
                     str. 25/9 do sešitu celé cvičení 
/ připomínám zápis : 42 : 8 = 5 ( zb. 2) /
Matematiku si procvičuj na skolakov. eu / M 4.ročník - Písemné dělení 
 

Anglický jazyk 

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu.

 

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

Čtvrťáci, i tento týden budeme pokračovat v naší historii. Děkuji všem, kteří zaslali úkoly z minulého týdne. Chválím Vás za vypracované úkoly a krásné sešity z vlastivědy.

Minule jsme si řekli, že vymřel rod Přemyslovců. Je Vám tedy asi jasné, že vlády v Čechách se ujme panovník z jiného, nového rodu. O něm se dočtete i ve Vaší učebnici – str. 48-49.

První úkol je tedy jasný, přečíst si tuto dvoustránku. Poté si do sešitu opište nebo vytiskněte a vlepte následující zápis. S přepisem Vám může pomoci někdo z rodiny.

Zápis:

                                                           JAN LUCEMBURSKÝ

 • Po vymření Přemyslovců usedá na trůn nový panovník JAN LUCEMBURSKÝ
  • Je z rodu Lucemburků (rod z Německa)
  • Jeho ženou byla Eliška Přemyslovna
  • Říkalo se mu král cizinec
  • Byl to bojovník a rytíř – neustále jezdil do boje a na turnaje
  • Svého nejstaršího syna Václava posílá na výchovu do Francie – zde ho přejmenovali na Karla IV. (budoucí český král)
  • Zemřel v bitvě u Kresčaku v roce 1346 (zde bojoval úplně slepý)

 

Až budete mít opsaný zápis, odpovězte písemně do sešitu na následující otázky (klidně hned pod zápis, otázky nemusíte opisovat). Kdo si pozorně přečetl v učebnici str. 48-49, odpoví snadno a rychle 😊

 1. Proč se říkalo Janu Lucemburskému král cizinec?
 2. Ve kterém roce se vrátil Václav (Karel IV.) zpět do Čech?
 3. Dočkala se Eliška Přemyslovna návratu svého syna z Francie?
 4. Kdo pronesl slavnou větu „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ ?

 

Na samotný závěr, za odměnu, opět posílám odkaz na veselé video, kde se dozvíte další informace o Janu Lucemburském.

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

 

PŘÍRODOVĚDA 

I tento týden budeme pokračovat v tématu půda. Věřím, že úkoly z minulého týdne jste hravě zvládli a stejně tak Vám půjdou i ty nové 😊

Do sešitu si udělejte nový nadpis VZNIK PŮDY. Pod něj si opište následující krátký zápis.

 • Půda vzniká z hornin a nerostů (kamenů)
 • Děj, při kterém půda vzniká se nazývá ZVĚTRÁVÁNÍ (ROZKLÁDÁNÍ)
  • Při zvětrávání na horniny a nerosty působí:
   • Slunce – teplo
   • Voda
   • Vítr
   • Rostliny svými kořeny
   • Zvířata
 • Jejich působením se horniny a nerosty rozpadají na jemná zrníčka = půda
 • Půda vzniká velmi pomalu – zhruba 1cm nové půdy za 100 let

 

Až budete mít opsáno, zkuste vytvořit k zápisu vlastní ilustraci. Zapojte fantazii a nakreslete, jak si představujete, že vzniká půda. Nebo zkuste zakreslit horniny (kameny) a kolem nich vše, co na ně působí, když vzniká půda. Fantazii a velikosti obrázku se meze nekladou 😊

4. 5. - 8. 5. 2020

Zdravím všechny čtvrťáky . Doufám, že jste všichni v pohodě , nejste nemocní a že se těšíte na kamarády a “ normální “ výuku ve škole , zrovna jako já.Bohužel musíme ještě chvíli pracovat on-line, tak posílám další učivo. 

ČEŠTINA 
Do školního sešitu si napište nadpis Nevyjádřený podmět ( poznáme z tvaru sloves - nebo si ho domyslíme - nevyjadřujeme ho .) Byl jsem doma ( já). Zpíváš hezky (ty).
Hrál na housle( on).Malujeme obrazy(my).Chodíte cvičit ( vy). 
Učebnice češtiny str. 163/ 2 a ústně             
                               str. 163 / 3 a, b ústně 
                               str. 164 / 4 a , b ústně 
Hravá čeština str. 70 / 19 a, b  - nedělat!    70/ c - udělat 
                               70/20 - podtrhni věty s nevyjádřeným podmětem ( a,b,c, nedělat )
Procvičte si  skolakov. eu Nová cvičení - kartičky určování vzorů
Čítanka  str. 142 Vrbová pišťalka , 143 Rok v ovocné zahradě , 144 Přemýšlejte, uhodnete
Matematika 
Hravá matematika str. 24/7.             25/ 4.              25/10
skolakov. eu  písemné dělení - “příklady sedmi trpaslíků “
Geometrie  Hravá matematika str. 44/6.           46/2.          47/5
Tento týden nechci od vás nic posílat ke kontrole , jenom si moc a moc přeji, abyste si zadané učivo  opravdu poctivě procvičili . Moc se těším na shledání ve škole , každému posílám pozdrav s přáním pevného zdraví  J. Suchá 

 

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu.

VLASTIVĚDA

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

 • I tento týden se dozvíme něco nového z naší historie. Už jsme si toho ale dost řekli, proto zkuste na začátku krátký rychlý kvíz svých znalostí. U každé věty rozhodněte, zdali je správně nebo chybně. Zkuste si splnit cvičení bez sešitu a učebnice, jen podle toho, co si pamatujete z předchozích týdnů. Cvičení nemusíte rozhodně opisovat, stačí si jen do sešitu napsat pod sebe čísla vět a k nim odpovědi (ano, ne). Tyto odpovědi a také zápis z minulých týdnů (Velká Morava – Přemyslovci  - zápis z tohoto týdne) mi prosím vyfoťte a zašlete na můj email fejtovakatka@seznam.cz do 10. 5. 

 

 1. Pračlověk žil na našem území ještě před 50 lety.
 2. Tlupa je název příbytku, který si pračlověk stavěl.
 3. První kmen, který přišel na naše území, byli Slované.
 4. Keltové byli výteční bojovníci.
 5. Dle pověsti založil Čechy Praotec Čech, který vystoupil na horu Sněžku.
 6. Kníže Krok měl 3 dcery.
 7. Libuše si vzala za muže Přemysla Kopáče.
 8. Prvním panovníkem z rodu Přemyslovců byl kníže Bořivoj.
 9. V roce 863 přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj, aby tam šířili křesťanství.
 10. Kníže Václav, později svatý Václav, měl bratra Boleslava.
 11. Svatá Ludmila byla babička svatého Václava.
 12. Svatá Ludmila zemřela přirozeně, na stáří.

 

 • Nový úkol:

 

 • Posílám zápis o dalších panovnících z rodu Přemyslovců. Zápis však není úplný, je to děravý text, který si musíte doplnit pomocí učebnice.
 • Tento děravý text si přepište nebo vytiskněte a nalepte do sešitu. S přepisem vám může pomoci kdokoliv z rodiny.
 • Na závěr si udělejte do sešitu nějakou hezkou ilustraci – buď podle sebe nebo podle učebnice.
 • Samozřejmě ani tento týden nesmí chybět video za odměnu 😊 opět platí, že si můžete pustit i další díly, které se týkají třeba právě Přemyslovců.

 

 

 

 

 

 

 

 

Panovníci z rodu Přemyslovců

 1. OLDŘICH – jeho manželka se jmenovala …………………………………………….
 • Měli syna …………………………………………………
 • Oldřich nechal založit ……………………………………………………………. – prvním opatem byl Prokop – ten se stal patronem České země

 

 1. BŘETISLAV – syn …………………………….. a …………………………………..
 • Jeho manželka se jmenovala ……………………………………….. – unesl ji z kláštera
 • Zavedl pravidlo – panovat musí vždy nejstarší syn z rodu Přemyslovců

 

 1. PŘEMYSL II. OTAKAR – říkalo se mu král ………………………….. a ………………………………….
 • Měl velkého protivníka v boji o trůn ……………………………………………………..

…………………………………………………..– spolu se utkali v bitvě na ……………………………………………………………… – Přemysl v této bitvě zemřel

 

 1. VÁCLAV II. – byl synem …………………………………………………….
 • Nechal razit nové mince - …………………………………………(název mincí)

 

 1. VÁCLAV III. – byl zavražděn a vymřel tak rod …………………………………………………… po meči

 

BONUSOVÝ ÚKOL – Co to znamená, že rod vymře po meči?


PŘÍRODOVĚDA

V minulých týdnech jsme měli úkoly o vodě a vzduchu, dvou neživých přírodninách, bez kterých by nebyl život na Zemi možný. Dnes přidáme další neživou přírodninu, která je pro nás, živé organismy, také velmi důležitá. Potřebují ji především rostliny a rostliny zase potřebujeme my. Už tušíte, o jaké neživé přírodnině budeme mluvit???? Kdo hádá půdu, hádá správně. Naše nové téma je PŮDA.

Hned na začátek si udělejte do sešitu nový velký nadpis PŮDA.

 • Pod něj si opište nebo vytiskněte a vlepte následující otázky a písemně na ně odpovězte. S přepisem otázek Vám může pomoci někdo z rodiny.

 

 1. Máte doma (tvoje rodina, babička, teta,..) zahrádku?
 2. Co na ní pěstujete (pěstují)?
 3. Jak se o zahrádku staráte? Jaké „práce“ na ní děláte?
 4. Myslíš, že je zdravější zelenina z vlastní zahrádky nebo ta ze supermarketu?
 5. Odůvodni svou odpověď na 4. otázku.
 6. Napiš názvy alespoň dvou živočichů, kteří žijí v půdě.

 

 • Až budete mít hotové odpovědi, přečtěte si o půdě v naší učebnici na straně 44. 
 • Když budete mít pozorně přečteno, určitě hravě zvládnete doplnit následující děravý text. Ten si přepište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu. Bude to náš úvodní zápis k půdě.
 • Na závěr si můžete udělat nějakou hezkou ilustraci k tématu půda (třeba obrázek vaší zahrádky 😊)

 

 • Půda je …………………………………………………. přírodnina
 • Je to součást zemského ………………………………………………………….
 • Ke svému životu jí potřebují ………………………………………….., …………………………….., …………………………………. i lidé

 

27. 4. - 1. 5. 2020 

 

Zdravím všechny čtvrťáky i jejich rodiče .Posílám učivo na další on-line týden.
Rozcvička z češtiny je v Hravé češtině str. 52/27 - opakování vzorů mužských podstatných jmen.
Do školního sešitu si napište .

Několikanásobný podmět  je vyjádřen několika výrazy.Výrazy oddělujeme čárkou nebo spojkou.

Hana,Jana  a Eva  jsou kamarádky. 

Na stromě sedí vrabec,sýkorka a kos .

Učebnice str. 165/2 vyhledejte několikanásobné  podměty( ústně)

Do školního sešitu napiš 165/3. Splň úkoly a,b.

 

Vezmi si čítanka : sedmi si do svého pokoje - vyber  si libovolný článek a přečti si ho nahlas. 

 

Matematika str. 16 

 YouTube.com  zlomky(výpočet jedné části z celku)Matýskova matematika pro4.ročník 1.dil 

 

Do školního sešitu si zapiš 1

                                              2 z 16   = 8.         ( 16 :2 = 8)

🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥/ 🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

1

5 z 20 = 4.          ( 20 : 5 = 4)

🐥🐥🐥🐥 /🐥🐥🐥🐥 /🐥🐥🐥🐥 /🐥🐥🐥🐥/ 🐥🐥🐥🐥/

(.     1.           )

       5

Do školního sešitu.

Vypočítej : str. 16/8,9,10.               str. 16/11 ( první sloupeček i zkoušku )

Cvičení str. 16/9 - mi pošli 

Do sešitu z geometrie str. 14/5

Pokud bys něco nepochopil(a), napiš mi do e-mailu své telefonní číslo, zavolám ti a vysvětlím. 

Přeju hodně učebních úspěchů . Hezký týden .

Angličtina

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:30 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4. Martin Bučil, Emička Čermáková a Alička Mikulová mají po domluvě lekci na aplikaci Whereby jako minulý týden a to vždy v pondělí a středu v 11:00. Samozřejmě se ale můžete připojit i k ostatním na Skypu.

PŘÍRODOVĚDA 

 

- minulý týden jsme se učili o vodě, což je neživá přírodnina, dnes si budeme povídat o další neživé přírodnině, o VZDUCHU

 

- udělejte si tedy do sešitu nový velký nadpis VZDUCH

- pod něj zapiš vše, co o této přírodnině víš (nadepiš si O vzduchu už vím:.....)

 

- vyber z následujících výroků jen ty, které vyjadřují význam vzduchu pro naší planetu Zemi – vybrané výroky si zapiš do sešitu (ty špatné neopisuj):

 

•        bez vzduchu by nemohli žít organismy na souši

•        vzduch je pro nás jedovatý

•        ve vzduchu je obsažen kyslík

•        pro výrobu kyslíku potřebujeme zelené rostliny

•        vzduch prochází i naším tělem

•        člověk sám si ovzduší (vzduch) ničí

•        auta, letadla ani lodě vzduch neznečišťují

 

- nyní se podíváme na složení vzduchu, do sešitu si udělej malý podnadpis SLOŽENÍ VZDUCHU

- k této kapitole si přečti text v učebnici – str. 37 (pod nadpisem vzduch), poté si opiš nebo vlep následující děravý text a dopiš do něj slova pomocí toho, co ses dozvěděl v učebnici

 

•        vzduch obsahuje – směs …................................, vodní …............................. a ….............................. - ty se sem dostávají např.: z aut, továren

•        směs plynů:

◦     DUSÍK – samostatný je …................................................

◦     …...................... - pro nás nejdůležitější, vyrábí ho ….......................................................

◦     OXID …................................. - my a zvířata ho vy..........................................

•        vzdušný obal naší planety Země se nazývá ATMOSFÉRA

•        vzduch obsahuje ještě OZON = plyn, který nás chrání před škodlivým zářením Slunce a z vesmíru

 

 

- pomocí textu o vzduchu v naší učebnici na str. 38 odpověz na následující otázky (stačí ústně)

 

1. Jak člověk ničí ozonosféru (= vrstva ve vzduchu, která obsahuje ozon)?

2. K čemu je důležitý vítr?

3. Dá se změřit teplota vzduchu? Pokud ano, jak?

4. Víš, co je to počasí?

 

- i tentokrát si můžeš na závěr pustit zajímavé video s Paxim – dozvíš se v něm o skleníkovém efektu, který souvisí s naším ovzduším

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

 

I tentokrát budeme pokračovat v naší historii, dnes se zaměříme na panovnický rod Přemyslovců, který se ujal vlády v Čechách (minulý týdne jsme se dozvěděli, kdo panoval na Velké Moravě). O rodu Přemyslovců se dočteš i v naší učebnici – od str. 40.

 

- udělej si nový nadpis PŘEMYSLOVCI

- pod něj si opiš nebo vytiskni a vlep následující zápis (s opisem ti může někdo pomoci)

 

•        v Čechách panují Přemyslovci = panovnický rod

•        první kníže z rodu Přemyslovců byl Bořivoj

◦     měl manželku svatou Ludmilu

 

•        významný kníže z rodu Přemyslovců byl kníže Václav

◦     vnuk Bořivoje a Ludmily – ta ho vychovávala

◦     měl zlou matku Drahomíru – chtěla panovat – nechala zavraždit svatou Ludmilu

◦     u lidu velmi oblíbený

◦     měl bratra Boleslava, který mu záviděl jeho vládu a oblibu u lidí – nechal Václava zavraždit (v roce 935)

 

•        Václav i Ludmila byli uznáni za svaté a jsou patrony naší země

◦     socha sv. Václava je v Praze na Václavském náměstí

◦     28. září – státní svátek – Den české státnosti – připomenutí smrti Václava

 

- více zajímavých informací o životě prvních Přemyslovců se dočteš v učebnici – str. 40-41

 

- i tentokrát posílám odkaz na video o sv. Václavovi (klidně se podívej i na další díly, které souvisí s naším učivem)

20. 4. - 24. 4. 2020

 

Na dálku zdravím všechny čtvrťáky , jejich sourozence a rodiče .Děkuji všem jmenovaným za spolupráci v PC - výuce .
Tento týden se z češtiny naučíme :přísudek a podmět.

Nejprve si zopakujeme - základní skladební dvojice ( učebnice str. 159/3) slova ve skladební dvojici jsou větné členy. Cvičení udělej ústně .
Str 160/6 - přečti , doplň i - y; í - ý - také ústně .
Do školního sešitu urči : osobu , číslo, čas u sloves   ( hledá  , vychovávají , šplhá )
Rod, číslo, pád a vzor u podstatných jmen ( datel, pod kůrou, na stromě , za světlem)
Nový nadpis PODMĚT a PŘÍSUDEK
učebnice str. 161/ 1 + ! Pamatujte si:
Sloveso v základní skladební dvojici = PŘÍSUDEK ( sloveso je v určitém tvaru) 
Podstatné jméno = PODMĚT.      
Podmět podtrháváme ______         Přísudek vlnovkou 〰️
Přísudek vyjadřuje, co dělá podmět                   TETA PLETE modrý svetr.
Co dělá teta ? Plete  - přísudek
Podmět - O kom? O  čem ? se mluví ( je v 1. pádě)
 Kdo, co plete ? Teta  - podmět 
Hravá čeština  64/15
KSV Hravá čeština  65/ 1 ( spoj správně části ) a,b, c ! Nedělat! 65/2
Čtení  čítanka Harry Potter ( str. 133)
 
MATEMATIKA
3.díl - str. 15 - celá 
Cvičení 15/4 a b c d e f g h i mi pošli ke kontrole 
M geometrie do školního sešitu . Sestroj obdélník ABCD ( při rýsování použij kružítko) AB = 1 dm , BC = 4 cm.
Potom vypočítej jeho obvod. Nezapomeň použit vzoreček pro výpočet obvodu. Výsledek bude v centimetrech ( cm).
Přeji Vám hezký týden . Pokud bude pěkné počasí , proběhni se v přírodě , ale nezapomínej se pilně učit , školní rok ještě neskončil. Pozdrav posílá J. Suchá
 

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee.

VLASTIVĚDA

- i dnes budeme pokračovat v naší historii, tentokrát posílám úkolů více

- přečti si následující povídání

 

O naší historii si toho můžeme hodně přečíst – na internetu, v učebnicích vlastivědy nebo dějepisu nebo nějaké encyklopedii. V knihovně si ovšem můžeme zapůjčit i různé pověsti z našich dějin. Na pověsti je zajímavé to, že nemusí být vždy úplně pravdivá. V takových pověstech často vystupují nadpřirozené síly a bytosti. V našich dějinách psal pověsti známý kronikář Kosmas. Ten psal o tom, jak přišli naši předci na naše území a obsadili jej. Možná, že tyto pověsti také znáte. Sepsané jsou v knize Aloise Jiráska „Staré pověsti české“. Zde si můžete přečíst pověst o praotci Čechovi nebo o Libuši.

 

- do sešitu si udělej nový nadpis ČESKÉ POVĚSTI

- kapitolu o českých pověstech máme i v naší učebnici – str. 36/37 – přečti si jí a zkus si doplnit následující děravý text (ten si poté přepiš do sešitu/ nebo vytiskni, doplň a nalep – s přepisováním ti může pomoct mamka, taťka nebo někdo další z rodiny)

 

 • Praotec Čech
  • dovedl svůj kmen na území dnešní ČR – tehdy tuto krajinu pojmenoval …………………………………….
  • Usadil se pod horou ……………………………………………..

 

 • Kníže Krok
  • Byl vůdcem Slovanů po smrti ………………………………
  • Měl ………………….. dcery - …………………………., Tetu a ………………………………………
  • Nechal postavit hrad ……………………………………………….

 

 • Libuše
  • Byla dcerou knížete …………………………………..
  • Začala panovat po jeho smrti, ale muži s ní nebyli spokojení
  • Její manžel se jmenoval …………………………………………
  • Uměla prý věštit budoucnost

 

 • Další pověsti:
  • O Bivojovi – ten byl manželem Krokovy dcery …….......
  • O Horymírovi – ten měl věrného koně …...............
  • Dívčí válka

 

- na závěr si podívej na některé pověsti ve videu

 

- ještě si udělej jeden nový podnadpis VELKÁ MORAVA

- pod něj si jen opiš nebo vytiskni a nalep zápis – opět ti může pomoci někdo z rodiny

- v učebnici se můžeš podívat, jak vypadala HLAHOLICE -str. 39 nahoře

- i k této kapitole máme pěkné video

 

VELKÁ MORAVA

= první stát Slovanů

 • Založen v 9. století
 • Prvním panovníkem byl kníže MOJMÍR I. (první)
 • Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho synovec RASTISLAV
  • Chtěl v zemi šířit křesťanství
  • Proto na Velkou Moravu pozval věrozvěsty Cyrila a Metoděje
   • věrozvěst = šíří křesťanství mezi lidmi
  • Cyril a Metoděj přišli v roce 863 – dodnes slavíme státní svátek na počest jejich příchodu – 5. července
 • Velká Morava zanikla na konci 10. století
 • Cyril a Metoděj:
  • V kostelích kázali ve staroslověnštině – to byl tehdejší jazyk Slovanů
  • Sestavili první písmo Slovanů – HLAHOLICI

 

PŘÍRODOVĚDA

ZDE

......................................................................

14. 4. - 17. 4. 2020 

Ahoj čtvrťáci.  Dobrý den  , vážení rodiče. Na tento krátký týden posílám “ samostatnou práci “ pro své žáky. Prosím Vás , nechte je vypracovat úkoly bez vaší  pomoci tak, jak by to dělali ve třídě .Vezmi papír , propisovačku a s chutí do práce..Až budeš hotov , přečti si a zkontroluj ! Moji milí čtvrťáci , přeju hodně úspěchů. 

Rodiče prosím o zaslání ofocených práci ( do 18.4.) Předem děkuji za spolupráci .
To je vše - další učivo bude až v příštím týdnu .
 
MATEMATIKA
1. Vydělte písemně.( bez zkoušky )
    4 579 : 8 =                                          12 054 : 7 = 
 
 
 
 2. Písemné násobení .                     7 082                                 4 721
                                                      .    24                                 .    75
                                                    ———                                ———
 
 
 
 
 
 
 
3. Zaokrouhli na stovky( piš pouze zaokrouhlená čísla) .
     4 187                           3 995                                28 367                        325
 
 
4. Převody jednotek .  
   9 km  =                  m                              8 950 m =                  km                       m
   5 240 kg =                t                   kg      1  800 g   =                 kg                        g
 
5. Doplň zápis , vypočítej a napiš odpověď .
    Vendulka si ušetřila 9 650 Kč . Matěj si našetřil 8 065 Kč . O kolik korun měla více              Vendulka ?
Vendulka ........................          Kč          Výpočet :
Matěj        ........................         Kč 
O kolik více                         ?     Kč 
——————————————-
Odpověď 
 
 
 
 
 
ČESKÝ JAZYK
              1. Doplň( i - y ; í - ý)
adresa b _ liště , velký  om _ l,  tavený s _ r , přep _ chová staven _ , v _ borný v _ sledek,
hezky zv _ k
 
               2.  Urči u podstatných jmen : ROD a VZOR.
Kapradí 
Stužky 
Olovo
Křeček
Kůzlata
Obraz
Větev 
               3. Urči u sloves : OSOBU, ČÍSLO , ČAS 
Hraješ 
Mlčeli jsme
Budu pomáhat 
        
               4. Určete slovní druh u podtržených slov .
Dědečkovi jsme popřáli hodně zdraví . (..................................)
Žáci zdraví  učitele jako první . (...................................)
 
 

VLASTIVĚDA


- minule jsme se učili o pračlověku, který obýval naše území – podívej se na krátké video o této době
- na youtube se klidně podívej i na další videa z období pravěku

https://www.youtube.com/watch?v=6BXTHO7xuM&
list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=3
- nově si udělej nadpis: KMENY NA NAŠEM ÚZEMÍ
- pod něj si opiš (nebo vytiskni a nalep) následující zápis:
- člověk se neustále zdokonaloval – naučil se pěstovat plodiny, vyrábět nástroje, chovat zvířata
- lidé se začali zabydlovat na jednom místě
- na našem území žilo několik skupin lidí = kmeny
1. KELTOVÉ
- u nás se usadil keltský kmen – Bójové
- byli dobří válečníci – ostatní kmeny se jich bály
- vyrábí nářadí, nádobí, ale i ozdobné šperky ze zlata
- zakládají opevněná OPPIDA = předchůdci měst
2. GERMÁNI
- vyhnali z našeho území Kelty
- sídlili u nás přes 500 let
- velmi dobří zemědělci
3. SLOVANÉ
- naši přímí předci
- tvoří mnoho menších kmenů – ty se postupně sjednotily
- až budeš mít opsaný zápis, podívej se v učebnici – str. 34-35 na obrázky, také si zde přečti fialový
rámeček (str. 34)
- namaluj si k zápisu obrázek – např. Keramickou nádobu Slovanů – str. 35
- na závěr se opět můžeš podívat na zábavné video:

PŘÍRODOVĚDA

 

Děkuji Všem, kteří mi poslali nafocený sešit z přírodovědy.

 

- budeme pokračovat v učivu o vodě, nejprve si opište do sešitu krátký zápis

- zápis:

 

- voda je všude kolem nás

- voda má různou podobu – říkáme tomu SKUPENSTVÍ

            a) kapalné skupenství = voda teče – minerálka v láhvi

            b) plynné skupenství = vodní pára – vzniká, když se voda vaří

            c) pevné skupenství = led – vznikne při teplotě pod 0°C

 

 

- nyní si zkus (jen ústně, neopisuj) u každého příkladu říci, o jaké skupenství se jedná:

a) pomerančový džus v krabici

b) ledová tříšť

c) pára nad hrncem, když vaříme těstoviny

d) vodová zmrzka na klacku

e) potok

f) rampouchy

 

 

- dobrovolný úkol:

    připrav doma pevné skupenství vody – můžeš se poradit s rodiči nebo sourozenci, jak tento „pokus“ připravit a provést. Až budeš mít vodu v pevném skupenství, vyfoť se se svým výtvorem a fotku mi pošli na můj email fejtovakatka@seznam.cz. Klidně můžeš bádat a experimentovat i více, když se třeba pokusíš vytvořit barevné pevné skupenství vody. Hodně štěstí při pokusech a moc se těším, na výsledky tvého bádání. Poslaná fotka tvého výsledku bude náležitě odměněna 1 za snahu.

 

........................................................................

6. 4. - 8. 4. 2020

Ahoj 🧒🏼a 👦🏻, máme před sebou další korespondenční učení . Ráda bych většinu z Vás pochválila za pěknou spolupráci. Ale bohužel mezi Vámi je pár hříšníků ,kteří mi dluží vypracovanou slovní úlohu. Prosím o zaslání . Byla bych ráda, aby vypracované úkoly byly posílány v termínu určeném ( děkuji).

Moc bych chtěla poděkovat všem rodičům , kteří suplují učitele . Pevně věřím, že společně vše zvládneme. Přeji Vám, (v rámci možností), klidné Velikonoce.
Tento týden procvičujte poctivě, příští týden bude kontrolní práce z češtiny a matematiky (bodování, jak jsme zvyklí)
Čeština  strana 158 / 1 a,b, c, d ústně ( nikam nepsat) - Proč holubi nezpívají dočíst celý článek , druhá část strana 174.
Strana 142/11 napsat jako “autodiktát” - poslat p.uč. do 10.4.
www. skolakov. eu (čeština pro 4 - podstatná jména střední, ženská : souhrnná cvičení 
Koncovky podstatných jmen - pravopisný trenažér) 
Bude také v kontrolní práci .
Matematika 3. Díl  strana 13 Zlomky - tabulku přepsat do školního sešitu 
  1                  čitatel 
——      zlomková čára           /   čtu jedna pětina /
  5                  jmenovatel
                                                                                                                                   
Zlomek je určitá část celku - mám 🍎 rozdělíme na dvě stejně části zápis
 
        2
   ——-
                                                                                                                                   2
čtu dvě poloviny
Procvič zlomky strana 12/ 1, 2,4      13 / 5, 6, 8 , 9(cvičení 9 přečti rodičům nebo staršímu sourozenci)
Procvičujte : násobení, dělení(  i písemné ) , sčítání  a odčítání .
V kontrolní práci bude ještě slovní úloha.
Když se budeš poctivě připravovat , úspěch se dostaví 😃
M Geometrie - strana 14/1, 2 rovnoběžník/vzpomeň, jak rýsuji rovnoběžky /
 
ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h, udělejte si účet na Google pomocí emailu  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: fi54a65, kdo jste tak ještě neučinil. Najdete tam interaktivní pracovní list, poslechové cvičení, video s otázkami a čtení. Tentokrát je úkol až do 19.4.2020, proto je tam toho trochu více. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee.

PŘÍRODOVĚDA

Chtěla bych poprosit rodiče, jestli by bylo možné vyfotit stránky v sešitě přírodovědy, na kterých jsou úkoly z doby uzavření školy (měření délky, hmotnosti, objemu a času) a poslat mi tyto fotky na můj email fejtovakatka@seznam.cz, abych mohla některé úkoly oznámkovat. Mockrát Vám děkuji.

 

- nový nadpis do sešitu: VODA

- pod nadpis vytvoř myšlenkovou mapu (sluníčko s paprsky) a do ní dopiš vše, co tě napadne, když se řekne voda

 

- přečti si o vodě v učebnici – str. 39

- poté odpověz na otázky na té samé straně v učebnici – nahoře nad textem – odpovědi zapiš do sešitu

 

- posílám ještě odkaz na webovou stránku, kde si můžeš ve volném čase hravě trénovat své přírodovědné znalosti – najdeš tu pexesa, poznávačky, otázky, …

https://www.umimefakta.cz/biologie

 

VLASTIVĚDA 

 

- do sešitu si udělej hodně velký nový nadpis: ČESKÉ DĚJINY

- pod tento velký nadpis si udělej menší nadpis: PRAČLOVĚK NA NAŠEM ÚZEMÍ

- pod nadpis si přepiš (nebo vytiskni a nalep) a doplň údaje o pračlověku – pracuj s učebnicí – str. 32-33 (s přepisem děravého textu ti může pomoct někdo z rodiny)

 

- první lidé na našem území byli …............................................................

- jedli to, co si …............................................... nebo …...................................................

- po čase se naučil využívat …............................................... - chránil ho před zimou a mohl na něm upéct maso

- bydlení:

 • žili ve skupinách, kterým se říkalo ….............................................
 • jejich obydlí byla z ….................................... a ….........................................

- pračlověk byl i zručný,nejprve si vyráběl nástroje a zbraně z ....................................... a …............................

- později byli nástroje i z kovů

- oblečení si vyráběli z ….........................................................................................

- pračlověk byl trochu i umělec- vyráběl různé sošky, tvořil malby na stěnách jeskyní a skal – některé se dochovali dodnes

 

- až budeš mít opsáno a doplněno, nakresli si obrázek jednoho z nástrojů pračlověka – str. 32 dole a poté ještě obrázek Věstonické venuše (str. 32 dole), což je vzácná soška, která se dochovala z dob pračlověka na našem území a dodnes jí můžeme obdivovat v Moravském zemském muzeu

 

- pokud budeš chtít, můžeš si o této vzácné sošce přečíst na webové stránce, posílám odkaz

http://www.mzm.cz/vestonicka-venuse/

 

- na závěr si ověř své znalosti – odpovídej ANO – NE (ústně, nepřepisuj do sešitu):

 

1. Pračlověk už od samých začátků umí vyrábět nástroje ze železa.

2. Pračlověk žil ve skupinách, kterým se říkalo tlupy.

3. Jejich potravou bylo to, co si ulovili, nasbírali a později i vypěstovali.

4. Z tohoto období našich dějin se nedochovaly žádné předměty ani nástroje.

5. Pračlověk žil ve zděných domech se střechou z tašek.

.............................................................................

30. 3. - 3. 4. 2020 

Zdravím kluci a holky ze 4.třídy.Máme za sebou další týden učení na dálku. Je před námi další týden, tak s chutí do toho.Ještě jednou děkuji za poslání cvičení z Čj. A teď  další učivo.Rozkazovací způsob nám nedělal potíže , tak vezměte školní sešit a učebnici na straně 

150 ,přečtěte si cvičení jedna.Zjistíte,že v textu jsou slova by, bych,,  byste, bychom ...To jsou slova, která přidám ke slovesu a dostanu podmiňovací způsob.Tak teď otevřete školní sešit a opište tabulku !Pamatujte si : na straně 150 bych ; bys; by; bychom; byste; by si barevně podtrhněte
Tabulku na straně 151 si pozorně přečti , do sešitu napiš {Zvratná slovesa v 2. osobě čísla jednotného smál by ses , odpočinula by sis}
Na straně 151 si přečti cvičení 3 .Přečti si ho znovu, ale slovesa převeď do 2.os.č.jed., pak ještě jednou, ale všechny tvary sloves řekni ve 2.os. č. množ.
Do školního sešitu si zapište 
Spojky aby ( abych, abys,aby,abychom,abyste, aby
                        kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby)
Na straně 153/6. Přečti , doplň(ústně) ! Do sešitu splň 153/6 c
Práce s textem v rámci slohu i čtení. Učebnice str.175 Pověst o svatém Václavovi str.176 2,3,dobrovolná cv. 5 na str. 5 napsat do sešitu (slohová výuka) Procvičovat můžeš stále na PC skolakov.eu
M budeme procvičovat slovní úlohy( už slyším vaše néé).Ale i slovní úloha je důležité učivo, které bychom měli umět . Tak probuďte mozkové závity a jdeme na to.
Matematika druhý díl 
Do sešitu napiš zápis - výpočet - odpověď  32/13; 32/15 ; str. 45/7Jednu z vypočítaných slovních úloh  mi pošli - jsem přesvědčená, že budu dávat samé jedničky 😉. Skolakov.eu už je tvůj kamarád , procvič si v rámci geometrie další jednotky .Tentokrát to bude hmotnost.V televizi běží pořad pro školáky Učítelka.
Myslím na Vás , přeji pevné zdraví . Také Vám přeji mnoho úspěchu ve vzdělávání . 
 
ANGLIČTINA
 

Prosím, vytiskněte si do desek a vypracujte nebo přepište se správním řešením pracovní listy v třídě na Google classroom a vypracujte poslech. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h, udělejte si účet na Google pomocí emailu  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: fi54a65. Opakujte si také slovní zásobu na aplikaci WocaBee. Termíny jsem vám prodloužila.

NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ NA ÚČET GOOGLE

 

PŘÍRODOVĚDA

 

 1. Do sešitu si udělej nový nadpis: MĚŘENÍ ČASU
 2. Pod nadpis si přepiš údaje z učebnice – str. 34, úplně nahoře, napsáno červeně (tři převody)
 3. Trénuj doma s rodiči, sourozenci, babičkou nebo dědou ručičkové hodiny, abys uměl/ a říci, kolik je hodin.
 4. Co bys měl/ a už dávno umět (protrénuj): všechny dny v týdnu, měsíce v roce za sebou, vyjmenovat roční období a k nim příslušné 3 měsíce. Nech se vyzkoušet od někoho z rodiny, ať si ověříš, že to znáš :-)
 5. Přepiš si do sešitu pod nový nadpis následující věty a dokonči je:

a) Jeden den má …........................ hodin.

b) Jeden rok má ….......................... dní.

c) Rok tvoří ….............................. měsíců a …............................ týdnů.

d) Jedna hodina má 60 …............................... .

e) Jedna minuta má …........................ sekund.

f) Jedna ….......................... má 3600 sekund.

 1. Orientovat se v čase můžeme i pomocí kalendáře. Vezmi si kalendář, který máte doma a doplň následující tabulku. Přepiš si jí do sešitu.

 

Měsíce s 30 dny

Měsíce s 31 dny

 

 

 

 

 

 

 

                        Zapsal/ a jsi všechny měsíce do tabulky?

 

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

 

 1. Nový nadpis do sešitu PRÁVO A SPRAVEDLNOST
 2. Zkus se zamyslet (nepiš do sešitu) nad těmito otázkami: Co je podle tebe spravedlnost? Jak se chová člověk, který je spravedlivý? Je to dobrá nebo špatná vlastnost být spravedlivý? Myslíš, že ty jsi spravedlivý/á?
 3. Přečti si:

Pro spravedlnost je důležité dodržování určitých pravidel, kterým říkáme práva. Zjednodušeně by se dalo říci, že právo je něco, co můžu (dělat, mít, ..). Důležité je ale dodat, že svými právy nesmím omezit nebo dokonce ohrozit ostatní lidi. Z toho vyplývá, že nemůžeme dělat vše, co si vymyslíme. Naše práva jsou nějak ohraničená, mají svá pravidla. Například každý z nás má právo na život, ty jako žák v ČR máš právo na vzdělání = můžeš chodit do školy.

 1. Zkus nyní do sešitu sepsat, na co máš ty právo = co můžeš dělat/ mít. Klidně se poraď s rodiči nebo starším sourozencem. Pokud máš možnost, můžeš vyhledávat i na internetu. Pokud zvolíš tuto možnost, zadej do vyhledávání „práva dětí“.
 2. Pod svá sepsaná práva udělej malou ilustraci (obrázek), který bude znázorňovat jedno tvé právo.
 3. Kromě práv má každý u nás i svě povinnosti = něco, co musí nebo by měl dělat. Zapiš si do sešitu malý podnadpis: POVINNOSTI. Pod nadpis si udělej dva sloupce (vzor níže) a doplň do nich povinnosti.

Moje povinnosti

Povinnosti rodičů

 

 

 

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  - KLUCI

Vypracuj referát na jakoukoliv sportovní hru do 5.4. a zašli mi jí na mail. Referát je na známky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Možná Vám není úplně do zpěvu, ale můžete si zkusit vyrobit vlastní hudební nástroj, kterým se budete doprovázet při našem společném zpívání. Nápady najdete na https://tchiboblog.cz/zalozte-si-doma-detskou-kapelu/ nebo si vymyslete vlastní. Těším se na Vás a Vaše nápady!

...................................................................................

23. 3. - 27. 3. 2020 

Zdravím všechny čtvrťáky. Doufám, že pilně pracujete.Posílám další materiály.

ČJ

Zapište do školního sešitu !

 Slovesný způsob      

Zkratka Zp.

Oznamovací , rozkazovací, podmiňovací

Způsob oznamovací  vyjadřuje děj, který je, byl, bude ( čas přítomný , minulý, budoucí)

Např.: sedím, seděl(a) jsem, budu sedět

 

Způsob rozkazovací  vyjadřuje děj, který se uskuteční ( rozkaz, výzva) nebo neuskuteční((zákaz)

vyjadřuje osobu a číslo ! nevyjadřuje čas

2. osoba čísla jednotného   hraj 

1. a 2. osoba čísla množného  hrajme, hrajte

Rozkaz pro třetí osobu můžeme vyjádřit pomocí ať, nechť 

Ať jdou pryč ! Nechť vystoupí!

Způsob podmiňovací   vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit :

spal(a) bych, spal(a) bys , spal(a) by

spali(y)bychom, spali(y) byste, spali(y)by

 

Str. 145 /1       str. 146/ 4.     str. 147/1 - přečíst , do školního sešitu vypracovat cvičení 1a,b,c

nezapomeň, nezapomeňte, nezapomeňme

str. 149/5  Automat na nápoje přečíst .Řekni mamince, jak by měl Vašek správně nápoj v automatu nakoupit.Použij slovesa v rozkazovacím způsobu .(Vhoď mince!...)

str. 148/3 poslat e-mailem do pátku :JarmilaSucha@seznam.cz 

 

Procvičovat slovesa  skolakov.eu český jazyk  slovesa

Matematika skolakov.eu  M4 Jednotky délky, hmotnosti - převody jednotek délky

                                                Písemné násobení dvojciferným činitelem 

ANGLIČTINA

- Přepište slovíčka z listu do slovníčku - překlad napište tužkou

- Napište do sešitu "Exercise" celkem 12 vět o aktivitách, které máte rádi či nemáte rádi vy osobně a váš kamarád (3 věty o sobě, co děláte rádi, 3 věty o kamarádovi, co dělá rád, 3 věty, co neděláte rádi a 3 věty, co nedělá rád váš kamarád)

- Cvičte na WocaBee, přidala jsem balíčky

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

 

1. Udělej si do sešitu nový nadpis: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

 

2. Přečti si tento krátký text:

 

          Globální problémy. Co to vlastně je? Jsou to takové problémy, které se týkají téměř všech lidí na planetě Zemi. Slovo globální tedy znamená celosvětový.

          Možná jsi toto cizí slovo slyšel někdy v televizi, rádiu nebo četl na internetu. Je to tím, že globálních problémů je dost a hodně se o nich píše nebo mluví.

          Velmi často slýcháme nebo čteme, že naší planetu Zemi ohrožuje globální oteplování. To znamená, že na celé planetě Zemi je stále větší teplo. Toto oteplování způsobuje například tání ledovců. A to je opravdu problém pro celý svět, pro lidi i pro zvířata a rostliny.

          Mezi globální problémy řadíme i spoustu nemocí, kterými onemocnění každý rok mnoho lidí po celém světě. V současnosti by se sem mohla zřejmě řadit i nemoc koronavirus Covid – 19, kvůli které máme zavřenou školu, nesmíme navštěvovat kamarády nebo chodit do restaurace na oběd.

          Ať už je to však nemoc nebo tání ledovců, všechno jsou to závažné problémy. A my bychom se měli chovat zodpovědně a nebrat věci na lehkou váhu. Vždyť se týkají nás všech, ať už bydlíme v České republice nebo v Americe.

 

3. Nyní si do sešitu pod nadpis opiš tento krátký zápis:

 

- globální = znamená celosvětový – týká se celého světa, všech lidí

 

- problémy, které ohrožují:

 • lidi
 • zvířata
 • rostliny, houby
 • přírodu kolem nás

 

- patří sem:

 • globální oteplování
 • nemoci – rakovina, AIDS, onemocnění srdce, …
 • hladomor = někteří lidé nemají co jíst a umírají
 • nedostatek pitné vody
 • ničení přírody – kácení lesů, zabíjení zvířat

 

 

4. Opiš si do sešitu následující otázky a pokus se na ně písemně odpovědět. Můžeš požádat o pomoc rodiče nebo staršího sourozence.

 

a) Co znamená slovo globální?

 

b) Myslíš, že se globální problémy týkají i tebe a tvé rodiny?

 

c) Čím to může být, že se naše planeta Země otepluje? Zkus vymyslet alespoň dva důvody.

 

d) Co děláš ty proto, aby se přestala ničit příroda? Napiš alespoň dva příklady.

 

e) Jaká pravidla máme dodržovat, aby se nešířila nemoc koronavirus Covid – 19? Napiš alespoň 5 pravidel.

 

PŘÍRODOVĚDA

zadání zde

                              

....................................................................................

16. 3. - 20. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK -   JV  učebnice str. 117/b napsat do školního sešitu 

                               str.  125/11 najdi 10 podstatných jmen rodu mužského a urči vzor                          /školní sešit/
                               str.  136/1 přečíst článek     K čemu sloni používají chobot
                               str.  137/2  a.   / školní sešit/
                               str.  120/6. procvičit ústně /nikam nepsat/
KSV.                       str.  131/6.   O bílé paní  (přečíst) do školního sešitu vypsat 10 libovolných sloves ze cvičení 6
Čítanka  stránky 114- 117. 
 
MATEMATIKA
geometrie.  Učebnice 2.díl. str. 52/5.  a,b,c,d,e,f
Matematika.               str. 53/4 ,5,6,7
                                 str. 47/9,10
                                 str. 22/7,2( pište pouze výsledky)
Hravá matematika.     str.  34/ 4
 
ANGLICKÝ JAZYK
 
Vypracujte pracovní list s "AM, ARE, IS"
- Vypracujte pracovní list s jídlem a pitím
- Odpovězte písemně na otázky u textu s batohem do sešitu "Exercise", vybarvete batoh a pak jej popiště také do stejného sešitu.
- Cvičte v aplikaci WocaBee - během týdne přidám další balíčky

 

PŘÍRODOVĚDA

PROCVIČOVÁNÍ JEDNOTEK DÉLKY – VŠE JE NA ZNÁMKU

Příklady na procvičování převodů jednotek délky. Opiš si do sešitu a vypočítej. Vše bude oznámkováno po návratu do školy. Můžeš používat převodní tabulku.

 

A) Převáděj jednotky délky.

3 000 m =                  km

900 dm =                   m

15 m =                       dm

10 dm =                     cm

1 000 mm =               cm

58 cm =                     mm

9 km =                        dm

 

B) Doplň znaménka větší, menší, rovno - <  >  =

90 cm                         9 000 mm

7 000 m                     7 km

15 dm                        1 km

300 dm                      30 m

30 dm                        30 m

200 cm                      20 m

150 m                        15 dm

700 mm                     70 cm

18 m                           180 dm

 

Nový nadpis: MĚŘENÍ HMOTNOSTI

- nakresli do sešitu dva přístroje, kterými se dá měřit hmotnost = vážit

- překreli si do sešitu (pod nakreslené obrázky) schéma převodů jednotek hmotnosti – hezky si jej barevně zvýrazni

převody

  

- nyní si přepiš:

            t = tuna

          kg = kilogram

            dkg = dekagram

            g = gram

- úkol: seřaď následující předměty pod sebe do sešitu od toho nejlehčího po ten nejtěžší:

LIST PAPÍRU, KNÍŽKA FORMÁT A 4, 1 SÁČEK HLADKÉ MOUKY, KERAMICKÝ HRNEČEK, TAŠKA DO ŠKOLY S UČENÍM NA PONDĚLÍ, ŽIDLE OD PSACÍHO STOLU

- úkol: Procvičování nových převodů – jednotky hmotnosti. Příklady si opiš si do sešitu a převáděj jednotky pomocí schématu (překreslené v sešitě).

 

1 kg =                         dkg

20 t =                          kg

2 kg =                         g

50 000 g =                 kg

200 dkg =                  kg

70 dkg =                    g

10 t =                          kg

9 000 kg =                 t

8 t =                            g

VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK

Do sešitu si překresli a přepiš tabulku, kterou posílám zde. Pokud máš možnost vytisknout, můžeš si ji vytisknout a nalepit.

........................................................................................

11. 3. - 13. 3. 2020

MATEMATIKA - učebnice č. 2 – str. 51 / 2, 3, 5 (Geometrie)

                        Matematika str. 27/13, 14 (bez zk.)

                                            str. 45/4

ČESKÝ JAZYK - pracovní list zde (mají)

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Přečíst si nahlas článek, který jsme spolu četli a překlad napsat do sešitu "Exercise" (cvičení)

- přepsat si slovíčka do slovníčku

- Pokračovat s cvičením v aplikaci Wocabee (denně je třeba procvičovat, práci zkontroluji v aplikaci)

VLASTIVĚDA 4 

 1. Udělej si nadpis do sešitu VLASTNOSTI LIDÍ
 • Doprostřed stránky nakresli sebe a kolem udělej paprsky. Na jednu stranu postavy dopisuj k paprskům své kladné, dobré vlastnosti a na druhou ty špatné, negativní.
 • Poté se zamysli a pod to celé sepiš doporučení (předsevzetí), co uděláš, abys své špatné vlastnosti vylepšil nebo dokonce odstranil.
 1. Nový nadpis PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
 • Ke každé situaci (jsou sepsané níže) dopiš, jak se správně (slušně) chovat.
 • Situace:
  • Společná večeře s rodinou v krásné restauraci
  • Návštěva kina/ divadla s kamarády

PŘÍRODOVĚDA 4

 1. Udělej si nový nadpis MĚŘENÍ DÉLKY
 • Pod nadpis sepiš, čím vším můžeš délku měřit
 • Poté si přepiš (nebo vytiskni a nalep) do sešitu následující schéma, jak se převádí jednotky délky.
 • Pod schéma vypiš do sloupečku všechny zkratky jednotek (km, m, …) a dopiš k nim celý název jednotky délky (km = kilometr)
 • Přepiš (nebo vytiskni a nalep) do sešitu příklady na měření délky a všechny spočítej. Tyto příklady převodů budou na známku.
 • Na závěr si překresli a přepiš (nebo vytiskni a nalep) tabulku a změř pomocí pravítka předměty v tabulce a dopiš jejich délku v milimetrech a centimetrech.
 • Trénuj si převody pomocí schématu.

Schéma převodů jednotek délky – přepiš nebo vytiskni a nalep.

 • 1 km = 1000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm

převody

 

Příklady na převody délky – na známku.

6000 cm =                               m

580 mm =                               cm

8 km =                                      m

13 dm =                                  mm

7 m =                                        mm

15000 mm =                             dm

 3 m =                                       cm 

50000 dm =                              km

135 dm =                                 cm

8000 mm =                             m

Tabulka – přepiš, změř a doplň.

Změř:

Délka v cm

Délka v mm

Propiska/ pero

14 cm

140 mm

Obyčejná tužka

 

 

Delší strana gumy

 

 

Kratší strana sešitu na Pří

 

 

Kratší strana oblíbené knížky

 

 

Délka tvé červené pastelky