Obsah

 3. ročník 

Třídní učitel: Mgr. Jarmila Suchá

15. 6. - 19. 6. 2020

Ahoj děti, je před námi poslední týden učení, protože příští týden se bude jenom opakovat , a pak už budou prázdniny.   Tady je tedy učivo na poslední týden .

Pondělí do školního sešitu nadpis VĚTA - jednoduchá x souvětí 
Souvětí - znázorňuje vzorec : značíme V + číslici 
Dnes venku prší, proto zůstanu doma.
                         V1, proto V2.
Přečíst str. 197/1.           199/5 - ústně 
Úterý str. 209/ 4 a do školního sešitu 
Středa, čtvrtek str. 212/9a ústně 
PÍSANKA  30, 32 
Čítanka str. 168  - 171 ( Mácha a Šebestová , Dopis)
Pátek KSV Hravá čeština str. 93/ 1,2,3,5,7 - popros maminku, aby ti cvičení obodovala
Matematika - zjistíš, jaký jsi čtenář a počtář 
M 3. díl str. 44 - 45 Perníková Chaloupka - počítej na papír ( pouze výsledky  opiš, nafoť a pošli do 21.6.)
Hezky týden 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2. (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

 

Prvouka

Blíží se prázdniny a s nimi i spousta nových zážitků. Ale pozor! Během prázdnin se můžeš dostat i do nepříjemných situací. Přečti si rady, které najdeš v učebnici na str. 72 a 73. Zamysli se a pokus se sestavit svůj vlastní návod k bezpečnému prožití prázdnin. Piš jednoduché věty a doplň obrázky. Prosím přeposlat na email.

 

8. 6. - 12. 6. 2020

Ahoj třeťáci, posílám další  učivo na tento týden. Češtinu jsem rozdělila do dnů tak, jako ve škole . Doufám, že se stále pilně učíte a každý den si i čtete .

Čeština pondělí  učebnice 196/14 - přečíst oba příběhy c, d  - do školního sešitu 
Úterý  Hravá čeština 90/ 1 a, b, c
Středa - písanka str. 28
                učebnice 183/4 a - ústně / čas budoucí /
Čtvrtek Hravá čeština str. 52 - 53 ( výběr si 2 cvičení a udělej) 
Pátek KSV Hravá čeština str. 84 ( ofotit a poslat mi do 14.6.)
Čítanka str. 164-166/ žáci ve škole pokud budou mít přečteno si mohou udělat ilustraci/
MG.  Uč . 2. díl str. 67 .  Napiš do sešitu Tělesa 
- nakresli kouli.  válec, jehlan, kužel ( str. 67 - nahoře )
Udělej cvičení str. 67/1 - ( napiš názvy do sešitu - podle pořadí kresby).Podívej se na tabulku  str. 67 dole( ta modrá ) str. 68/3- udělej si ústně , 68/7 - do sešitu 
Matematika. Písemné násobení jedním činitelem 
( str. 25 - do školního sešitu nápis žlutý rámeček a postup pod nim )
Vysvětlení  YouTube. Matyskova matematika . cz 7. díl str. 52 
Do školního sešitu :  str. .25/1,2,3,4
 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2. (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

Prvouka

Pokračujeme v tématu NEŽIVÁ PŘÍRODA.

Do sešitu nadpis VZDUCH. Přečti si informace v učebnici na str. 30.

Zapiš si podstatné informace (atmosféra, výskyt vzduchu, složení vzduchu, vítr)

Další nadpis do sešitu KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ. Vypiš různé druhy srážek. Překresli obrázek z učebnice ze str. 29 do sešitu a jednoduše jej popiš.

Další částí neživé přírody je PŮDA.  Informace o půdě si přečti na str. 30. Opět udělej nadpis do sešitu a napiš, jaký je význam půdy a co je to humus. Z jakých částí se podle tebe půda skládá? Zapiš do sešitu a pošli na email katkajonakova@atlas.cz.

Tady najdeš hezkou prezentaci o vzduchu: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

1. 6. - 5. 6. 2020

Posílám učivo na další týden
ČEŠTINA : učebnice 194/9 a, b, c( cvičení c do školního sešitu)
194/10 a,b. 194/11 a. (10 a 11 do školního sešitu)
Na straně 195 do školního sešitu přepsat horní tabulku.
PÍSANKA strana 27 
ČÍTANKA : strana 154( báseň Hádanka ); 150-151 Naše kočka ( je to popis bude se hodit do KSV)
KSV - Hravá čeština strana 86 
M. str .31/14. 32/15. Do školního sešitu : obě cvičení
MG. str. Práce s tabulkou na straně 47/3 ; do sešitu vypracovat str. 48/a

Prvouka

Začneme nové téma – NEŽIVÁ PŘÍRODA. Mnohé už znáš z předcházejících ročníků.

Do sešitu nadpis VODA. Přečti si informace v učebnici na str. 28 a 29.

Do sešitu vypiš, kde v přírodě najdeš slanousladkou vodu (nezapomeň na ledovce, půdu,podzemní vodu, srážky a těla rostlin a živočichů).

Další nadpis do sešitu KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ. Vypiš různé druhy srážek. Překresli obrázek z učebnice ze str. 29 do sešitu a jednoduše jej popiš.

Podívej se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=JhTBt_IWmY0&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0 https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

Tady najdeš hezkou prezentaci o vodě: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

Pracovní výchova, výtvarná výchova – splněno obrázkem v prvouce

25. 5. - 29. 5. 2020

Čeština učebnice / zopakuj si článek str. 191/3/

Do školního sešitu napiš Věta -> dvojice slov -> skladební dvojice -> základní skladební dvojice ( najdeš v tabulce na straně 193)
Vypracuj tato cvičení do školního sešitu : str. 192/4, 5(od  textu Co  dělá kotě? - celá věta dole ( naznačit graficky dle učebnice)
Str. 193/6 a,b.  193/7a, b
Hravá čeština str.   67/4.        70/1
KSV ( pátek)Hravá čeština  str. 79 Popis kamaráda ( postupuj dle návodu)
Písanka  25,26
Čítanka 156,157 nebo vlastní četba knihy
 
M učebnice 2. díl ( procvičujeme dělení se zbytkem) str. 28/3.    30/7.   32/15. - do školního sešitu 
MG Práce s daty str. 46/1 do sešitu 
Můžete si počítat neudělaná cvičení  v Hravé matematice

 

Anglický jazyk 

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2. (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

 

Prvouka

Do sešitu udělej nadpis Pověst o Horymírovi a přečti si pověst. Vyber správnou možnost z nabídky a věty napiš do sešitu.

1. Horymír žil ve vesnici  a) Hradec   b) Neumětely   c)Zbečno . 

2. Kovkopové dolovali  a) uhlí   b) drahé kovy   c) naftu

3. Horymír dal zavalit doly a) v Ostravě b) v Březových horách u Příbrami c) v Kladně

4. Horymíra odsoudil kníže  a) Hostivít   b) Neklan   c) Křesomysl  

5. Horymírův věrný kůň se jmenoval   a) Šemík   b) Vraník   c) Grošák  

Znáš nějakou další pověst, která se vztahuje k některému z míst v blízkém okolí? Napiš její název.

VV, Pč –Nakresli  ilustraci k pověsti do sešitu.

18. 5. - 22. 5. 2020

Milí třeťáčci, uplynul další týden , nastal tedy čas pro další on-line učivo. Snad již poslední .
Otevřete si češtinu a podíváme se na stavbu věty .
Učebnice str. 190/1 - po přečtení splňte cvičení a, b
Zjistili jsme, že VĚTA se skládá ze slov( to už víme od začátku roku, kdy jsme tohle opakovali), ale také, že SLOVA JSOU USPOŘÁDANÁ PODLE URČITÝCH PRAVIDEL.
Toto si zapište do školního sešitu tabulka str.190
Do školního sešitu vypracujte str. 190/2
Str. 191/3 udělejte ústně.
Hravá čeština str. 51/2
Čítanka str. 152-153 Jak začal pes kamarádit s člověkem
Písanka str. 24 
MG - do sešitu si zapište
1 sekunda(s). 1 minuta (1 min.). 1 hodina (1 hod.). 1 den
1 minuta = 60 sekund.
1 hodina = 60 minut
1 den = 24 hodin
Procvič m. 2. dil str. 40/3. 41/7
M str. 21/10. 29/5- bez zkoušky. 29/6
Tak s chutí do toho, půl je hotovo ( jak říká jedno přísloví)

 

Anglický jazyk pro 3. ročník

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2. (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu)

 

 

Prvouka: V uplynulých 14 dnech jsi jistě pilně pracoval na vytváření stránek k jednotlivým ročním obdobím. Všechny čtyři vypracované stránky prosím ofotit a poslat na email katkajonakova@atlas.cz. Děkuji.

Tento týden se vrátíme do minulosti. Jsou v okolí tvého bydliště (okres Příbram) nějaké významné historické památky (hrad, zámek, kostel, památník, významná budova…)? Udělej do sešitu nadpis: HISTORICKÉ PAMÁTKY, a ty nejvýznamnější vypiš.

Pracovní výchova, výtvarná výchova: Pokus se co nejvěrněji nakreslit do sešitu prvouky jednu z historických památek a k obrázku připiš pár základních informací o objektu, který jsi namaloval.

11. 5. - 15. 5. 2020 

Opět zdravím všechny třeťáky a jsem přesvědčená , že jsou všichni zdraví a připraveni na další týden. Maminky měly v neděli svátek, doufám, že jste jim popřáli. Také se připojuji  a přeju všem maminkám pevné zdraví .

Tak děti - zapněte  “Filipa” a jdeme na to 😃.
 
Rozcvička z češtiny - učebnice str. 102/5a( napsat do školního sešitu).
Str. 105 x přečíst si Vítání na letišti : do školního sešitu napsat poslední vyjmenovaná slova po Z  brzy , jazyk, nazývat se , Ruzyně 
ZAPAMATUJTE SI  !!! BRZIČKO !!! Píšeme takto .
Str. 106 - odpověz na otázky pod cvičením Vítaní na letišti ( nikam nepsat ústně )
Vyjmenovaná slova si můžeš procvičovat na skolakov. eu
Hravá čeština str. 50/5
PÍSANKA str. 22  str. 23 - přepsat básničku Den matek 
 
KSV - učebnice str. 108/1a Příprava na závod - přečíst text ( 1b NEDĚLAT)
Str. 110 /3. přečíst text   110/4 a, b udělat ústně = práce s plánkem na stránce 109
 
ČÍTANKA  str. 144  Rostliny, které nám pomáhají 
                  str. 149. Rostliny a živočichové     OBA ČLÁNKY SI PŘEČTI NAHLAS
 
MG do sešitu si přepis tabulku M. 2.dil str. 3 JEDNOTKY DÉLKY( na straně 4/4 do sešitu převeď první dva sloupečky)
M - M 2.dil str. 21/ 3 , 9,   4 ( první tři sloupečky)   
Cvičení 21/4.   11 . 8 =  88 (90).            12. 5 = 60 (60).             58 . 3 = 174(170)
Prosím rodiče cvičení 21/4 ofotit a poslat mi do pátku 15.5. Moc děkuji J.Suchá 

Anglický jazyk 

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2. (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu)

 

4. 5. - 8. 5. 2020

Zdravím všechny třeťáky . Doufám , že i vy jste zdraví a že máte plno síly pracovat on-line . Já už se moc těším až se opět setkáme ve škole . Musíme ještě chvíli vydržet. tak s chuti do práce.

ČEŠTINA   Do školního sešitu si napište nadpis 
Částice ( ať , kéž , nechť , kdyby)- vyjadřujeme jimi svá přání 
Učebnice str. 146 O chytré princezně(přečíst) do školního sešitu vypsat věty přací( je jich 5)- podtrhnout první slovo, kterým  věta začíná .
str. 147/2 a - ústně 
Citoslovce ( mňau, cink , haf, achich, bum ....) - různé zvuky+ vyjadřují naše pocity a dojmy
str. 148/1 a,b,c,d ústně           e /pán ( je bohatý ) x kmán ( je chudý)
       148/2 ústně             148/3 ústně 
Do školního sešitu str. 151/1 - najdi na obrázku :                                                                      5 podstatných jmen OSOB
  5 podstatných jmen ZVÍŘAT 
  5 podstatných jmen VĚCÍ 
Hravá čeština str. 71/5
Procvičuj stále na skolakov. eu vyjmenovaná slova 
ČÍTANKA 
Přečti si básničky “ Jen mít oči k vidění “ “ Lesní studánka”
PISANKA       str. 21
MATEMATIKA ( násobení dvojmístných čísel)
Násobíme takto :
5 . 18= (5 .  10) + (5 . 8)= 50 + 40= 90
27 . 6 = (20 . 6) + ( 7 . 6 ) = 120 + 42 = 162
Vypočítej  do sešitu 
3 . 12 =                 37 . 7 =                4 . 18 =                42 . 3 =
6 . 15 =                 24 . 5 =                7 . 13 =                 21 . 7 =
9 . 11 =                  53 . 4 =               3 . 19 =                 28 . 4 =
Výsledky ( jsou přeházené)
112, 147, 126, 36, 90, 99, 72, 91, 57, 259, 120, 212
Procvičuj si na skolakov. eu  M. 3 ročník - násobení a dělení - Počítání s Káčátky 
Tento týden nechci nic posílat ke kontrole, ale doufám, že všechno poctivě splníte. Moc vás Pozdravuji a přeju hodně studijních úspěchů J. Suchá 
 
ANGLIČTINA
V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2. (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu)
 

Prvouka – Udělej nadpis do sešitu Roční období.

 Vždy jednu stránku zpracuj informace o jednom ročním období podle osnovy: Který den dané roční období začíná? Jaké měsíce sem řadíme? Co se děje v přírodě (rostliny, živočichové)? Jaké je typické počasí? Co obvykle dělají v daném období lidé? Jak si děti hrají? Jaké významné dny a svátky slavíme? Doplň obrázky, které můžeš nakreslit či vystříhat a nalepit. Tento týden zpracuj jaro a léto, příští týden budeš mít za úkol stejně zpracovat podzim a zimu.

Pracovní a výtvarná výchova: Splněno prací v prvouce J.

27. 4. - 1. 5. 2020 

Zdravím všechny třeťáky i jejich rodiče  . Máme před sebou další týden . S chutí se tedy pusťte do práce.

Čeština do školního sešitu si napište 

SPOJKY ( a, i , ani, nebo, protože ...) spojují slova nebo věty .

Učebnice str. 245/ 2 a.        145/ 4a.           Obě cvičení ústně 

str. 145/3 - napiš do školního sešitu  - ofoťte a pošlete mi ( děkuji) .

Písanka str. 11

KSV str. 185 O praotci Čechovi - přečtěte si . Na straně 186 si prohlédli obrázky a přiřadit k nim věty .

1. obrázek - věta 1 Krajinou putovali.../ napiš obyčejnou tužkou čísla 1-7 před věty.Pokud se ti povede správně věty přiřadit , máš pěkný příběh .Přečti příběh mamince - potom čísla vygumuj. 

Čítanka “ Rybářská pohádka “

V matematice se naučíme násobit číslem 10./m 2.dil str. 17/

Popros někoho, aby ti pustil    YouTube . com. Jana Pospíšilová násobení mimo obor násobilek nebo Pančelka ( 3.tř.násobení mimo obor 1. část )při násobení 10 - připisuji jednu nulu; při násobení 100 - připisuji dvě nuly 

Angličtina

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 9:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4

 

Prvouka

Tento týden se zaměříme na živočichy a naučíme se je třídit podle toho, jaký druh potravy přijímají. Přečti si informace v učebnici na str. 61. Do sešitu přerýsuj zelenou tabulku, kterou najdeš v dolní části stránky. Do každého sloupce zapiš názvy několika živočichů, kteří do dané skupiny patří.

Vyzkoušej se: Co jsou to šelmy? Co jsou dravci? Které ryby jsou dravé? Které živočichy řadíme mezi hmyzožravce?

Pracovní výchova: Vytvoř nějakou postavičku či zvířátko z roličky od toaletního papíru. Věřím, že to zvládneš úplně sám bez pomoci rodičů. Jestli budeš chtít, pošli mi foto výrobku na email katkajonakova@atlas.cz.

 

20. 4. - 24. 4. 2020 

Zdravím všechny třeťáky a jejich rodiče . Moc děkuji za Vaši pomoc při PC - výuce . Práce žáků je skvělá , díky za Vaši podporu .

Tento týden trochu popojedeme ve výuce češtiny i matematiky.
 
Čeština :  vezmi si učebnici češtiny , otevři na stránce 141 , cvičení 1 splň ústně .
Do školního sešitu si napiš PŘEDLOŽKY( číslo 7, slova neohebná) - pojí se s podstatným jménem . Jsou to samostatná slova - píšou se zvlášť .
před domem, u lesa , na okně 
Do školního sešitu přepiš a podtrhni všechny předložky -  učebnice str. 143/5(je jich 10)
Hravá čeština  str. 67/5( je to opakování abecedy)
Písanka. str. 18,19
KSV učebnice češtiny  str. 182/2( procvičujte infinitiv):  infinitiv je sloveso , které nevyjadřuje osobu, číslo ani čas ( spát , chodit) pokud máš 17 sloves(infinitivů) - úkol máš splněn 👍.
Předložky si můžeš procvičovat na skolakov. eu
Čítanka  str. 124 - přečti si báseň “ Ptám se, ptám se , pampeliško”
 
Matematika - procvičuj si dělení se zbytkem 6,7,8,9).
V učebnici M . 2. díl str. 28 - 29 ( do školního sešitu vypracuj) - jednu slovní úlohu +  dvě cvičení . Vyber si , která chceš .
HRAVÁ MATEMATIKA 1.dil  str. 36/9
Tento týden nechci posílat nic ke kontrole. Pracujete na výbornou 👍👍👍
Pokud mi chcete napsat nějaký vzkaz , můžete . Ráda Vám odpovím . Přeji Vám hodně zdraví a hezký týden J.Suchá
 

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a poslechové cvičení. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee.

PRVOUKA

– Práce s učebnicí na str. 47. Prostuduj informace a prohlédni si obrázky, nauč se poznávat rostliny.

Do sešitu si opiš nadpis PÍCNINY

Opiš a doplň věty:  Pícniny se používají ke __________ _________ __________. Patří k nim např. __________________.

OLEJNINY

Olejniny jsou u_________ rostliny, ze kterých se získává o____________.

Jsou to např.:________________________________________________.

TEXTILNÍ PLODINY

Pěstujeme je pro výrobu l_________, ze kterých se šijí o_____________.  Je to např. ___________.

Podívej se na pohádku: Jak krtek ke kalhotkám přišel https://www.televizeseznam.cz/video/krtek/jak-krtek-ke-kalhotkam-prisel-227427

Vyzkoušej, zda umíš poznat nejznámější polní plodiny https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/zemedelske-plodiny/ucime-se-1.htm  a roztřídit zeleninu https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm

Pracovní výchova, výtvarná výchova: Starej se tento týden o prostírání stolu. Připomeň si pravidla správného chování při stolování.

......................................................................

14. 4. - 17. 4. 2020 

Ahoj třeťáci . Dobrý den, vážení rodiče . Na tento týden posílám “ samostatnou práci “ pro své žáky. Prosím Vás , nechte je úkoly vypracovat bez Vaší pomoci , jako ve škole .
Jen Vás prosím o zaslání ofocených prací ( do 18.4.)- budou oznámkovány.
Děti - vezměte papír , pero a s chutí do práce . Až budete mít hotovo, přečtěte si a zkontrolujte po sobě ! Přeju — hodně úspěchů.
To je vše , další učivo z matematiky a češtiny bude příští týden.

MATEMATIKA
1. Vypočítej .
7 . 4 =          6 . 6 =               8 . 7 =             4 . 3 =           6 . 5 =

8 . 8 =          21 : 3 =           9 : 3 =            18 : 2 =            90 : 9 =

32 : 8 =        49 : 7 =

2. Písemné sčítání .
27      89      36      42      236      491
86      92      67      78      287      321
—-    ——    —-     —-     ——   ———


3. Počítej.
300 + 500 =

620 + 70 =

840 + 60 =


980 - 900 =

98 - 54 =

650 - 150 =

4. Tomáš a Aleš mají dohromady 986 kartiček s fotografiemi hokejistů. Aleš má 486 kartiček. Kolik kartiček má Tomáš?
dohromady ............................. Výpočet :
Aleš. ...................................
Tomáš ............... ?
————————————————-
Odpověď :ČESKÝ JAZYK
1. Doplň ( i - y, í - ý)
m _ čka na nádobí , dobrý s _ r , ml _ n klape, nový b _ t, ostré v _ dle, b _ linkový čaj , hnědý p _ tel , nové l _ že

2. Napiš protikladná slova.
špatný x

noc x

velká x

3. Vypiš podstatná jména ( 7)
Honza pěstuje na zahrádce mrkev.
Každý večer mi tatínek vypráví pohádku.
Moc se mi líbí malí pejsci .

4. Napiš tři .
Podstatná jména
Přídavná jména
Slovesa
Číslovky

5. Vypiš , co do řady nepatří .
pes, kočka , slon, slepice, ovce
penál , pero, propisovačka, guma, papír
pondělí , úterý , středa, sobota, týden

 

PRVOUKA

 Práce s učebnicí na str. 46. Prostuduj informace a prohlédni si obrázky, nauč se poznávat rostliny.

Do sešitu si opiš nadpis POLNÍ PLODINY

Opiš a doplň věty:  Polní plodiny jsou rostliny pěstované na p__________. Patří k nim o___________, o__________, l______________, p_____________ a t__________ p_____________.

OBILNINY pěstujeme pro jejich plody – o_____________.

Jsou to např.:_______________________________________________________________________

OKOPANINY

Lilek brambor – pěstujeme pro dužnaté h_________ - brambory

Řepa cukrovka – pěstujeme pro dužnatý kořen – b___________

LUSKOVINY

Plodem luskovin je l__________, ve kterém jsou semena, kterým říkáme l_________________.

Patří k nim: f_________,h_____________, č______________,s___________________.

Pracovní výchova, výtvarná výchova: Ukliď si pokojíček. Nakresli obrázek a věnuj ho někomu, koho chceš potěšit.

 

........................................................................

6. 4. - 8. 4. 2020

Zdravím 🧒🏼a👦🏻.Máme před sebou další týden zvláštní výuky.Vrátím se ještě k týdnu minulému .Někdo mi ještě nenapsal dopis. Byl to úkol ze slohu a já jsem těm, co napsali, odepsala a jejich dopis oznámkovala. Hříšníci, splňte úkol !

Velká pochvala všem rodičům za trpělivost a za komunikaci s paní učitelkou .Vydržme, je to v zájmu dětí. Děkuji za spolupráci s PC technikou.
Přeji všem , v “rámci omezených možností” , klidné Velikonoce.
Učivo na tento týden :
Čj str. 138 - 140; 141 cvičení 2 ústně ,všechny stránky !!!
Do školního sešitu :    Číslovky( počet, pořadí , násobek)
Ptám se :           kolik?     -    jedna, sto
                           kolikery? -  jedny, troje 
                           kolikátý? -  první, dvacátý 
                           kolikrát? -  jednou, pětkrát 
 
                                        Zájmena (zastupují podstatná jména)
Například - já, ty, on, my, oni,ten, tamten, něho     a další 
Hravá čeština  strana 64/ 1, 4( u cvičení 4 napiš jen dvě slovesa)
                           strana 78/1,2 - slohová výchova 
!!!Písanka strana 20 ( popros rodiče , ať hotovou stránku ofotí a pošlou mi ji .Napíšu ti zpět známku . Děkuji !!!
V rámci čtení si poslechni pohádku - O ČERNÉ BERTĚ
www. ctedu.cz. 
Rozkliknout předměty , pohádky a příběhy , O černé Bertě
Pak si odpověz na otázky. Co všechno nedělala Berta? Kdo se jí smál ? Jaké jméno měla Bacilová ? Jaká je voda ? 
Jsem přesvědčená, že se  ti pohádka  bude  líbit .
 
Matematika  do sešitu zapište  Dělení se zbytkem 3,4,5
11 : 3 = 3(zb. 2) 🐟🐟🐟 /🐟🐟🐟 /🐟🐟🐟 /🐟🐟
18 : 4 = 4(zb.2) 🐞🐞🐞🐞 /🐞🐞🐞🐞/ 🐞🐞🐞🐞/ 🐞🐞🐞🐞 /🐞🐞
24 : 5 = 4(zb.4) 🌸🌸🌸🌸🌸 /🌸🌸🌸🌸🌸 /🌸🌸🌸🌸🌸 /🌸🌸🌸🌸🌸/                                          🌸🌸🌸🌸
Je to stejné jako dělení 2.
Vždy hledám nejbližší nižší násobek čísla .
Procvičit na www.skolakov.eu ŽVÝKAČKOVÝ AUTOMAT ( zvol 3,4,5)
 
V příštím týdnu budeme psát kontrolní cvičení z češtiny a matematiky. Bude na body.
Pilně se učte, procvičujte a pečujte o své zdraví. Návod byl v pohádce .
 

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h, udělejte si účet na Google pomocí emailu  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: Io2hp6p, kdo jste tak ještě neučinil. Najdete tam interaktivní pracovní list, poslechové cvičení, video s otázkami a čtení. Tentokrát je úkol až do 19.4.2020, proto je tam toho trochu více. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee.

PRVOUKA

Práce s učebnicí na str. 45. Prostuduj informace a prohlédni si obrázky

Do sešitu si opiš nadpis UŽITKOVÉ ROSTLINY

Opiš a doplň věty: Užitkové jsou rostliny, které lidem poskytují__________. Patří k nim ovocné s_____ a k_______, z________ a polní __________.

Zelenina

 – kořenová: …………………………………………

- plodová: ………………………………………….

- listová: …………………………………………….

- cibulová: ………………………………………………

Pracovní výchova, výtvarná výchova

Pomáhej rodičům při přípravách na Velikonoce, pokus se uplést pomlázku, nezapomeň nazdobit vajíčka.

..........................................................................

30. 3. - 3. 4. 2020 

Zdravím všechny třeťáčky. Vzpomínám na Vás .Moc ráda bych všechny viděla ,ale bohužel není to možné . Chybí mi to Vaše povídání .Pilně si opakujte.Přeji Vám  pevné zdraví. Prosím udělejte tyto úkoly .

Čeština : učebnice str. 173/1 - přečíst a najít slovesa ( nikam nepsat)
                                 str. 173/2 - přečíst pravidla ( pokud máš hru doma, zahraj si ji )
Do školního sešitu vypracuj cvičení str. 174/3.       175/2
Dále napiš vyjmenovaná slova po V. z učebnice str. 100 - nauč se je
Vysvětlivky k vyjmenovaným slovům , abyste věděli, co slova znamenají .Vysvětlivky nikam nepsat.
výt ( pes ,vlk vyje);   výskat ( křičet ) ;  vydra ( zvíře);  výr ( pták );  vyžle ( někdo hubený);;  povyk ( křik);  výheň ( žár - od ohně )
Hravá čeština  str. 44/1;   44/3;   45/1
Čítanka   přečíst “ Jak Neználek skládal verše “ 
Písanka str. 16,17
Napiš dopis nebo vzkaz paní učitelce.  Popros maminku, aby mi ho poslala na JarmilaSucha@seznam.cz ( moc se těším ) 😀
 
M - do školního sešitu napiš Dělení se zbytkem 
Dělení 2
Zbytek píšu (zb.)
   3 : 2 = 1(zb.1).    🍎🍎/🍎                       
   5 : 2 = 2(zb.1).     ❤️❤️/❤️ ❤️/ ❤️
   7 : 2 = 3(zb.1). 🍭🍭/🍭🍭/🍭🍭/🍭
 13 : 2 = 6(zb.1) 🎀🎀/🎀🎀/🎀🎀/🎀🎀/🎀🎀/🎀🎀/🎀
Při dělení se zbytkem musíme vždy hledat nejbližší nižší násobek čísla, kterým dělíme !!!
  3 : 2 = 1 (zb.).          7 : 2 = 3(zb.1)
  /.                              /
 2: 2                           6 : 2
Mám 3 🍎 - chci je rozdělit 2 dětem . Každé jednou podělím a jedno mi zbyde.
Mám 7🍭 -  chci je rozdělit 2 dětem . Podělím je třikrát a jedno mi zbyde.
Pro větší pochopení otevřít skolakov. eu “ Dělení se zbytkem”
KARTY nebo ŽVÝKAČKOVÝ AUTOMAT
Pokud budete chtít konzultaci po telefonu - volejte  10 - 12 nebo 18 - 20 hodin na číslo 
737 583 705
 
ANGLIČTINA
Prosím vytiskněte si do desek a vypracujte nebo přepište se správním řešením pracovní listy v třídě na Google classroom a vypracujte poslech. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h, udělejte si účet na Google pomocí emailu  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: Io2hp6p. Opakujte si také slovní zásobu na aplikaci WocaBee. Termíny jsem vám prodloužila.
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Možná Vám není úplně do zpěvu, ale můžete si zkusit vyrobit vlastní hudební nástroj, kterým se budete doprovázet při našem společném zpívání. Nápady najdete na https://tchiboblog.cz/zalozte-si-doma-detskou-kapelu/ nebo si vymyslete vlastní. Těším se na Vás a Vaše nápady!

...................................................................................

23. 3. - 27. 3. 2020 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká obyvatel Dolních Hbit:

https://www.survio.com/survey/d/N5D2U8Y2C5A2W2E7M

Zdravím všechny třeťáky.Přeju hodně zdraví .Posilám další cvičení k výuce na dálku.

Čj. do školního sešitu přepište tabulku na str. 134 !Pamatujte si!

Do školního sešitu str. 132/2a - podtrhni všechna slovesa.

Do školního sešitu 

SLOVESA

čas přítomný ( děje se právě teď) cvičím

        minulý.    ( už se stalo) cvičil jsem

        budoucí. ( teprve se stane) budu cvičit         Hravá čeština str. 63/3

KSV učebnice str. 121/1 + ústně odpovědět na otázky str. 122/3,6,7

PÍSANKA str. 15

 

V čítance : Jak se Honza učil latinsky  přečíst nahlas někomu dospělému( číst plynule, dobře hospodařit s dechem a dodržovat čtení celků/ vět /

 

MATEMATIKA

Hravá matematika str. 43 / 3 (vzpomeň, rovinné útvary : např. čtverec .

45 / 5.    46/4.    26/6

 

školákov.eu Česky jazyk 3  vyjmenovaná slova po S -známkované  diktáty

                           Matematika 3 Násobení a dělení 0-10  početní trenažér 0,1,,3,4,5,6

Pokud máte nějaký dotaz pište na JarmilaSucha@seznam.cz

 

ANGLIČTINA

- Do sešitu "Exercise" napište rozhovor mezi prodavačkou a nakupujícím (nebo udělejte na toto téma Comics) podle vět, které jsme si zapsali

- Cvičte dále v aplikaci WocaBee, přidala jsem nové balíčky

 

Prvouka

Zopakuj si společné znaky živočichů. Najdeš v uč. na str.56 - 57

Bezobratlí živočichové – Napiš do sešitu dva nadpisy:  ŠKODLIVÝ     UŽITEČNÝ, pod nadpisy napiš do dvou sloupců názvy  bezobratlých živočichů, podle toho, zda člověku škodí či pomáhají. Vybírat můžeš z obrázků v uč. na str. 60, určitě vymyslíš i další. Pokud ne, použij encyklopedii či internet.

Pracovní výchova, výtvarná výchova – starej se doma o pokojové rostliny.

Seznam se s některými léčivými a jedovatými rostlinami např. v učebnici prvouky na str. 41. Nakresli na papír libovolnou léčivou rostlinu a zjisti, která její část se sbírá a na co pomáhá.

 

                              uprava

....................................................................................

16. 3. - 20. 3. 2020 (upravuje se)

ČESKÝ JAZYK

         JV Hravá čeština : str. 60/5;    61/2;     62/2

              Učebnice : str. 95/1 doplnil a do školního sešitu napsat prvních 5 doplněných vět 
                                   Str. 96/4 přečíst vtipy - promyslet, jaké i;y  doplníme /nikam nepsat/
KSV Hravá čeština    str. 77/1
 
Čtení.   str. 109 - 114
 
Písanka.     str. 13 a 14
 
MATEMATIKA  bílá s krtečkem.       str. 30/1,2,3
                                                        16/1,2,4,5
                                                         28/4,6
ANGLICKÝ JAZYK
 
Vypracujte pracovní list s "AM, ARE, IS"
- Vypracujte pracovní list s jídlem a pitím
- Odpovězte písemně na otázky u textu s batohem do sešitu "Exercise", vybarvete batoh a pak jej popiště také do stejného sešitu.
- Cvičte v aplikaci WocaBee - během týdne přidám další balíčky

Prvouka

Zopakuj si části kvetoucích rostlin podle učebnice na str. 50 – 53

Nové učivo – Bezobratlí živočichové – přečti si informace v uč. na str. 60

Napiš do sešitu nadpis a opiš první větu z článku.

Zapiš, kteří živočichové patří mezi hmyz. Prohlédni si v učebnici fotografie hmyzu a seznam se s jejich názvy. Jednoho zástupce nakresli do sešitu.

Pracovní výchova, výtvarná výchova – starej se doma o pokojové rostliny. Vyber si rostlinu, která se ti nejvíc líbí a pokus se ji co nejvěrněji nakreslit. Pokus se zjistit její název a napiš jej.  Napiš stručně, jak se o pokojové rostliny musíš starat, aby dobře prospívaly.

........................................................................................

11. 3. - 13. 3. 2020

MATEMATIKA - pracovní list (mají)

ČESKÝ JAZYK     čítanka - str. 104 - 107

písanka - str. 12

ANGLICKÝ JAZYK

- Přečíst si nahlas článek, který jsme spolu četli a překlad napsat do sešitu "Exercise" (cvičení)

- přepsat si slovíčka do slovníčku

- Pokračovat s cvičením v aplikaci Wocabee (denně je třeba procvičovat, práci zkontroluji v aplikaci)

 

PRVOUKA

učebnice str. 52 – Květ – prostudovat, do sešitu zapsat nadpis KVĚT + napsat, k čemu slouží květy.

Učebnice str. 53 – Plod - prostudovat, do sešitu zapsat nadpis PLOD + napsat, k čemu slouží plody a dále rozdělení plodů (dužnaté, suché), ke každému druhu napsat několik příkladů podle obrázku v učebnici.

Učivo možno zopakovat a procvičit na stránkách https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny