Navigace

Obsah

Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Projektové období: 01-09-2016 - 31-08-2019

Partneři ČR: Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH Solenice, SDH Bohostice

Partneři DE: Obec Herrstein, ZŠ Wildenburg, MŠ Regenbogenland, Hunsrückverein, SDH Kempfeld

ZŠ a MŠ Dolní Hbity je od letošního září zapojena jako partner do projektu Erasmus+ s názvem Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání. Dalšími partnery na české straně jsou Obec Solenice (koordinátor), ZŠ a MŠ Solenice, SDH Solenice a SDH Bohostice. Partnery na německé straně jsou obec Herrstein, ZŠ Wildenburg, MŠ Regenbogenland, SDH Kempfeld a spolek Hunsrückverein. V budoucích třech letech budou partneři projektu v Čechách i Německu pracovat na několika výstupech spojených s tématem voda. Výsledkem projektu bude například kniha s básničkami a říkankami pro děti, dále budou vznikat pracovní listy a další didaktické materiály pro výuku. Také bude v obou partnerských obcích vytvořena naučná stezka věnovaná vodě.

Jedním z cílů projektu je i výměna zkušeností, která bude realizována díky několika výjezdům do partnerského regionu. První výjezd do Německa se uskutečnil ve dnech 17. až 20. 11. 2016. V rámci tohoto setkání jsme navštívili Základní školu Wildenburg, kde nás paní ředitelka Hannelore Hamscher provedla jejich krásnou školou a pozvala nás do hodin, ve kterých žáci experimentovali s vodou a zabývali se tvořivými aktivitami spojenými s vodou.

Ministerstvo životního prostředí ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz poskytuje školám kufřík plný pracovních listů, CD, DVD a dalších učebních pomůcek, které učitelé mohou využívat při zpracování tématu voda ve výuce. Tento kufřík se nám velmi líbil a ZŠ Wildenburg nám jej v rámci projektu zapůjčila, takže učitelé v ZŠ a MŠ Solenice a ZŠ a MŠ Dolní Hbity se mohou inspirovat od svých německých kolegů a obohatit výuku o nové vyučovací metody. Dále jsme navštívili přírodní park Wildfreigehege Wildenburg, ve kterém jsou k vidění rozmanití zástupci fauny. Nejvíce nás zaujali vlci, kteří jsou zde umístěni od loňského roku. Při krmení jsme mohli pozorovat i divoké kočky, které se staly symbolem celého národního parku. Návštěvu jsme zakončili výstupem na věž WIldenburg, ze které jsme viděli kromě širokého okolí i přehradu Steinbachtalsperre.

Dalším bodem programu byla návštěva naučné stezky věnované řece Nahe, revitalizaci říčního toku a fauně a floře údolní nivy. Stezka se nám velmi líbila díky odbornému výkladu našeho průvodce a zároveň jsme zde načerpali hodně inspirace a příkladů dobré praxe pro tvorbu naučné stezky, která vznikne v rámci našeho projektu.

Samozřejmě jsme zavítali i do městečka Herstein, které nás opět očarovalo svou kouzelnou atmosférou. Na závěr jsme navštívili dobrovolné hasiče v obci Niederhosenbach. Němečtí kolegové nám představili svoji požární techniku a výjezdové vozidlo včetně jeho vybavení a zázemí místní požární zbrojnice. Zaujala nás spousta věcí, zejména terč pro dětské soutěže ve tvaru hořícího domku. Preciznost, s jakou měli uspořádané vybavení zbrojnice i vozu, nás nepřekvapila, neboť je známo, že pořádek je v Německu samozřejmostí. Poté jsme se přesunuli do místního kulturního domu, kde se konala každoroční podzimní slavnost, při které se schází téměř všichni obyvatelé obce.

 Děkujeme za přátelské přijetí a těšíme se na další projektové setkání, které se uskuteční na jaře příštího roku v našem regionu.

fotogalerie zde

 

Návštěva z Herrsteinu

V posledním dubnovém týdnu jsme v rámci projektu Erasmus+ hostili návštěvu z partnerské obce Herrstein. Od září spolupracují Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH Solenice, SDH Bohostice na projektu s názvem Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání. Hlavními výstupy projektu je kniha pro děti obsahující obrázky a říkanky, sada metodických listů a omalovánek věnovaná tématu voda a dále naučná stezka kolem místních vodních ploch.

První večer jsme strávili společným grilováním. I při této příležitosti byla voda průřezovým tématem, grilovali jsme mimo jiné i sumečky ze sumčí farmy Smolotely. Dále jsme diskutovali o dosavadních výsledcích práce na projektu.

Druhý den jsme se vydali na Šumavu. Navštívili jsme návštěvnické centrum Srní. Toto centrum sídlí v energeticky pasivním domě s rekuperací vzduchu a technologiemi příznivými k životnímu prostředí. Naši němečtí partneři se zajímali o všechny informace, týkající se národního parku, neboť i v jejich regionu by měl v budoucnu vzniknout park, a tak sbírali zkušenosti a náměty. Exkurze se účastnili i žáci sedmé, osmé a deváté třídy ZŠ Dolní Hbity, které zaujala poutavá přednášku o vlcích a perlorodkách. Po trošce teorie jsme se vydali prozkoumat naučný okruh, který návštěvníky seznamuje se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami. A na závěr jsme zavítali k výběhu vlků a měli štěstí. Několik se nám jich podařilo zahlédnout i vyfotit. Po návratu ze Šumavy ještě proběhla exkurze do vodní elektrárny Orlík. Připomněli jsme si ničivé povodně v roce 2002 a dále diskutovali o vodohospodaření v obou regionech.

Další den se němečtí partneři vydali nejdříve k Líšnickému potoku. Děti ZŠ Solenice je provedly místy, kde se bude nacházet naučná stezka o vodě. Při návštěvě MŠ Solenice zhlédli partneři představení, které děti připravovaly na besídku, a inspirovali se pracovními výtvory dětí s tématem voda. U vchodu je uvítala víla Vodněna a dále si mohli prohlédnout plakáty s tématy živočichové u vodních toků, koloběh vody či kapka vody. Poté se partneři odebrali do Dolních Hbit, kde se konal Den dopravní výchovy. Program byl rozdělen do dvou částí. Nejprve žáci pracovali ve svých třídách na různých tématech. Druhá část dne probíhala na pěti stanovištích. Smíšené skupiny žáků si na jednotlivých stanovištích mohly prakticky ověřit své znalosti z pravidel silničního provozu, dopravních značek a křižovatek, první pomoci, vybavenosti jízdního kola. Největší úspěch sklidila stanoviště – jízda zručnosti a natáčení vlastního preventivního spotu. Posledním bodem programu byla návštěva Prahy, která za celým setkáním udělala pomyslnou tečku. Další projektové setkání se uskuteční na podzim tohoto roku.

 

fotografie zde