Obsah

Projekty

 

 

Od 1.9.2023 - 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006970 s názvem „Dolní Hbity“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně

usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

Celková výše podpory činí 1 186 448,- Kč

 

jj