Navigace

Obsah

Projekty

Šablony III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022729 s názvem „ZŠ Dolní Hbity III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí 623 753 Kč.

logo

 

 

Šablony II

 

šablony2

 

 

Šablony I

logo

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006676 s názvem "ZŠ Dolní Hbity", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Celková výše podpory činí 663.959,- Kč