Obsah

Dokumenty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Škola poznání a přátelství“

 

Č.j.: 155/13

 

Škola poznání a přátelství představuje ucelený soubor informací ze

všech oblastí lidského poznání. Při výuce klademe důraz na propojení

školy s běžným životem.

ŠVP zde ke stažení