Navigace

Obsah

Aktuální hygienická pravidla ve škole

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY:

  • Žáci budou po dobu pobytu ve škole dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (dezinfikovat si ruce, kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce apod.)

  •  

HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, ve školní jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou či si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

  • Je nutné provádět intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

  • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – vysoušeči rukou či jednorázovými ručníky