Navigace

Obsah

Stránka

Pro rodiče žáků

informace o změnách a prvním týdnu školy

1. 9. 2023 Zobrazit více

Dotazník

pro rodiče žáků 8. a 9. ročníku

26. 6. 2023 Zobrazit více

Olympijský diplom

Sazka olympijský víceboj

15. 6. 2023 Zobrazit více

Dopravní soutěž

v Příbrami

6. 6. 2023 Zobrazit více

Povinně volitelné předměty

výběr až ze 7 předmětů

Žáci obdrželi nabídku povinně volitelných předmětů pro školní rok 2023/2024. Volbu provádí žáci od 7. ročníku. Každý žák bude mít 2 povinně volitelné předměty, každý 1 vyučovací hodinu týdně.
Předměty budou otevřeny jen některé, bude záležet na zájmu žáků.

Nabídka předmětů:
Technické kreslení (P. Strnadová) – žáci rýsují a seznamují se se základy technického kreslení.
Psaní všemi deseti (P. Strnadová) – žáci se učí psát na počítači všemi deseti.
Konverzace v anglickém jazyce (A. Boženiková) – žáci rozvíjí slovní zásobu a komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Sportovní hry (I. Lehocká) – žáci se zdokonalují v různých sportovních hrách.
Science = přírodní vědy (M. Reslová) – žáci se zde budou učit chápat svět z hlediska fyziky, chemie i přírodopisu dohromady.
Tvůrčí činnosti (B. Neužilová) – žáci se zde budou více věnovat výtvarné činnosti, kam patří kresba a malba, ale i sochařství, grafika, design, fotografie, architektura.
První pomoc (M. Reslová) – jen pro žáky budoucího 8. a 9. ročníku, žáci získají dovednosti k bezpečnému řešení situací, které ohrožují zdraví nebo život.
 


23. 5. 2023 Zobrazit méně

Projekt Erasmus+

"Let's Learn Together - LLT"

8. 5. 2023 Zobrazit více

soutěž Descartes

anglický jazyk

17. 4. 2023 Zobrazit více

soutěž Descartes

anglický jazyk

17. 4. 2023 Zobrazit více

Zápis

zápis do 1. ročníku

17. 3. 2023 Zobrazit více

Stránka