Navigace

DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

JABLONNÁ

Jablonná

SMOLOTELY

Smolotely

Obsah

Škola udržitelného rozvoje

 

Cílem soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje je hlavně zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol v regionu a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících. Středočeský kraj má zájem podpořit rozvoj environmentální výchovy (EV) i na školách, které by rády začaly, ale zatím žádné zkušenosti nemají.

Soutěž má tři stupně a naší škole se podařilo dosáhnout na

nejvyšší 1.stupeň - Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV.

Co nejvíce Středočeský kraj ocenil? Hlavně zapojení většiny pedagogů a že na škole působí kvalifikovaný koordinátor EV (absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Škola realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol. Věříme, že se nám podaří titul udržet a obhájit 1. stupeň.

 

sur