Obsah

5. ročník 

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Fejtová

15. 6. - 19. 6. 2020

Závěrečné opakování- webové stránky - https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-5-trida

- procvičuj si podle svého tempa

Mluvnice- pracovní sešit- str. 9 celá, str. 58 celá

 

Matematika

Vyzkoušej si Závěrečnou písemnou práci z M:

/nafoť a pošli na a.novt@seznam.cz/

 

Dále procvičuj Geometrii na: /všechny tematické okruhy/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+Geometrie#selid

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

 

VLASTIVĚDA

zde

PŘÍRODOVĚDA

zde

8. 6. - 12. 6. 2020

 

Mluvnice- přepiš pravopisné cvičení do sešitu a doplň i/y- pošli ke kontrole do 11.6.

V zahradě zněl vesel__kos__ zpěv. U vody nás obtěžovali drz__ komáři. Nesnáším ryb__ tuk, i když je zdrav__. S neznám__m__ dětmi si nehrála. Maminka uvařila hověz__ polévku s játrov__m__ knedlíčky. Drav__ ptáci jsou většinou chráněni. V konv_ nebyly žádné zásob_ vody. O Mirkov_ , Tondov_ , ani o Frantov_ nemám dobré mínění. Na návs_ se slétli holub_. Kos_ na zimu odlétají. Ps_, kráv_, koz_ i hus_ patří mezi domácí zvířata. Lv_ žijí v Africe. Nachystal váz_ s květinam_ . To je krásné obydl_ . V údol_ děti obdivovaly krás_ přírody a hrál_ si se stébl_ tráv_ . V televiz_ ukazovali růžem_ a chrpam_ vyzdobené sál_ . Přijdeme za chvíl_ . Z fotek vytvoříme album_ .

prac. sešit- str.12 celá

Literatura- čti si svou vlastní knihu

Sloh – str. 140 v učebnici- popiš krajinu na obrázku do sešitu- popis bude přesný, detailní, zvol si systém, shora dolů nebo zleva doprava…neopakuj slova (nahoře je, vlevo je…)-pošli do 12.6.

Matematika

Opakování – Násobení a dělení

M III.díl  str.49/cv.7,8,10     str.50/cv.1

Opakování – Práce s daty

M III.díl  str.48/ Podnikáme – první dvě tabulky nahoře narýsuj do sešitu a doplň /=odpověz na otázky 1-7/  

           

Vše napiš do sešitu, nafoť a pošli jako obvykle.

 

Dále můžeš procvičovat také na:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-a-deleni-mix-2-uroven/3488

https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-viceciferne-1-uroven/2590

https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven/2373

 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

PŘÍRODOVĚDA

zde

VLASTIVĚDA

zde

1. 6. - 5. 6. 2020

Sloh - napiš závěrečnou kontrolní slohovou práci /nebude stažena z internetu!!!/, vyber si jedno téma, piš do Wordu nebo rovnou do emailu / ve škole do sešitu – pokus se na stránku/, zkus 160 – 180 slov, napiš Závěrečná kontrolní práce, nadpis- ke kontrole pošli do 5.6.

Popis předmětu- Hodiny

Vyprávění- Příběh o přátelství

Mluvnice-prac.sešit - celá str. 23, vyplňuj pečlivě

Literatura- Čítanka- str. 176, 177- přečti si obě ukázky, do sešitu odpověz na otázky dole na str.177, pod to nakresli Polednici /dej si záležet/, pošli do 4.6.

Sara, Dominik, Sofča pošlou čtenářský deník (3 knihy)- do 4.6.

 

Matematika

Opakování – Jednotky času

 • M I.díl  str.35/ cv.1a)b)c), cv.2,3,4,5,6,8   

Vše napiš do sešitu, nafoť a pošli jako obvykle.

 

Dále můžeš procvičovat také na:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-casu-1-uroven/9807

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-cas-1-uroven/1443

 

VLASTIVĚDA

zde

 

PŘÍRODOVĚDA

zde

25. 5. - 29. 5. 2020

Literatura- Čítanka- str. 158-159 (Pohádka o tom, jak si opice stavějí dům), přečti si, do sešitu napiš název ukázky a odpovědi na otázky za textem, ilustrace

Mluvnice- do sešitu si nadepiš 3 sloupce- měkká, tvrdá, přivlastňovací, vyhledej v textu přídavná jména a zařaď je do tabulky

Martinův kamarád Jakub se dočkal velkého překvapení. Za měsíčního úplňku se mu zdálo, že našel zlatý poklad. Pod rozkvetlým stromem leželo holubí pírko. Sebral ho a začal kopat obrovskou díru. Najednou Jakub uviděl něco blyštivého. Zvedl železné víko truhly a nevěřil svým oči. Tatínkovy oči také zářily radostí. Našli ryzí zlato.

prac. sešit- str. 75 celá, str. 77/cv. 7 celé (a,b,c,d,e,f)

Sloh- procvičuj slovní zásobu, přepiš si tabulku do slohového sešitu a doplň do ní vodorovně 9 jakýchkoliv slov, pozor je tam vždy někde písmeno D a každé slovo má 5 písmen. Žádná tajenka nevyjde, jde jen o to, abys vymyslel všechna slova.

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

- pod tabulku vymysli 5 vět (věty budou dávat smysl):

1. věta bude obsahovat 5 slov, všechna slova začínají od stejného písmena.

2. věta bude obsahovat 4 slova, každé bude mít 2 slabiky.

3. věta bude souvětí, které bude obsahovat 2 zvířata.

4. věta bude obsahovat 3 vyjmenovaná slova (počet slov není daný).

5. věta bude začínat i končit na písmeno O, bude obsahovat alespoň 6 slov.

Všechny úkoly (kromě prac.sešitu) pošli ke kontrole do 31. 5.

MATEMATIKA

Opakování - Desetinná čísla

 • M II.díl str.55/cv.1,2,5   

 

Opakování -  Zlomky

 • M II.díl str.43/cv.13

   

Opakování – Písemné sčítání a odčítání

 • M II.díl str.18/cv.10 i se zkouškou a str. 22/cv.6 bez zkoušky

 

Vše napiš do sešitu, nafoť a pošli jako obvykle.

 

Dále můžeš procvičovat také na:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9334

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-ciselna-osa-desetinne-2-uroven/3755

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-zlomky-1-uroven/1402

https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-pod-sebou-2-uroven/4510

https://www.umimematiku.cz/pocitani-odcitani-pod-sebou-2-uroven/4532

 

Anglický jazyk

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a krátké video. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu). Ti z vás, kteří budou chodit do školy, obdrží úkoly v papírové formě a vyplní je ve škole.

VLASTIVĚDA

zde

PŘÍRODOVĚDA

zde

18. 5. - 22. 5. 2020

 

Mluvnice- do sešitu opiš cvičení, doplň i/y

Severní větry přinesl__ mrazy. Naši sportovci vybojoval__ zlato. Nad obzorem se stahoval__ mračna. Poštolky létal__ vysoko nad kopci. V proutěném koši ležel__ dva hadi. Do teplých krajin odletěl__ houfy ptáků. Zástupy lidí spěchal__ na náměstí. Dnes odjel__ kamarádky do Prahy. Mladí lidé poslouchal__ hlasitou hudbu. Na konci dopisu byl__ dva podpisy. Vlaštovky a vrabci se slétl__ k zemi. Děti běžel__ domů. Hrnečky a talíře spadl__ na zem.

Pod tuto doplňovačku opiš do sloupce slova, napiš ke každému 1 synonymum.

kluk, dům, krásný, potom, dým, zručný, spát, mluvit, vidět, hudba, pes, protože

- obě cvičení pošli ke kontrole do 22.5.

Literatura- přečti si v Čítance str. 40 – 43- ústně si zpracuj otázky za textem, procvičuj i hlasité čtení

Sloh- do sešitu si napiš tři slova pod sebe- babička, les, prstýnek, vymysli ke každému 10 přídavných jmen (příklad- holka- vysoká, milá…), procvičuješ tím slovní zásobu, pošli ke kontrole společně s mluvnicí do 22.5.

 

Anglický jazyk 

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy a krátké video. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu).

Matematika

Desetinná čísla – porovnávání

 • M II.díl str. 42 přečti si růžový rámeček a cv.2a, červený rámeček si opiš do sešitu, vysvětlení můžete také najít na:

https://www.youtube.com/watch?v=D8i2IRSEXZA

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0&t=23s

 • vypracuj do sešitu str.42/cv.3,4,5, ofocená cvičení pošli na a.novt@seznam.cz
 • online procvičování na:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/8487

 

 

VLASTIVĚDA

zadání zde

 

PŘÍRODOVĚDA 

Mezi závislosti patří i ta na internetu a technologiích, které se říká netholismus (netolismus). Internet je na jedné straně náš velký pomocník, ale na té druhé může být i velmi zrádný a nebezpečný. O tomto druhu závislosti a nebezpečí, které se na internetu skrývá, už toho víte jistě hodně. Pokuste se tedy doplnit svými nápady a vědomostmi následující tabulku. Celou si ji překreslete do sešitu pod nadpis INTERNET – POMOCNÍK I NEPŘÍTEL. V tabulce už máte malou nápovědu.

Internet jako dobrý pomocník.

 • Pouštění písniček

 

 

 

 

 

Nebezpečí, které číhá na internetu.

 • Skrytá identita lidí na sociálních sítích

 

 

 

 

 

Jak si chránit svou osobnost ve světě internetu?

 • Antivirový program

 

 

 

 

 

 

Až budete mít tabulku doplněnou, pokuste se na závěr sestavit „desatero“ pravidel, jak se chovat na internetu nebo jak internet používat, aby vše bylo bezpečné. Pokud nevymyslíte všech 10 pravidel, nic se neděje 😊 Opět píšeme do sešitu. Kdo chce, může přidat i ilustraci k pravidlům.

DESATERO SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

11. 5. - 15. 5. 2020 

Literatura- Čítanka- str. 160- 161- přečti si ukázku Mauglího bratři, do sešitu si napiš nadpis, autora a vypracuj odpovědi na otázky za textem, dále namaluj ilustraci, pošli ke kontrole do 14.5.

Sloh- napiš mi na email dopis (oslovení, text – alespoň 12 řádek, podpis, datum a místo napsání, pěkně slohově složený), téma- co děláš ve svém volném čase, jak prožíváš toto období, jakým způsobem se připravuješ do školy, co je pro tebe těžké, co naopak zvládáš velmi dobře,… - do 17.5.

Mluvnice – opakuj si pravopis (každý den 2 cvičení) - www.diktáty.cz

Matematika

Procvičujeme – Desetinná čísla

M II.díl str. 37 přečti si růžový rámeček a vypracuj 37/cv.8 do školního sešitu

 

Pomocí číslic 3, 6, 7 a desetinné čárky vytvořte všechna taková desetinná čísla, která obsahují každou z těchto číslic právě jednou. Napiš do sešitu i slovně.

Např. 3,67 – tři celé šedesátsedm setin

 

Ofocená cvičení pošlete na a.novt@seznam.cz

 

Někteří žáci stále ještě nedodali úkoly z předchozích týdnů. Tento týden proto prosím věnujte doplnění a dodání úloh. Ti, co pilně pracují, si mohou procvičovat na:

 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9312

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3264

 

Anglický jazyk 

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu).

VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK

Milý páťáci, doufám, že se máte dobře. Máme za sebou krásný slunečný víkend, tak věřím, že jste podnikli s rodiči nějaký malý výlet nebo procházku do přírody. To všem hned zvedne náladu 😊

Na tento týden posílám na vlastivědu dvě témata s úkoly. Věřím, že oboje hravě zvládnete.

 1. Do sešitu si udělejte nadpis VODSTVO EVROPY.
 • Pod nadpis sepište vše, co vás napadne, co patří mezi vodstvo (např.: řeky, jezera, ..)
 • Dále si ještě jednou obkreslete obrys mapy Evropy (učebnice str. 45 nebo z internetu) – do této mapy zakreslete (správnou mapovou barvou) následující evropské vodstvo (nejlepší bude, když si čísla s údaji opíšete pod obrys mapy a do ní už jen ta čísla, aby vše bylo přehlednější). Nápovědu máte opět na str. 45. Kdo ovládá práci s internetem, může hledat i tam.
 1. LABE
 2. VOLHA
 3. DUNAJ
 4. DNĚPR
 5. LADOŽSKÉ JEZERO
 6. STŘEDOZEMNÍ MOŘE
 7. SEVERNÍ MOŘE
 8. JADERSKÉ MOŘE
 9. BALTSKÉ MOŘE
 10. ATLANSTKÝ OCEÁN
 11. SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

 

 • K vodstvu si ještě opište nebo vytiskněte a vlepte následující úkol – i na něj najdete odpovědi v naší učebnici – str. 44-45.
  • Do kterých moří se vlévají tyto evropské řeky?
   • LABE –
   • DUNAJ –
   • VOLHA –

 

 

 1. Druhý úkol a zároveň i druhý nový nadpis je PODNEBÍ EVROPY.
 • Do sešitu si opište nebo vytiskněte a vlepte následující zápis:

 

 • V Evropě je rozmanité podnebí

 

 • Podnebí = dlouhodobé počasí (typické pro určitou oblast)

 

 • Evropa zasahuje do 3 podnebných pásů:

 

 • Polární pásmo – úplný sever Evropy (Skandinávský poloostrov, Island)
  • Tuhé mrazivé zimy
  • Krátké chladné léto
 • Mírné pásmo – střed Evropy (ČR a její sousedé, atd…)
  • Střídání 4 ročních období
  • Rozdílné teploty v zimě a v létě

 

 • Subtropické pásmo = pásmo mezi mírným a tropickým pásmem – úplný jih Evropy (Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko)
  • Místa pro letní dovolenou
  • Horká léta
  • Velmi mírné zimy

 

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK

Milý páťáci, posílám nové úkoly k tématu ZÁVISLOSTI. Toto slovo si můžete udělat jako nový nadpis do svého sešitu.

Dnešní úkol bude opět pro všechny hračka, jak věřím 😊

Do sešitu si obkreslete a přepište nebo vytiskněte a nalepte následující tabulku. Poté tabulku doplňte. Můžete se ptát rodičů, podívat se na internet nebo zapátrat ve své paměti, zdali už to neznáte. V tabulce je několik názvů různých závislostí. Ve druhém sloupečku máte vysvětlit, o jakou závislost se jedná (na čem je člověk závislý). V posledním sloupečku uveďte co nejvíc nápadů, jak na člověka závislost působí, jak ho změní po všech jeho stránkách. Pokud by někoho napadla nějaká další závislost, o kterou by mohl naši tabulku rozšířit, jen do toho 😊

Hotovou tabulku mi vyfoťte a pošlete na můj email fejtovakatka@seznam.cz do neděle 17. 5. 

 

Druh závislosti

Vysvětlení – co to je? Na čem je člověk závislý?

Jak závislost změní naše chování, jednání, vztahy či vzhled (tělo).

ALKOHOLISMUS

 

 

 

 

 

 

TABAKISMUS

 

 

 

 

 

 

GAMBLERSTVÍ

 

 

 

 

 

 

NETHOLISMUS (NETOLISMUS)

 

 

 

 

 

 

 

4. 5. - 8. 5. 2020

 

5. ročník

mluvnice- do sešitu si napiš poznámky a nauč se je

Synonyma- slova stejného nebo podobného významu (holka- dívka, věnovat- darovat, protože-jelikož)

Antonyma - slova opačného významu (den - noc, světlý- tmavý, vysoký- nízký)

prac. sešit- str. 7/cv. 1,2,4   str.8/cv. 2, 3 celé

- do sešitu z mluvnice si napiš str.22/cv.2,3 v učebnici a pošli ke kontrole do 7.5. na email

Sloh- napiš si do sešitu poznámky a zkus to pochopit, vysvětlíme si ve škole

Přímá řeč

- vyjadřuje doslovně, co někdo říká, je ohraničená uvozovkami

- 2 druhy přímé řeči

Petr řekl: „ Ahoj.“

„Nevím,“ řekl Marek.

Literatura- dopiš si všechny 3 knihy do čtenářského deníku, až půjdeš do školy, budeš mít čtenářský deník hotový a vezmeš ho s sebou

MATEMATIKA

Procvičujeme – Desetinná čísla

 • M II.díl str. 34 přečti si a opiš do škol. sešitu červený a žlutý rámeček
 • M II.díl str. 34/cv.4,5 a str. 36 /cv.6a,b do škol.sešitu,

Cvičení vyfoť, pošli na a.novt@seznam.cz

procvičovat také lze na https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy, a video s otázkami.Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4, stačí ale i zadat následující odkaz, který vás navede, jak se připojit ke konzultaci: https://join.skype.com/kBi6utsEx9r2 . (Odkaz je stejný jako v minulým týdnu).

PŘÍRODOVĚDA

Milý páťáci, doufám, že se máte dobře a že jste všichni zdraví. Věřím, že všichni zvládáte plnit úkoly od učitelů a snažíte se trochu dodržovat nějaký „školní“ režim. Samozřejmě také nezapomínejte chodit ven, do přírody, kde načerpáte novou energii a protáhnete své tělo. Vždyť máme krásné počasí, tak by byla škoda toho nevyužít a jen sedět doma.

Když by byl nějaký problém (s úkoly a čímkoliv dalším), nebojte se mi napsat email nebo zavolat (číslo máte v ŽK – doufám, že jí po dvou měsících mimo školu ještě najdete 😊 ).

Moc na Vás všechny myslím a už se těším, až se opět společně shledáme ve škole, v naší třídě a popovídáme si a zasmějeme se. Mějte se krásně a buďte veselí 😊

 

Nyní k přírodovědě.

Máme nové téma NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ.

Opište si tento nadpis do svého sešitu a poté se pokuste splnit úkoly (určitě pro vás nebudou obtížné).

Úkoly:

 • Opište si nebo vytiskněte a nalepte otázky a vymyslete co nejvíce odpovědí. Písemně.

 

 1. Na čem všem můžou být lidé závislí?
 2. Na čem, podle tebe, je nejvíc lidí v ČR závislých?
 3. Z jakého důvodu, proč, začnou lidé brát drogy?
 4. Může závislost ovlivnit chování lidí? Jak? Uveď nějaké konkrétní příklady.
 5. Může se závislost projevit i na našem těle (vzhledu, váze, …)? Pokud ano, zkus opět uvést nějaký příklad.

 

 • Tento úkol je spíše dobrovolný, nechci nikoho nutit, ale mohla by to být i trochu legrace. Zkuste vymyslet a natočit video, ve kterém sehrajete scénku, jak by se měl chovat žák (dítě), kterému chce někdo na ulici nabídnout drogy. Do videa můžete klidně zapojit i členy rodiny nebo si vytvořit kulisy z papíru. Důležité je, aby video bylo poučné – ukázalo, jak se chovat v takto nebezpečné situaci, kdy může kdokoliv na ulici nabídnout dětem drogy. Video si uložte ve svém mobilu nebo počítači a pokud se ještě tento školní rok uvidíme ve škole, pustíme si ho (pokud budete chtít).

 

 

VLASTIVĚDA

ZADÁNÍ ZDE

27. 4. - 1. 5. 2020

Mluvnice- pr. sešit str. 94 celá

- do sešitu mluvnice si přepiš str.55/cv.2b v učebnici, doplň i/y, pošli mi ke kontrole do 1.5.

Sloh, literatura - učebnice str. 129/cv. 10 přečti, do sloh. sešitu odpověz na otázky za textem na str. 130, pošli ke kontrole do 1.5.

Matematika

Nová látka – Desetinná čísla

-        M II.díl str.32, 33 opiš do škol. sešitu všechny červené rámečky

-        vysvětlení najdete na  nebo

-        procvičuj do sešitu M II. díl str.32/ cv.1 vypiš desetinné zlomky

      str. 32/ cv.3 napiš slovy deset. čísla

      str. 33/ cv. 4, 5

Cvičení vyfoť, pošli na a.novt@seznam.cz

-        procvičovat také lze na https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/1035

Angličtina

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy, poslechové cvičení.Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee. Budu ale ráda, když ze připojíte k online konzultaci vždy v pondělí a středu od 10:00 na Skypu, kde mě najdete pod mým jménem Andrea Boženiková nebo pod skypovým jménem andeki4.

 

VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK

 

Tento týden začneme úplně nové téma. Vrhneme se opět na zeměpisnou oblast vlastivědy. Z té jsme už probrali celou Českou republiky. Naše vlast je ovšem součástí většího celku, kterému říkáme kontinent nebo také světadíl. A tím je pro nás Evropa. O té si budeme v nadcházejících týdnech povídat a něco nového se také naučíme.

 

- do sešitu si udělejte nový velký nadpis EVROPA

- v učebnici – str. 44-45 si přečti úvodní informace a poté rozhodni, které výroky (níže) jsou pravdivé – ty si i opiš do sešitu

 

 • Evropa je největší světadíl na Zemi.
 • Evropa leží na severní polokouli.
 • Evropou prochází rovník.
 • Evropou prochází nultý poledník.
 • Evropa je spojena s Asií.
 • Evropa je menší než Afrika.
 • V Evropě najdeme jen samá pohoří, žádné nížiny.
 • Evropa leží na západní i východní polokouli.

 

- udělej si malý podnadpis POVRCH EVROPY

- pod něj si obkresli mapu Evropy (její obrys) z učebnice -str. 45

-kdo nechce obkreslovat a má doma tiskárnu, může si najít mapu Evropy na internetu, vytisknout a nalepit

- mapu poté vybarvi pomocí mapových značek (můžeš modře zakreslit i velké řeky)

 

- přečti si:

Okraje našeho kontinentu nejsou úplně rovné, ale vybíhají do různých výběžků. Takovým výběžkům, které jsou propojeny s kontinentem, ale vybíhají do moře, se říká POLOOSTROVY. Naopak se může od světadílu odtrhnout malý kus pevniny, který je ze všech stran obklopen mořem, tomu říkáme OSTROV.

 

- nyní pomocí učebnice (str. 44-45) doplň tabulku (přepiš si jí do sešitu) – všechny si pak ukaž na mapě, ať víš, kde se nachází

poloostrovy

ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

- do své mapy v sešitě zakresli pomocí čísel tyto údaje:

1 PYRENEJSKÝ POLOOSTROV

2 APENINSKÝ POLOOSTROV

3 SKANDINÁVSKÝ POLOOSTROVY

4 ISLAND

 

PŘÍRODOVĚDA

tento týden posílám úkol, který budu chtít vypracovaný zaslat na můj email fejtovakatka@seznam.cz

 

- vyber si jedno z následujících témat a vytvoř k němu plakátek (formát A4) – můžeš jej tvořit do sešitu nebo na papír (ten si do sešitu vlož,vlep) – používej barvičky, piš pouze v bodech, nezapomeň přidat ilustraci, zvýrazni to nejdůležitější, za práci bude velká známka

 

- témata:

PRVNÍ POMOC PŘI OMDLENÍ

 

PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ

 

PRVNÍ POMOC PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

 

ÚRAZY A PORANĚNÍ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

 

ÚRAZY A PORANĚNÍ VE ŠKOLE

 

20. 4. - 24. 4. 2020 

Sloh- napíšete všichni kontrolní slohovou práci /nebude stažena z internetu!!!/- vyprávění ( ve Wordu nebo rovnou do emailu, nadpis, pod to vyprávění) vyber si 1 téma, pošli do 24. 4. ke kontrole

1. Velikonoční příběh

2.  Nejkrásnější dárek

Mluvnice- minule sis zapsal, co jsou slova mnohoznačná, do sešitu mluvnice si napiš pod sebe tato slova, vynechávej mezi nimi řádky - měsíc, pramen, kohoutek, hodiny, myš, list, vlna, pohled, září - vymysli ke každému slovu 2 věty, aby v každé z nich mělo slovo jiný význam (např. Zub- Mám zub v ústech. Maminka mi stříhala ofinu a udělala mi tam zub.)

Prac. sešit-str.41/cv.1a, b, c, d, celá str. 43

Literatura- čti si své knihy do čtenářského deníku

 

- MATEMATIKA

 

Téma: Jízdní řády

Kolik minut trvá cesta vlakem z Budapešti do Bratislavy?

Kolik minut trvá cesta vlakem z Bratislavy do Berlína?

Kolik kilometrů ujedou cestující vlakem z Budapešti do Berlína?

Kolik kilometrů ujedou cestující vlakem z Bratislavy do Berlína?

 

V kolik hodin jede vlak z Příbrami do Berouna dne 22.4. ráno /po sedmé hodině/?

Kolik stojí jízdenka?

Kolik minut trvá cesta?

Kdy odpoledne jede vlak zpátky do Příbrami?

 

Opakování – slovní úloha

Základní školu v Písku navštěvuje 570 žáků. Po uzavření škol kvůli pandemii se znovu vrací do svých tříd, jenomže v jedné třídě smí být maximálně 15 žáků. Kolik tříd musí pan ředitel Šroubek připravit?

 

Vše napiš do sešitu, vyfoť a odešli na a.novt@seznam.cz

 

Prosím některé žáky o dodání úloh z minulých týdnů !!!

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Najdete tam interaktivní pracovní listy, poslechové cvičení a video s otázkami.Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee.

VLASTIVĚDA

- nové téma a nadpis do sešitu ROZPOČET

- Víš, co to znamená? Pokud ne, přečti si krátké povídání.

 

Rozpočet souvisí s penězi, ke kterým byly úkoly minulý týden. I ty sám ses určitě už někdy zabýval rozpočtem. Co to je si vysvětlíme na kapesném. Možná že od rodičů dostáváš své kapesné. Jsou to peníze, které ti dají a ty si za něco koupíš nebo si je uschováš do kasičky. To, jak s nimi naložíš, je vlastně takový tvůj rozpočet. Uvedeme si příklad. Martinovi je 10 let a od rodičů dostává na týden 60 Kč. Z těchto peněz si musí platit autobus do školy a ze školy. Jedna cesta autobusem ho stojí 3 Kč. Do školy a ze školy jezdí od pondělí do pátku, to je celkem 30 Kč za týden. Zůstane mu ještě dalších 30 Kč a s nimi může naložit, jak on sám chce. Občas si koupí něco dobrého v obchodě. Většinou mu ale zbyde 10 – 15 Kč, které si ukládá do kasičky. Šetři si totiž na novou helmu na kolo.

 

Už víš, co je rozpočet? Opiš si následující zápis do sešitu:

- pokud máme k dispozici nějaké peníze (kapesné, výplata), rozpočteme si, za co je utratíme – co musíme zaplatit (jízdné autobusu, potraviny, elektřina, ..), co bychom si chtěli koupit (oblečení, nové knihy, …) a zdali nám nějaké peníze zbydou a ty si budeme šetřit

 

- zkus nyní ty sám sestavit svůj týdenní rozpočet kapesného – kolik dostáváš peněz od rodičů, za co je utratíš a kolik si ušetříš

- pokud kapesné nedostáváš, zkus spočítat, kolik za jeden týden (když chodíš do školy) utratíš ty sám peněz (za autobus, svačinu, sladkosti, ...)

 

- poté si udělej malý podnadpis ROZPOČET DOMÁCNOSTI

- pod něj si udělej dva sloupce – VÝDAJE DOMÁCNOSTI a PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

- zamysli se a zapiš do sloupečků, za co může běžná česká rodina utrácet peníze (výdaje) a odkud peníze získává (příjmy)

- např: VÝDAJE – zaplacení obědů dětí ve škole

            PŘÍJMY – výplata maminky

PŘÍRODOVĚDA

- do sešitu si udělej nadpis NEMOCI, ÚRAZY A PORANĚNÍ

- nejprve si opiš otázku a zkus odpovědět:

 

Co je to nemoc?

 

- poté splň následující úkoly (neopisuj zadání, jen obsah úkolu):

 

1. Ke každé orgánové soustavě dopiš 1 nemoc, která jí postihuje (se jí týká).

DÝCHACÍ SOUSTAVA -

KOSTRA -

SVALOVÁ SOUSTAVA -

TRÁVICÍ SOUSTAVA -

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA -

 

2. Vyber si dvě libovolné onemocnění, zapiš si je a dopiš k nich jejich příznaky.

 

3. Co léčí tito doktoři?Můžeš se poradit s rodiči nebo na internetu.

DERMATOLOG -

STOMATOLOG -

NEUROLOG -

CHIRURG -

......................................................................

14. 4. - 17. 4. 2020

Mluvnice- - procvičuj pravopis na internetu – www.pravopisne.cz 

                   - do sešitu si napiš poznámky

Význam slova

slova jednoznačná- mají jen jeden význam (Martin, Příbram, podstatné jméno)

slova mnohoznačná- mají více významů, které spolu souvisí (jsou si podobné)

                                  - oko ( orgán zraku, pytlácké, volské…)

                                    ucho (orgán sluchu, na hrnci, na košíku)

                                    noha (končetina, noha stolu)

                                    stolička (nábytek, zub)

                                   lopatka (na písku, kost)

prac. sešit- str. 6 celá, str. 68 celá

Sloh- napiš si do slohu poznámky

                             Reklama

- jejím cílem je zvýšit prodej nějakého zboží

- musí upoutat, přesvědčit, aby si lidé výrobek koupili

- kde je umístěna: na internetu, v časopisech, v televizi…

- jak na to: zajímavý obrázek

                   poutavý nadpis (slogan)

                  popis výrobku (+ proč si ho máme koupit)

                  barvy, zvýraznění, hezké písmo, celá stránka (využij prostor)

- na čtvrtku udělej reklamu na naši školu v Dolních Hbitech (obrázky, slogan, proč mají děti chodit zrovna k nám, co se Ti tu líbí, můžeš psát v bodech, ve větách, malovat)- vyfoť a pošli mi do 17.4. na email, nevyhazuj, čtvrtku odevzdáš ve škole, na známku

Literatura- vyber si v Čítance jakoukoliv báseň, kterou jsme ještě nečetli, přečti si ji, do sešitu napiš nadpis, autora, udělej k básni hezkou ilustraci

MATEMATIKA

M I. díl str.60/ cv.3,4,5 – vyřeš do školního sešitu, nafoť a odešli na a.novt@seznam.cz

Někteří hříšníci ještě nedodali úkoly z minulého týdne, prosím doplnit!

Procvičuj na https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e95454d9d801

 

VLASTIVĚDA

 - budeme pokračovat v tématu OBCHOD

- dnes se zaměříme na REKLAMACI

- udělej si nový nadpis REKLAMACE

 

- pod něj si napiš, co toto slovo znamená

- opiš si otázku a zkus vymyslet, co nejvíc odpovědí:

 Proč chodí lidé reklamovat zboží?

 - poraď se s rodiči nebo se klidně podívej na internet a zapiš si, co všechno k reklamaci zákazník potřebuje

 - K reklamaci je potřeba:

 

- poté si vyhledej nebo zjisti od rodičů, jak může prodejce (prodavač) naší reklamaci vyřešit -co se může po reklamování zboží stát?

 

- své odpovědi si zapiš do sešitu

 

- tyto úkoly mi nemusíte zasílat na můj email

PŘÍRODOVĚDA

- dnes tě čekají praktické úkoly, ve kterých zjistíš, jaké živiny obsahují potraviny, které jíš

- dones si na stůl 5-7 potravin, které jsou zabalené v obalu (např: sušenka, jogurt, plátkový sýr, …)

- na každém obalu by mělo být napsáno, z čeho se potravina skládá a kolik obsahuje například tuků

- prohlédni si donesené potraviny, jestli tam tyto informace najdeš – většinou je to tabulka – výživové údaje – na zadní straně obalu

- na obalech budeš sledovat:

 • množství tuků
 • množství sacharidů (cukrů)
 • množství bílkovin
 • množství soli

- údaje o množství by měly být v gramech (g)

- překresli si následující tabulku do sešitu a dopiš do ní názvy potravin – seřaď je vždy podle dané živiny (tuky, cukry, bílkoviny,..) od té s jejím největším množstvím po tu s nejmenším množstvím (od největšího množství cukru po potravinu s nejmenším množstvím cukru)

 

tabulka:

Pořadí potravin

Množství tuků

Množství sacharidů

Množství bílkovin

Množství soli

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

- vybarvi políčka s těmi potravinami, které si myslíš, že jsou opravdu nezdravé – obsahují hodně moc cukrů nebo tuků

........................................................................

6. 4. - 8. 4. 2020 

Mluvnice- učebnice – str. 190/cv.1, cv.2 dole, přepiš celé do Wordu nebo rovnou do emailu a pošli ke kontrole - jana.vrsecka@seznam.cz- do 10.4.

- prac. sešit- str. 88 /cv. 1/a,b, d,str.90/celá str. (prac.sešit vyplňuj krasopisně a pečlivě, vše zkontroluji)

Sloh- prac. sešit str.87/cv.5,dej si na práci záležet, bude na známku

Literatura- pracuj na čtenářském deníku- 3 knihy - do konce května odevzdáš

 

 

MATEMATIKA

Stále opakujeme a procvičujeme písemné násobení a dělení:

Opiš příklady do sešitu a vypočítej.

275                      384                 6 837                3 187                    4 561                     7 852

. 64                      . 79                 .    57                .  420                    .   242                    .  521

U těchto příkladů proveď i zkoušku.

210 137 : 7 =                       781 728 : 9 =                       208 559 : 3 =                       3 219 586 : 6 =

 

Na stránce https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-pod-sebou-2-uroven/4536

trénuj násobení pod sebe.

 

Procvičuj slovní úlohy /zápis, výpočet a odpověď do sešitu, vyfoť a pošli na email a.novt@seznam.cz/:

I.Trpaslík Šmudla našel tři hroudy zlata. Stydlín našel čtyřikrát víc než Šmudla. Trpaslík Štístko byl nejúspěšnější, našel totiž ještě dvakrát víc než Stydlín. Kolik hroud zlata našel Štístko?

II. Franta je dračí zubař. Dnes přišlo na kontrolu pět trojhlavých draků. Každá dračí hlava má 8 zubů. Kolik celkově zubů musí dnes Franta prohlédnout?

III. Vlak do kouzelnické školy v Bradavicích má, jak vidíte na obrázku, 6 vagonů. V každém vagonu je 8 kupé, v každém kupé 6 sedadel. Letos ovšem bylo přijato méně studentů než předchozí roky, a proto železničáři jeden vagon odpojili. Kolik míst k sezení je letos ve vlaku do Bradavic?

Opakování geometrie: na stránce  http://skolicka6.sweb.cz/TESTY/GEOMETRIE/GEOMETRIE3.htm

vyplň test, do emailu napiš, jak si dopadl/a popř. kde jsi chyboval/a.

ANGLIČTINA

V Google classroom najdete další materiály a úkoly. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h, udělejte si účet na Google pomocí emailu  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: dxgkalw, kdo jste tak ještě neučinil. Najdete tam interaktivní pracovní listy, poslechové cvičení a video s otázkami. Tentokrát je úkol až do 19.4.2020, proto je tam toho trochu více. Pokud budete mít ještě chvilku, můžete si procvičit na WocaBee.

 

VLASTIVĚDA 

- do sešitu si udělej nový nadpis: V OBCHODĚ

- pod nadpis si opiš následující slova a zkus je sám (s pomocí rodičů) svými slovy vysvětlit: PENÍZE, PLATEBNÍ KARTA, HOTOVOST, ÚČTENKA, CENA, REKLAMACE

 

- dále vysvětli tyto dva typy placení v obchodech (opiš si je a poté vysvětli)

a) HOTOVOSTNÍ PLATBA ( HOTOVĚ) =

b) BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA =

 

- nejnovější možností, jak můžeme platit, je tzv. BEZKONTAKTNĚ – víš co to je? (nemusíš psát do sešitu, stačí, když si odpovíš ústně)

 

- úkol 1:

 • tento úkol zapisuj do sešitu pod předchozí zápis
 • nejprve napiš, v jakých hodnotách jsou české mince
 • podtrhni tu hodnotu mince (minci), která je velikostně ze všech českých mincí největší
 • poté si pod sebe vypiš všechny české bankovky (papírové peníze) podle hodnoty od nejmenší po největší
 • ke každé české bankovce dopiš její barvu a osobnost, která je na ní zobrazena

 

- úkol 2:

 • opět tento úkol napiš do sešitu
 • popiš v bodech, jaká bezpečnostní pravidla bys měl dodržovat, když platíš v obchodě u kasy svůj nákup
 • např: hlídám si peněženku, …

 

- řešení úkolu 1 a úkolu 2 mi pošli na můj email fejtovakatka@seznam.cz

PŘÍRODOVĚDA

zde ke stažení .pdf 

...................................................................

30. 3. - 3. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice- pracovní sešit- str. 28- nahoře jsou 2 obrázky s vysvětlením, co je předpona a co předložka- přepiš si tyto čtverce do sešitu mluvnice, v pr. sešitě vyplň na této str.cv.9 a),10, dále doplň i/y do oranžového sloupce a celou str. 89 Velikonoce (vše kromě cv.2h)

Sloh + Literatura- učebnice (ne Čítanka) – str. 204- 205- přečti si pověst Macocha a do sešitu Literatury odpověz na otázky a,b,c

 

MATEMATIKA

Opakuj a procvičuj písemné násobení a dělení:

M I.díl str.57/cv. 2, 3 do školního sešitu

Písemně vypočítej a napiš do škol. sešitu.

754 262 : 5 =                       4 281 : 7 =

8 492 : 3 =                           65734 : 4 =

28 500 : 5 =                         3 732 : 5 =

K následujícímu příkladu vymysli slovní úlohu a pošli na email: a.novt@seznam.cz

25 405 : 5

Procvičovat můžeš také na:

www.matematika.in

www.umimematiku.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

ANGLIČTINA

Prosím, vytiskněte si do desek a vypracujte nebo přepište se správním řešením pracovní listy v třídě na Google classroom a vypracujte poslech. Do třídy se přihlásíte tím, že zadáte adresu: https://classroom.google.com/h, udělejte si účet na Google pomocí emailu  a kliknete nahoře na značku "+". Z nabídky si vyberete "Zapsat se do kurzu" a zadáte kód: dxgkalw. Opakujte si také slovní zásobu na aplikaci WocaBee. Termíny jsem vám prodloužila.

NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ NA ÚČET GOOGLE

 

PŘÍRODOVĚDA

 

1.                  Jelikož bych potřebovala nějakou známku i z přírodovědy, opět bych chtěla poprosit o poslání na email fejtovakatka@seznam.cz některých úkolů z minulých týdnů. Konkrétně odpovědi na otázky k pitnému režimu z týdne 16. 3. - 20. 3. Stačí mi do zprávy v emailu napsat pod čísly odpovědi, rozhodně nemusíte opisovat i zadání. Nebo je tu ještě jedna možnost, odpovědi v sešitě vyfotit na mobil a poslat mi fotku na email. U fotky je ale důležité, aby byl čitelný obsah.

2.                  Na tento týden nový úkol nezasílám, odpočiňte si a jděte se projít do přírody :-)

VLASTIVĚDA

zadání zde

TĚLESNÁ VÝCHOVA  - KLUCI

Vypracuj referát na jakoukoliv sportovní hru do 5.4. a zašli mi jí na mail. Referát je na známky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Možná Vám není úplně do zpěvu, ale můžete si zkusit vyrobit vlastní hudební nástroj, kterým se budete doprovázet při našem společném zpívání. Nápady najdete na https://tchiboblog.cz/zalozte-si-doma-detskou-kapelu/ nebo si vymyslete vlastní. Těším se na Vás a Vaše nápady!

...................................................................................

23. 3. - 27. 3. 2020 

5. ročník

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

- do sešitu si napiš nadpis Tvoření slov a jejich stavba a  napiš si poznámky

Slova příbuzná- slova, která spolu svým tvarem a významem souvisí, mají společný kořen

                        - voda, vodárna, vodní, povod

                       - plavat, plavky, plavec, přeplavat

Předpona- část slova před kořenem (přeplavat)

Přípona- část slova za kořenem (kreslíř)

Prac. sešit- str.26/cv.1,2a),3

                - str. 27/cv.4,7,8

Učebnice- str. 36/cv. 2a) napiš do sešitu zepředu, zkontroluji

Literatura

Čítanka- str.118- přečti si ukázku a do sešitu namaluj Čaroslečnu podle popisu v textu (nadpis- Potíže s Čaroslečnou- pod to obrázek)

- nezapomeň na Čtenářský deník, čti si doma svou knihu

Sloh - prac. sešit na mluvnici – str. 92/cv.1a), celá str. 93 vyplnit

MATEMATIKA

Uvedené slovní úlohy vyřeš do školního sešitu /zápis, výpočet, odpověď/, nezapomeň uvést datum, nadpis Slovní úlohy a číslo úlohy.

 

1) Pan Veselý koupil 4 židle po 1 690 Kč a stolek za 1 790 Kč. Kolik celkem zaplatil?

2) Časopis vyšel v nákladu 8 000 kusů. V prvním týdnu odebrali prodejci 3 750 kusů, ve druhém týdnu 2 090 kusů. Kolik má nakladatelství na skladě ještě výtisků ?

3) Autem jsme ujeli za 4 hodiny 336 km. Kolik km bychom ujeli stejnou rychlostí za 5 hodin?

 

Dále do šk. sešitu M II.díl str.4/cv.4,5 a str.18/cv.1

Procvičovat učivo lze také na https://ucebnice.online/

ANGLIČTINA

- Do slovníčku přepište slovíčka z první lekce (A, B) z 2. dílu pracovního sešitu a vyplňte myšlenkovou mapu (1. dvoustránka k vyplnění) v 2. dílu pracovního sešitu.

- Na Wocabee si procvičte slovní zásobu, přidala jsem nové balíčky

- Podívejte se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI  (skladba přítomného času prostého) a https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00 (krátký příběh v přítomném čase prostém)

PŘÍRODOPIS

zadání zde

INFORMATIKA

zadání zde

VLASTIVĚDA

zadání zde

                              

....................................................................................

16. 3. - 20. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

pracovní sešit- str.62/cv. 1a) b) c) d) e) f)

                            str. 63 celá strana

Literatura- Čítanka str. 127-128 – přečíst, krátce do sešitu napsat, o čem ukázka byla

                  - nezapomeňte na Čtenářský deník (Matěj ho má u mě, může zpracovat na papír, pak ho nalepíme)

Sloh- ve Wordu napiš popis osoby- vyber si téma- Moje babička /Můj děda ( nezapomeň- seznámení s postavou, vzhled, povaha, záliby, tvůj vztah k osobě)- pošli na email – jana.vrsecka@seznam.cz do pátku 20. 3.

MATEMATIKA

Procvičování jednotky obsahu - M II. díl str.25/cv. 4 do šk. sešitu
Geometrie - M II.díl str. 38/cv.3 přečíst, postup/zelená tabulka/přepsat na papír, vložit do šk. sešitu
                                     str. 38/cv. 4,5 také na papír
Slovní úlohy - M II.díl str./26/cv.4,5 do šk. sešitu bude oznámkováno
Procvičovat učivo lze také na https://www.umimematiku.cz/.
 
 
ANGLIČTINA
 
- Vytvořte prezentaci nebo obrázek s popisem na téma rozšířené rodiny (slovíčka máte v pracovním sešitě, do rozšířené rodiny zahrnujte i dědečka, babičku, sestřenice, bratrance, tety, strýce apod.), prezentace posílejte na email aboz@seznam.cz, kdo udělá obrázek s popisem, přinese jej hned první hodinu (je to práce na známky!!!)
- Cvičte v aplikaci WocaBee - během týdne přidám další balíčky
 

PŘÍRODOVĚDA

 PITNÝ REŽIM

 Otázky – přepiš a písemně odpověz.

 a) Vysvětli svými slovy, co je to pitný režim?

b) Kolik tekutin bys měl vypít ty během jednoho dne?

c) Měla by mamka nebo taťka vypít denně více nebo méně tekutin než ty?

d) Proč? Zdůvodni své rozhodnutí u otázky c).

e) Na čem všem bude záviset, kolik tekutin by měl denně člověk vypít?

e) Co se může stát s naším zdravím, když nebudeme dodržovat pitný režim?

 

Podívej se na video pod tímto odkazem – poté napiš do sešitu zásady (pravidla) pitného režimu, která z videa vychází. Počet pravidel není daný, zkus jich vypozorovat (vymyslet), co nejvíce.

 Odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=meROoYJC52w

 -       Pokud odkaz nefunguje, zadej na youtube do vyhledávání – Fandíme zdraví: Voda a pitný režim

VLASTIVĚDA

 1. Překresli si do sešitu tyto dvě tabulky a doplň je. Pracuj s učebnicí nebo internetem.

 

Tabulka 1 – světadíly dle rozlohy – od největšího po nejmenší

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 – světadíly dle počtu obyvatel – od nejmenšího po největší počet obyvatel

 

 

 

 

 

 

 

1.    Popiš polohu všech světadílů – na kterých polokoulích se nacházejí, zdali jimi prochází rovník nebo nultý poledník.

 

EVROPA

 

ASIE

 

AFRIKA

 

AUSTRÁLIE

 

ANTARKTIDA

 

SEVERNÍ AMERIKA

 

JIŽNÍ AMERIKA

 

 Nový nadpis: SVĚTOVÉ STRANY

 1. Nakresli do sešitu směrovou růžici a do ní dopiš zkratky všech hlavních i vedlejších světových stran.

ruzice

 

2. Všechny zkratky sepiš pod sebe do sešitu a dopiš k nim celý název.

 3. Udělej si malý podnadpis: URČOVÁNÍ SVĚTOVÝCH STRAN V PŘÍRODĚ.

 4. Pod něj si překresli (nebo vytiskni a nalep) následující obrázky:

sever

 

 

 

........................................................................................

11. 3. - 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

pracovní sešit- str. 65/cv.7, 9 a) b) c), str. 66/cv.2

Čítanka – str. 34 – 35 - přečíst, zpracovat odpovědi na otázky 1-5 na str. 35 do sešitu Literatury

MATEMATIKA

M I. díl - str. 43/ cv. 6 do školního sešitu

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Pracovat v pracovním sešitě (dokončit první díl celý, po návratu do školy je budu vybírat na kontrolu)

- Pokračovat s cvičením v aplikaci Wocabee (denně je třeba procvičovat, práci zkontroluji v aplikaci)

VLASTIVĚDA

 1. Pracuj s mapou světa z minulé hodiny.
 • Vybarvi modrou barvou moře a oceány, pomocí mapových barev všechny kontinenty – můžeš pracovat s učebnicí – str. 64 – 67
 • Do vybarvené mapy dopiš názvy 4 oceánů – opět vše najdeš v učebnici – str. 64-67
 • Přepiš si následující otázky do sešitu a vyhledej a zapiš odpovědi – učebnice – str. 64/65
 • Jak se jmenuje nejvyšší hora Světa?
 • Kolik tato hora měří metrů?
 • Ve kterém pohoří leží nejvyšší hora Světa?
 • Na kterém kontinentě se nejvyšší hora Světa nachází?
 • Je vyšší než Sněžka?
 1. Trénuj si ukazování na mapě Světa – rovník, poledníky, všechny světadíly, 4 oceány
 2. Můžeš trénovat i mapu ČR (učivo ze 4. ročníku) – nejdůležitější řeky, pohoří a města

PŘÍRODOVĚDA

 1. Udělej si do sešitu nový nadpis DENNÍ REŽIM
 • Pod něj popiš jeden svůj den (všední nebo víkendový) – od rána až do večera. Nemusí to být souvislý text (sloh), ale stačí i v bodech. Zmiň v popisu slova ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Můžeš uvést i konkrétní časové údaje.
 • K popisu přidej ilustraci – alespoň ve formátu A5.
 • Poté zkus stejným způsobem popsat den tvé mamky nebo tvého taťky. Zamysli se nad tím, jak se tvůj denní režim liší od režimu jednoho z rodičů.
 1. Nový nadpis PITNÝ REŽIM
 • Přepiš do sešitu tyto dvě tabulky a doplň informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1

Zdravé nápoje

Nezdravé nápoje

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2

 

mamka

Taťka

Sourozenec

Nejoblíbenější nápoj

 

 

 

 

Nejméně oblíbený nápoj