Navigace

Obsah

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence:

Mgr. Jiroušková Veronika

Konzultační hodiny: 

/možno i jiný den po předchozí domluvě/

E-mail: VJirouskova@zsdolnihbity.cz

Tel.: 725 831 998

projekt

 

Činnost metodika prevence:

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence rizikového chování žáků.

  • Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek, kriminalita, vandalismus, virtuální drogy (počítač, video, televize) a gambling, záškoláctví, šikana a jiné násilí, rasismus, xenofobie a intolerance, domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, rizika školního neúspěchu, poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).
  • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
  • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
  • Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.
  • Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.
  • Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.