Navigace

Obsah

Škola nás baví

 

logo

Základní škola  a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram získala další finanční dotaci na projekt „ Škola nás baví“ v rámci evropského programu – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného z Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole.

Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1342
Název projektu: „Škola nás baví“
Výše poskytnuté dotace: 741 988,00Kč
Doba realizace: 3.1.2011 – 2.7.2013
Poskytovatel dotace: MŠMT

 

Cíle projektu:

 • Vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů
 • Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií
 • Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy
 • Vybavení speciální učebny novými PC
 • Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků – cizí jazyky, čtenářská a informační gramotnost

 

Aktivity projektu:

Projekt je sestaven z jednotlivých aktivit projektu - tzv. šablon, které se v některých případech i několikrát opakují.

 • III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem této aktivity je zpřístupnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.

 • IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

 • I/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

 • IV/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků.

 • II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Cílem aktivity je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na základní škole a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

 

Výstupy, přínosy projektu:

Pedagogičtí pracovníci
 • zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií
 • snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM – digitální učební materiál)
 • možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími - suplování
 • dostupnost nejmodernějších ICT technologií

 

Žáci
 • nové formy a metody vyučování
 • dostupnost DUM v digitální podobě pro zpracování domácích úkolů, přípravě na výuku během nemoci, apod.
 • využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů

 

Realizační tým:

Řízení projektu: Mgr. Vlasta Pecková, Ing. Markéta Samcová, Ing. Miroslava Maříková

Členové týmu: Mgr. Jarmila Suchá, Bc. Marie Holečková, Marcela Sedláková, Mgr. Alena Dušková, Mgr. Jana Vršecká, Mgr. Josefa Eliášová, Hana Scharlová, Jindřiška Ambrozová, Marie Lantorová, Mgr. Božena Pelcnerová, Mgr. Radka Hlaváčová

 

Ke dni 1.7.2011 zpracovala ZŠ a MŠ Dolní Hbity, okres Příbram v rámci šablony

III/2 DUMy v těchto tematických oblastech:

 1. Cizí jazyk 1. a 2. stupeň
 2. Český jazyk a literatura 2. stupeň
 3. Člověk a svět práce – 1. a 2.stupeň
 4. Dějepis – 2. stupeň

 

IV/2 DUMy v těchto tematických oblastech:

 1. Aritmetika – 1.st. a 2.stupeň

 

V/2 DUMy v těchto tematických oblastech:

 1. Chemie – 2.stupeň
 2. Prvouka – 1.stupeň

 

V případě zájmu o poskytnutí zpracovaných DUM kontaktujte prosím pí. ředitelku Mgr. Vlastu Peckovou – reditel.skoly@zs .dolnihbity.indos.cz. Platí pouze pro pedagogy ze ZŠ v ČR. Tato skutečnost musí být jednoznačně ověřitelná.Více informací naleznete v níže uvedeném odkazu.

 

Projekt byl ukončen v srpnu 2012

Seznam vytvořených vzdělávacích materiálů