Obsah

Další projekty

 

 • Ovoce do škol
 • Školní mléko
 • Recyklování
 • Zdravé zuby
 • "Rodiče vítáni" - otevřená škola rodičům

        

 • přispíváme finančně na projekt Hipoterapie -  metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně
 • přispíváme finančně na projekt " Adpotuj zvíře" - stanice ochrany fauny v Hrachově u Sedlčan
 • přispíváme věcným darem ( dětské piškoty) na výcvik vodích psů pro zdravotně postižené osoby

 

ZŠ jako partner:

 • Projekt“ Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ“.- ukončeno v roce 2012

 • Projekt "Angličtina aktivně" - ukončeno v roce 2013

 • Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ - ukončeno v roce 2013

 • Projekt P5 –Program pro pedagogy v přírodovědných předmětů./ autor projektu Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta/

 • Bezpečně na internetu – součást Programu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Středočeského kraje.Jedná se o realizaci seminářů určených pro zákonné zástupce a pedagogy.

 • Učitel 21.st. – Podpora profesního rozvoje pedag. pracovníků

 

   / projekt získaný vzdělávací institucí ELROND,o.s./.

 • v oblasti EVVO

 • v oblasti kurikulární reformy

 

 

Ukončení 2014

 • Zapojení do zážitkového pobytového kurzu pro pedagogické pracovníky - SES TEACHER ( ukončení 2014)