Obsah

Stránka

Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

první informace k přijímacím zkouškám

11. 9. 2023 Zobrazit více

Veletrh středních škol 2023 - v Příbrami

koná se v kulturním domě

4. 9. 2023 Zobrazit více

Pro rodiče žáků

informace o změnách a prvním týdnu školy

1. 9. 2023 Zobrazit více

Dotazník

pro rodiče žáků 8. a 9. ročníku

26. 6. 2023 Zobrazit více

Olympijský diplom

Sazka olympijský víceboj

15. 6. 2023 Zobrazit více

Dopravní soutěž

v Příbrami

6. 6. 2023 Zobrazit více

Povinně volitelné předměty

výběr až ze 7 předmětů

23. 5. 2023 Zobrazit více

Projekt Erasmus+

"Let's Learn Together - LLT"

Projekt Erasmus+ "Let's Learn Together - LLT"

 

Projekt "Let's Learn Together - LLT" v rámci evropského programu Erasmus+ s partnerskými školami z Litvy a Německa byl podpořen již v roce 2020. To však byla doba, kdy vypukla pandemie Covid-19, a tak jsme si na plánované mobility museli ještě počkat. Mobility žáků a učitelů byly naplánované 3. A ačkoli jsme nemohli vyjet, nelenili jsme a s partnery se scházeli v online prostředí, kde jsme se seznámili, navzájem si prezentovali své země a tradice, poslali si různé tematické úlohy a sdíleli si pozdravy, videa a online kvízy přes platformu e-Twinning.

 

V roce 2021 už nám bylo jasné, že nezvládneme realizovat výjezdy včas, a tak jsme podali žádost o prodloužení projektu o další rok. To nám bylo schváleno, a tak jsme konečně v roce 2022 mohli realizovat první výjezd. Ten se konal od 5.-11.června v německém Herrsteinu. V rámci projektu jsme v rámci zážitkové pedagogiky navštívili zajímavá místa v regionu - např. doly, kde se těžily polodrahokamy (oblast je známá právě kvůli jeho zdrojům polodrahokamů), skanzen, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii regionu, stezku bosých nohou, kde jsme si uvědomili smysly lidského těla, vodní vědecké centrum, kde jsme si udělali pokusy, naučnou stezku, která vznikla během projektu Erasmus+ "Voda jako fenomén", jehož naše škola byla také součástí, a ohradu pro divokou zvěř, kde děti v míchaných skupinách plnily zadané úkoly, a zjistily tak více o jejich životě. Také jsme se zúčastnili výuky ve škole, kde jsme navštívili hodiny matematiky, biologie a tělocviku a společně si ve školní kuchyni udělali pizzu. Na konci jsme se setkali se zástupci mládežnické organizace, která pro děti plánuje a realizuje různé volnočasové aktivity, od táborů přes dětské dny až po pomoc s učením a smysluplným trávením volného času.

 

V říjnu 2022 pak přijeli naše partneři k nám a zúčastnili se výuky anglického jazyka, českého jazyka, vlastivědy, matematiky, chemie, přírodopisu, dějepisu, německého jazyka a tělocviku. V rámci zážitkové pedagogiky jsme podnikli edukační výlety do Národního technického muzea, kde si žáci zahráli únikovou hru a získali tak nové poznatky, do Národního zemědělského muzea, kde jsme kromě interaktivní expozice, kterou jsme navštívili, ještě obědvali na střeše budovy, kde má muzeum zahradu a odkud je krásný pohled na Prahu, na Svatou Horu, kde jsme viděli expozici artefaktů, navštívili kostelní věž a dozvěděli se o významu poutního místa a jeho historii, do hornického muzea, kde jsme zjistili, jak probíhala těžba a jak významným zdrojem pracovních příležitostí, ale i průmyslu těžba na Příbramsku byla, do plzeňské Techmanie, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z oblasti vědy a kde jsme si mohli nově získané poznatky vyzkoušet, a do vodní elektrárny v Solenicích, kde jsme se dozvěděli fakta o fungování vodní elektrárny, o její historií, ale i o významu elektrárny pro lidi, průmysl a ekologii.

 

A na začátku května jsme pak vyjeli do litevského Druskinikai, kde jsme se zúčastnili výuky  na 1. i 2. stupni v tamní základní škole, praktické výuky jejich partnerského učiliště, vyzkoušeli si pracovat s virtuální realitou, poznávali přírodní a historické krásy oblastí, navštívili tamní akvapark, kde probíhá i plavecký výcvik tamějších škol, komunitní centrum, které se věnuje litevské historii a údržbě lidových tradic, základní školu v hlavním městě Vilnius a centrum města. Zahrnuti do aktivit byli nejen žáci, ale i učitelé. V rámci mobility se propojily hned dva projekty Erasmus+, kdy se učitelé v rámci stínování zapojili ke kolegům z turecké Adany, kteří také byli na mobilitě, která se jim posouvala kvůli jarnímu zemětřesení, kdy místo výjezdu pomáhali v zasažených oblastech. Žáci si během mobilit vyzkoušeli své orientační schopnosti, poznali fungování tamních škol a jejich školní systém, lidové tradice a historii a při praktickém vyučování pracovali v kuchyni, se dřevem a šili. Učitelé tvořili z hlíny, poznali digitální nástroje ke zpestření výuky a fungování tamního školního systému.

Kromě všech zmíněných aktivit nechyběly ani národní dny, kdy všichni účastníci obou projektů představovali své země, tradice, své regiony, ale i pochutiny svých zemí, a slavnostní předání Youthpassu. Projekt nám přinesl mnoho nových poznatků, ale hlavně i nová přátelství, partnerství a nápady. Je nám sice líto, že se projekt blíží svému konci, ale přátelství a zkušenosti nám zůstanou už navždy. A kromě toho si účastníci projektu zlepšili své komunikační a praktické dovednosti.

 

 

 


8. 5. 2023 Zobrazit méně

soutěž Descartes

anglický jazyk

17. 4. 2023 Zobrazit více

Stránka