Navigace

Obsah

Stránka

Sběr papíru, hliníku a bylin

zrušení sběru

27. 5. 2020 Zobrazit více

Pravidla pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

uvolňování

Zjednodušený první nástin pravidel pro první stupeň.

Podle harmonogramu uvolňování škol, který vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020, bude umožněna účast na vzdělávání ve škole pro žáky prvního stupně od 25. 5. 2020.

Připravili jsme pro Vás následující nástin pravidel, která budeme konkretizovat a postupně rozšiřovat. V současné době je pro nás nejdůležitější zjistit zájem, abychom dokázali vytvořit studijní skupiny.

1. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

ke stažení zde

2. Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

jeden žák v lavici,  složení skupin je neměnné po celou dobu  do 30. 6.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den

Cílem dopolední části  (probíhá v jedné třídě nebo venku v areálu školy) 7:35 - 11: 45  je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části (probíhá ve stejné třídě nebo venku v areálu školy) 11:45 -  15:45  je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žák nenosí roušku pouze pokud sedí v lavici a při obědě
 

Ranní družina není poskytována

Školní stravování –  plánujeme vydávání obědů při zajištění jistých hygienických pravidel.


Prosíme zákonné zástupce žáků 1. stupně, aby neprodleně zaslali nezávaznou SMS zprávu ve tvaru: mám zájem / nemám zájem - jméno příjmení žáka na telefonní číslo 725 971 072, abychom Vám připravili podrobná pravidla s počtem plánovaných skupin, který bude pro některé rodiče v jejich budoucím rozhodování důležitý.

Závazné přihlášky poté budeme přijímat až do 18. 5. 2020


 


5. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka