Navigace

Obsah

Stránka

Sběr papíru, hliníku a bylin

zrušení sběru

27. 5. 2020 Zobrazit více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

hodnocení

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu, pouze ve prospěch žáka),
  4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Neúčast žáků na prezenční výuce od 25. 5. 2020 nemá žádný negativní vliv na závěrečné hodnocení.

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy.


5. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka