Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Upozornění

Vzhledem k nařízení vlády prosíme o respektování následujících pravidel.

1. Vstup do budovy MŠ pouze s ochranou obličeje (rouška, respirátor...)
2. Před vstupem do budovy použijte desinfekci.
3. Do šaten mohou max. 2 doprovody dětí.
4. Dodržujte dostatečné rozestupy v šatně i na dvoře MŠ.

10. 9. 2020

AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA V MŠ

pravidla

AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA V MŠ

 

Od dětí se před prvním příchodem do mateřské školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

 

Na základě doporučení MŠMT je od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo provozu školy.            Rodiče mohou vstoupit pouze do prostor šaten.

 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy – nemusí se nosit roušky. (Jednu roušku je potřeba mít ve skříňce)

 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 

Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

V každé skříňce musí být papírové kapesníky.

 

 

Pokud se vyskytnou u dítěte příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), je nutné volit tento postup:

 

  • pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do budovy školy;

 

  • pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné až v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí rouškyumístění do izolace (předem připravená samostatná místnost) současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 


31. 8. 2020 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

  • 1